Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Morgonbladet nro 239 ja 280, 14.10. ja 1.12.1876: [Tammikuun valiokunnasta]

Päivämäärä: 
14.10.1876
Ministerivaltiosihteeri ym. kreivi Armfeltin muistosanoista jotka V. Lagus esitti, on luettavissa: Kerrotaan, että kun senaatti oli 1861 suorittanut valtiolle tärkeän tehtävänsä, kreivi Berg, jonka toiminnan vaikuttimiin ei suinkaan kuulunut liian innokas myötämielisyys säätyjen koollekutsumista kohtaan, oli sivulta päin vaikuttaen saanut Pietarin komitean [Suomen asiain k.] ehdottamaan ja puoltamaan 10. huhtikuuta 1861 julkaistua manifestia, joka koko maassa koettiin odotusten vastaisena pettymyksenä ja on valtiollisista toimista varmasti se, johon ministerivaltiosihteeri olisi kaikkein vi...
Paikat: 

Morgonbladet nro 243, 19.10.1876: Morgonbladetin toimitukselle tammikuun valiokunnasta

Päivämäärä: 
19.10.1876
Pyydän kohteliaasti tilaa Morgonbladetista seuraavalle: Ministerivaltiosihteeri ym. kreivi Armfeltin muistopuheen kirjoittaja on pitänyt tarpeellisena esittää kuitenkin tarpeettoman kiivaassa ”vastauksessa” huomautuksia, jotka kohdistuvat Morgonbladetin numerossa 138 [po. 239] esittämiini tietoihin, jotka koskivat muistopuheessa esitettyä ”kuulopuhetta” 10. huhtikuuta 1861 julkaistun manifestin synnystä. Omasta puolestani totean asian lisäselvittelyn täysin tarpeettomaksi. Arvoisa kirjoittaja sanoo olevansa kanssani samaa mieltä paroni Langenskiöldin isänmaallisesta mielenlaadusta ja vihjaa...
Paikat: 

Morgonbladet nro 255, 2.11.1876: Sotanäyttämö. VI

Päivämäärä: 
2.11.1876
Huhua, että turkkilaiset olisivat vallanneet Djunić-linjan, levitetään niin sitkeästi, että asia voi näyttää epäilyttävältä. Myös niin vakava lehti kuin itävaltalainen Politische Korrespondenz sisältää yksityiskohtaisen kertomuksen taisteluista, joissa valloituksen sanotaan tapahtuneen. Mutta kun nämä tiedot ulottuvat vain 23. päivään, ne vaikuttavat vanhentuneilta. Täydellinen vahvistus olisi varmasti ehtinyt saapua sen jälkeen. Mutta sellainen puuttuu. Päinvastoin Belgradista sähkötetään ”virallisesti” 28. päivänä, että taisteluja ei ole ollut 23. päivän jälkeen, jolloin serbit valtasivat...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 256, 3.11.1876: Sotanäyttämö. VI. (Lisäys)

Päivämäärä: 
3.11.1876
Vaikka huhu Djunićin valtauksesta jo 23. lokakuuta oli väärä, se kuitenkin valitettavasti osoittautui ennustukseksi tulevasta. Turkkilaisten onnistui 28. päivän ratkaisemattoman tykistötaistelun jälkeen sunnuntaina 29. lokakuuta valloittaa serbien linnoitetut asemat. Sähkeet venäläisille lehdille ilmoittavat, että pääasemia puolustanut jopa 4 500 miehen suuruinen joukko venäläisiä vapaaehtoisia menetti puolet vahvuudestaan. Ne lisäävät, että serbit ovat taistelleet huonosti, mutta hetken tunteet voivat selittää tämän lisäyksen. Serbian viralliset ilmoitukset ylistävät sekä venäläisten että ...
Paikat: 

Morgonbladet nro 266, 15.11.1876: [Aleksanteri II Balkanin tilanteesta]

Päivämäärä: 
15.11.1876
Ne sanat, jotka Hänen Majesteettinsa Keisari Aleksanteri on lausunut Moskovassa, ilmentävät riittävästi tilanteen vakavuutta. Ne sisältävät sen, että Venäjän hallitus ei ole tullut vakuuttuneeksi siitä, että Turkki nyt aiempaa enemmän tarjoutuisi alkaneissa neuvotteluissa rehellisesti turvaamaan Balkanin kristittyjen asemaan sellaista parannusta, että he todella voivat saada turvatun tulevaisuuden. Ne sisältävät edelleen, että jos määrättyjä takuita tässä suhteessa ei nyt voida saada, Hänen Majesteettinsa katsoo joutuneensa äärimmäiseen keinoon turvautumalla antamaan pontta niille vaatimuks...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 281, 2.12.1876: Poliittista

Päivämäärä: 
2.12.1876
Kuten oli ennustettavissa, Hänen Majesteettinsa Keisarin lausumat lordi Loftusille on kaikkialla Euroopassa otettu vastaan varmuudella, että tällä julistuksella on edistetty rauhan säilyttämistä ja että se vie Englannilta kaikki verukkeet asettua vastustamaan Turkin kristittyjen suojelua. Olemme Saksan lehtien saamien sähkösanomien mukaan esittäneet oleellisen lordi Loftusin sanomasta. Se on nyt käytettävissä in extenso [koko laajuudessaan]. Mutta se on liian laaja esitettäväksi kokonaisuudessaan. Siksi otamme siitä vain seuraavat tärkeimmät kohdat: H. M:nsa ilmaisi erittäin vakavasti toive...

Morgonbladet nro 297, 21.12.1876: [Rikosjuttujen julkistamisesta]

Päivämäärä: 
21.12.1876
En voi vaatia sitä lehdistöasetus kädessä, mutta olen varma, että seuraavalle hyväntahtoisesti annetaan tilaa Morgonbladetissa. Kun, tietenkin pyynnöstä, nöyrä puheenvuoroni sanomalehtien rikosjutuista julkaistiin lehtimieskokoukselle, arvoisa toimitus liitti siihen jo lehden seuraavilla riveillä torjuvia huomautuksia. Minulle on tietymätöntä, onko minkään muun lehden huomattu ottaneen kysymystä esiin. Mutta kun se koskee enimmäkseen ihmisparkoja, joita kukaan muu ei puolusta mielestäni väärältä asettamiselta häpeäpaaluun, katson että se ei ansaitse kaatua ensimmäiseen vastaväitösyritykseen...
Paikat: 

Zacharias Topeliukselle ja Axel Fredrik Granfeltille

Päivämäärä: 
30.12.1876
 [1876]   Ystäville Z. Topeliukselle ja Granfeltille   Annan toki Morgonbladetin käyttöön vähän merkitsevän nimeni, auttaakseni suomenkielisiä pyrintöjä tukevan ruotsinkielisen äänenkannattajan jatkuvaa ilmestymistä. Lehteä uhkaava haaksirikko olisi mielestäni onnettomuus näiden pyrintöjen lisäksi myös koko maan kannalta. Suomenkieliset lehdet tekevät nimittäin sen jälkeen yksinään maanalaista työtä, joka vakiinnuttaa pysyväksi laajan kuilun kansan ja valtaa pitävän luokan välille. Lehteä on tästä syystä mielestäni tuettava, vaikka aluksi torjuin sen perustamisen, koska tarvittavia henkisiä...

Kouluylihallituksen kertomuksesta vuosilta 1870–1875, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1876
Tätä kertomusta voi monessa suhteessa sanoa surulliseksi tarinaksi. Oltakoon koululaitoksen järjestämisestä yleensä ja erityisesti meidän maassamme mitä mieltä tahansa, kukaan ei kuitenkaan voi olla valittamatta sitä lainsäädäntötapaa, jota on noudatettu koulua järjestettäessä ja josta kertomus antaa hyvin peitellyn, mutta silti riittävän murheellisen kuvauksen. Se antaa vaikutelman juonittelusta, jossa apua etsitään monessa tapauksessa siirtämällä ratkaisu instanssille, jolta ei voida odottaa eikä myöskään pidä vaatia asiaa koskevaa näkemystä. Ja valitettavasti nähdään myös kovin vähän vas...

Morgonbladet nro 4, 5.1.1877: Morgonbladetin lukijat

Päivämäärä: 
5.1.1877
Morgonbladetin sisällöstä päätellen lehden julkaisemisella on ensi sijassa pyritty luomaan sanomalehdistöön ruotsinkielinen äänenkannattaja pyrinnöille, joilla edistetään suomalaisen kansan oikeuksia, ja toiseksi antamaan julkaisupaikka myös muille, Dagbladetin normeista poikkeaville mielipiteille maan yleisistä asioista. Kolmanneksi lehdellä näyttää olevan oma tehtävänsä myös uutislehtenä. Sillä on käynyt ilmi, että toisella taholla tietyt tapaukset osaksi itsepäisesti vaietaan, osaksi esitetään yksipuolisesti. Se pätee kai lähinnä kotimaanasioihin; mutta varsinkin tiettyinä aikoina myös u...
Paikat: