Gripenberg, Johan Ulrik Sebastian

Gripenberg, Johan Ulrik Sebastian

1795–1869. Everstiluutnantin arvo ja virkaero 1828. Mustialan maanviljelysopiston johtaja 1838–47. Senaattori, maanviljelystoimituskunnan päällikkö 1861–66. Tammikuun valiokunnan puheenjohtaja 1862. Vapaaherra 1865.

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.3.1865
Helsingissä 23.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin viimeksi saapuneesta kunnianarvoisasta tiedonannosta minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni. Senaatin alamainen ilmoitus rahauudistuksesta kuuluu lähteneen viime postissa. Valitettavasti esitys ei ole yksimielinen. Enemmistön kannasta poikkeavissa äänestysselityksissä ilmeneviä vääriä tietoja ja aiheettomia verukkeita ei ole korjattu annetuista tiedoista huolimatta; ja pidän näin ollen velvollisuutenani kiinnittää Herra Kreivin huomiota niiden laatuun. Sen varalta, että kysymys sotilashenkilöstön palkkauks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
3.2.1866
Helsingissä 3.2.1866   Suuresti kunnioitettu Veli.    Jumala tietäköön, että omaatuntoani painaa pahasti se, etten ole lainkaan kirjoittanut Sinulle ja olen siis näin myös laiminlyönyt vastaamisen joulukuun 29. päivänä lähettämääsi ystävälliseen kirjeeseen. Huolet ja työ eivät kuitenkaan anna hengähdysaikaa. Tarkoituksena ei ole suinkaan ollut jättää Sinua tuollaisen suuren paineen kohteeksi sen vähän varassa, mitä Sinulla käsissäsi on. Sinä kuitenkin parhaiten tiedät, että rahvasraukkamme jää istumaan kädet ristissä, jos se arvelee saavansa kruunulta lainaa ja töitä. Avun varhainen myöntäm...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Esitys valtiopäiväsäädösten pykälistä 48, 49 ja 66, lausunto senaatin täysistunnossa 19.2.1866 (sub secreto)

Päivämäärä: 
19.2.1866
Senaattori Snellman, jonka mielipiteeseen senaattori, vapaaherra Gripenberg yhtyi, lausui: 48. §:ään saanen alamaisena ehdottaa seuraavaa lisäystä ensimmäiseen momenttiin: ”Kirjallinen lausunto on annettava pöytäkirjan pitäjälle heti sen tultua ääneen luetuksi. Jos säädyn jäsen, joka on ilmaissut mielipiteensä vapaasti puhumalla, haluaa pöytäkirjan pitäjän opastukseksi jättää hänelle puheenvuoronsa kirjallisessa muodossa, on hänen tehtävä niin ennen istunnon päättymistä. Kuitenkin pidettäköön pöytäkirjaa tarkastettaessa oikeana suullisesti annettua lausuntoa eikä kirjallista, mikäli sääty t...
Paikat: 

Tervun rälssitilaa koskevat maksut, lausunto senaatin talousosastossa 28.3.1866

Päivämäärä: 
28.3.1866
Valtiovaraintoimituskunnan ensimmäisen osaston päällikkö, senaattori Snell­man, palautti tällä kohden mieleen, kuinka keisarillinen senaatti oli viime vuoden toukokuun 3. päivänä ja tämän vuoden helmikuun 14. päivänä, muun muassa mitä tulee veronkantoon entiseen Viipurin läänissä sijaitsevaan Tervun lahjoitustilaan kuuluvilta rälssitiloilta, jotka on ostettu kruunun laskuun, sen entisen omistajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti tai muutoin kaupasta sopimisen ajankohdan jälkeen maksettaviksi lankeavien korkojen ja verojen osalta määrännyt myös, että tilallisten on vuoden 1866 loppuun ast...
Paikat: 

Tervun rälssitilan ostoa koskeva kirjelmä, konsepti

Päivämäärä: 
28.3.1866
Sen mukaisesti kuin arvoisalle vastaanottajalle on aiemmin ilmoitettu, ovat jne. omistajat ilmoittaneet aikomuksensa olevan jne. 58 000 hopearuplan hinnalla samoin kuin kaikki lampuotien velvollisuudet. Kun nyttemmin on meille yllä mainittujen lampuotien puolesta toimitetussa kirjelmässä ilmoitettu ja vakuutettu, että kyseisen tilan omistajat haluavat odottaa vain tähän kuuhun asti lopullista päätöstä heidän aiemmin mainitusta myyntitarjouksestaan, mutta he ovat edelleen pidentäneet kaupasta sopimisen määräaikaa ensi huhtikuun 15/27 päivään asti, kuitenkin edellyttäen, että he saavat maksun...
Paikat: 

Morgonbladet nro 239 ja 280, 14.10. ja 1.12.1876: [Tammikuun valiokunnasta]

Päivämäärä: 
14.10.1876
Ministerivaltiosihteeri ym. kreivi Armfeltin muistosanoista jotka V. Lagus esitti, on luettavissa: Kerrotaan, että kun senaatti oli 1861 suorittanut valtiolle tärkeän tehtävänsä, kreivi Berg, jonka toiminnan vaikuttimiin ei suinkaan kuulunut liian innokas myötämielisyys säätyjen koollekutsumista kohtaan, oli sivulta päin vaikuttaen saanut Pietarin komitean [Suomen asiain k.] ehdottamaan ja puoltamaan 10. huhtikuuta 1861 julkaistua manifestia, joka koko maassa koettiin odotusten vastaisena pettymyksenä ja on valtiollisista toimista varmasti se, johon ministerivaltiosihteeri olisi kaikkein vi...
Paikat: