Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Morgonbladet nro 21, 26.1.1877: Muutamia opettavaisia tietoja, jotka on poimittu ”Valtionrautateiden pääjohtajan kertomuksesta”

Päivämäärä: 
26.1.1877
Nämä ”Kertomukset” ovat todellinen ihmetyksen aihe sille, joka ei tunne mekaniikan syntyjä syviä, niin monipuolinen on niiden kohde ja niin yksityiskohtiin käyvä on sen tilastollinen käsittely. Kaiken kaikkiaan on tunnustettava, että valtionrautateillä palvellaan hyvin. Ei kuulu ainuttakaan valitusta matkustajilta tai tavarankuljettajilta – paitsi puukauppiailta ym. jotka kaikki haluavat tavaransa perille kun suhdanteet ovat hyvät. Yhtään onnettomuutta ei ole sattunut. Junien kulku on säännöllistä. Yhtään kavallusta ei tiettävästi ole sattunut. Ja selonteko on, kuten sanottu, hämmästyttävä....
Paikat: 

Morgonbladet nro 39 ja 40, 16. ja 17.2.1877: Varoista uusien rautateiden rakentamiseen

Päivämäärä: 
16.2.1877
I. Kun ryhdytään rakentamaan rautateitä, ensimmäisen kysymyksen pitäisi kai olla, onko tarkoitukseen rahoja tai voidaanko niitä hankkia. Mutta sanomalehtikirjoituksista päätellen näyttää siltä kuin kenestäkään mikään rahanpuute ei voisi tulla kysymykseenkään. Yleinen käsitys lienee se, että lainataan se mitä tarvitaan. Ja sillä päästään helposti kaikista huolista sillä tiellä. Voisi siten olla turhaa lausua enempää siitä asiasta. Ja niin olisi, ellei lainaamista seuraisi vähemmän helposti toimitettu maksamiskysymys. Mutta lisäksi lainaamisella on aivan liian suuri vaikutus lainaavan valtion...
Paikat: 

Morgonbladet nro 42, 20.2.1877: Rouva Emmy Achté

Päivämäärä: 
20.2.1877
Otsikoksi voisi kirjoittaa tämän Suomen taiteen historiassa unohtumattoman nimen sijaan: Suomalainen ooppera. Sillä toisen mainitseminen tuo samalla mieleen myös toisen. Emme unohda, että myös monet muut voimat ovat vaikuttaneet suomalaisen näyttämötaiteen syntyyn ja loistavaan uraan maamme teatterin aikakirjoissa. Ensiksi, hyvän teatteritaiteen tärkein ehto, innostunut ja osaava johto, kaikissa maissa melkeinpä vaikeammin täytettävä ehto kuin etevien taiteilijoiden saanti. Toiseksi, kiinnostuneet ja avokätiset suosijat – välttämättömyys varsinkin lyyrisessä teatteritaiteessa, missä valtio ...
Paikat: 

Morgonbladet nro 75, 3.4.1877: Ehdotus ”Yleisen asevelvollisuuden käyttöön otosta” suhteessa valtiopäiväjärjestyksen pykälään 53

Päivämäärä: 
3.4.1877
Valtiopäiväjärjestyksen § 53:n momentti, jota tässä tarkoitetaan, kuuluu seuraavasti: ”Kun ehdotus perustuslain tai valtion tilaa koskevan tehtävän muutokseksi lähetetään valiokuntaan, asiaa ei pidä käsitellä missään säädyssä”; Nyt on haluttu katsoa, että tämän pykälän nojalla ”asevelvollisuuden käyttöön ottoa” koskevan esityksen lausuntoa ei pitäisi käsitellä säädyissä. On vaikea käsittää, mihin sellainen käsitys perustuu, kun on kyse ehdotuksesta, jonka otsikko ei puhu mistään perustuslain pykälästä ja jossa ei liioin sanallakaan ehdoteta mitään sellaista muutosta. Sillä siinä on kaikki m...
Paikat: 

Morgonbladet nro 77, 5.4.1877: Suomalainen ooppera

Päivämäärä: 
5.4.1877
Tiistaina esitettiin Meyerbeerin ”Hugenotit” lahjanäytäntönä oopperan primo amorosolle [ensirakastajalle] hra Navratilille. Pian kaksi vuotta hra Navratil on ollut kiinnitettynä suomalaiseen lyyriseen teatteriin ja siellä huolehtinut tenoriosista melkeinpä kaikissa niissä oopperoissa, jotka tänä aikana on esitetty. Niin pitkä aika saman yleisön silmissä koettelee voimia ja vain todellinen taiteilija voi siinä säilyttää korkean paikkansa mestaroivan kritiikin edessä ja jatkuvasti ylläpitää kuulijoidensa kiinnostuksen. On taitureita, jotka sikiävät etupäässä koettamalla tuottaa yllättäviä teh...
Paikat: 

Morgonbladet nro 79, 7.4.1877: Puhe Vilhelmin päivänä 1877

Päivämäärä: 
7.4.1877
Hyvät herrat! Kiitän jälleen nöyrimmästi tästä käynnistä ja laulusta. Olen aiemmin maininnut, että olen hieman hämilläni ottanut vastaan vuodesta vuoteen herrojen ystävyydenosoituksen. Aina tuottaa kuitenkin iloa se, että on säästynyt uuteen auringon aikaan, säästynyt myös näkemään Suomen nuorisoa ja saamaan muistutuksen sen olemassaolosta. Herrat ovat siinä iässä, että auringon palatessa meidän suuntaamme teidän sydämenne täyttyvät pelkästä ilosta ja uudesta elämäntunnosta. Karvas kokemus on opettanut monet – muiden muassa minut – ajattelemaan aikaa, jolloin aurinko palaa kohti sen omiksi ...
Paikat: 

Morgonbladet nro 83, 12.4.1877: Asevelvollisuuslakiehdotuksen toisesta pykälästä

Päivämäärä: 
12.4.1877
Voi olettaa, että niillä, jotka ovat halunneet samastaa asevelvollisuusesityksen perustuslain muutosehdotukseen, on luvallinen pyrkimys tehdä esityksen hyväksyminen siten riippuvaiseksi kaikkien neljän säädyn suostumuksesta. Edellisessä kirjoituksessa olen koettanut osoittaa, että sillä tavoin päämäärää ei saavuteta. Väite, että esitys on ”perustuslain luontoinen” on merkityksetön hokema. Perustuslaki ei tunne mitään perustuslain luontoisuutta. Eikä kukaan ihminen voi sanoa, mitä perustuslain luonto on. Omasta puolestani pidän parempana, että asevelvollisuuslaki ei missään tapauksessa voi t...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 86, 16.4.1877: Mielipiteitä suomenkielisten oppikoulujen tarpeesta

Päivämäärä: 
16.4.1877
Vaikka lukuisia vastalauseita on jo esitetty koululaitoksen ylihallituksen ”Alamaisessa Kertomuksessaan” esittämiin mielipiteisiin sellaisten oppikoulujen perustamisesta, joissa suomi on opetuskielenä ja näiden mielipiteiden mukaisiin toimiin sanottujen koulujen suhteen, ei näytä tarpeettomalta lisätä todistelua vastalauseiden oikeutuksesta, varsinkin kun näitä mielipiteitä ja toimia on haluttu julkisuudessa puolustaa. Rajoitun tällä kertaa käsityksiin, jotka antavat melko runsaasti tarkastelun aihetta. Se käy ilmi kertomuksen sivuilta 16 ja 17, missä sanotaan: Ylihallitus antoi 16. maalisk...
Paikat: 

Morgonbladet nro 90 ja 91, 20. ja 21.4.1877: Asevelvollisuus – palvelusaika

Päivämäärä: 
20.4.1877
On arveluttavaa ryhtyä arvioimaan mitään asevelvollisuuslain kysymystä, jossa sotilastaidolla oikeutetusti on ratkaisuvalta. Mutta myös maallikko voi useammissa sellaisissa kysymyksissä viitata muiden maiden kokemukseen; eivätkä monissa yhtään enempää voi tehdä sotilaat, joiden kantaan valtiopäiville tehdyn ehdotuksen suhteen voi tai on voitu luottaa. Yksi sellainen kysymys on arpalipun nostaneiden palvelusaika. Ehdotuksen mukaan jokaisen miehen pitää olla aktiivipalveluksessa kolmen vuoden ajan ja kuulua reserviin kahdeksan vuotta. Se asekuntoisten miesten pieni osa, joka vuosittain arvota...
Paikat: 

Johan Oskar Immanuel Ranckenille

Päivämäärä: 
22.4.1877
H:gissä 22.4.1877   Suuriarvoinen Herra Lehtori ja Ritari.    Suokaa anteeksi, että olen jättänyt arvoisan kirjeenne vastaamatta näin pitkään. En kuitenkaan vielä tiedä, mihin tämä pitää lähettää. Luentoilmoituksesta kuitenkin havaitsen, että Hra Lehtori on vielä Helsingissä. Olette tervetullut käymään luonani, mieluimmin illalla klo ½ 8:n jälkeen, vaikka olen yleensä tavoitettavissa myös aamupäivisin klo 9–12. Lähetän kuitenkin takaisin Arwidssonin kannanotot. Niistä näkyy, että ne ovat hänen nopealiikkeisen mielensä tuotteita. Tiedän, että hän on aina ollut hyvä ystäväni, johon olen myös ...
Paikat: