Alexander Armfeltille

Tietoka dokumentista

Tietoa
15.11.1866
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 15.11.1866

 

Jalosukuinen Herra Kreivi. 

 

Koska on ollut mahdotonta löytää [Suomen] Pankin johtokunnan puheenjohtajaksi sopivaa henkilöä sen ulkopuolelta, herra paroni Mannerheim on jättänyt paikan vapaaksi virkatoverilleen [Victor] von Haartmanille. Tämä askel merkitsee hänelle paitsi nykyisten edustusvarojensa oikeastaan myös kaikkien niidenkin edustusvarojen uhraamista, joihin hän olisi saanut puheenjohtajana oikeuden – eikä häntä olisi voitu mitenkään sivuuttaa paikan täyttämisessä, jos hän olisi jäänyt virkaansa.

Tästä syystä olen esittänyt Hänen Ylhäisyydelleen kenraalikuvernöörille, että paroni Mannerheimin pitäisi tavalla tai toisella saada eläkkeensä lisäksi 2 000 mk – mikä summa sijoittuu hänen 1 000 mk:n edustusrahojensa ja puheenjohtajan 2 400 mk:n välimaille. Pyydän Jalosukuiselta Herra Kreiviltä nyt nöyrimmin, että Herra Kreivi hyväntahtoisesti puoltaisi tätä ehdotusta.

Pankin johtokunta kaipaa nuoria voimia ja hallinnon täydellistä uudistamista. Vanhempien henkilöiden väistyminen tapahtuu yleisen edun takia. Heitä kohdeltaisiin kuitenkin epäoikeudenmukaisesti, jos heiltä vaadittaisiin tässä yhteydessä taloudellisia uhrauksia.

Luottaen siihen, ettei Herra Kreivi kiellä ehdotukselta asialle merkityksellistä puoltoaan, minulla on kunnia syvimmin kunnioittavasti edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Kreivin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu