Painovapaus

Painovapaus

Ludwig Heimbürgerille

Päivämäärä: 
6.2.1861
Helsingissä 6.2.1861 Saanen pyytää takaisin 10 päivää sitten sensuroitavaksi jätetyn artikkelin Litteraturbladetin tammikuun numeroa varten – joko hyväksymismerkinnällä tai pyyhkimisillä varustettuna, sen mukaan kuin vallitseva mielivalta tässä tapauksessa hyväksi näkee. Minulla on myös kunnia anoa kirjallista todistusta siitä, minä päivänä kyseessä oleva artikkeli ”Nyåret 1861” on jätetty tarkastettavaksi ja minä päivänä se palautetaan – todistus tietysti lunastusmaksullisena. Mikäli pyyntööni vastataan kieltävästi, pyydän saada vastauksen kirjallisena, koska havaitsen välttämättömäksi, jo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1861: Suomen olot ja Ruotsin lehdistö

Päivämäärä: 
2.5.1861
Kukaan ei nykyisin kiistä sitä, että yleinen mielipide on mahti Euroopassa. Kukaan ei myöskään väitä, ettei yleinen mielipide ilmene tavallisissa oloissa lehdistön välityksellä. Jos sanomalehtiä ryhdytään tarkastelemaan yksitellen, voidaan varmaankin usein olla sitä mieltä, ettei ole juuri syytä arvostaa tätä mielipidettä. Mutta ajatellaanpa tai sanotaanpa yksittäisestä lehdestä mitä tahansa, hallitsijat kuten hallitutkin loppujen lopuksi saavat niistä tietonsa yleisestä mielipiteestä ja toimivat sen mukaisesti. Kiinnostus kohdistuu tietysti suurten lehtien välittämiin tietoihin, ja niitä u...
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1861: Katsaus

Päivämäärä: 
1.9.1861
Herrat Lillja Åbo Underrättelserissä ja A. Schauman H:fors Tidningarissa ovat tämän lehden viime numeron ilmestymisen jälkeen osaksi suoranaisesti väärillä väitteillä ja osaksi jättämällä mainittujen lehtien lukijat tietämättömiksi seikoista, jotka voivat kumota heidän väitteensä, jatkaneet järjestelmällisiä ponnistelujaan saattaakseen meidän kunniamme kyseenalaiseksi. Heillä on puolellaan se etu, että vastapainoksi jokaiselle korjaukselle, jonka me tämän lehden jossakin numerossa julkaisemme sen vähäiselle lukijakunnalle, he levittävät toistamiaan syytöksiä viikkokausien ajan tuhansina kap...
Paikat: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
4.11.1861
Pietarissa 4./16.11.1861   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos   olen sangen tyytyväisenä ottanut vastaan Herra Kanslianeuvoksen kunnian­arvoisan kirjeen marraskuun 7. päivältä sekä sen oheen liitetyn Litteratur­bladin artikkelin, jotka osoittavat täysin oikeaksi ennakolta ilmoittamani mielipiteen: ettei nimittäin tekstistä ilmenevänä tarkoituksena voisi olla painostus toivotun myönnytyksen hankkimiseksi siihen pakottamalla. Tämä mielipiteeni perustui siihen, että uskoin vakaasti Herra Kanslianeuvoksen lujiin periaatteisiin kuuluvan sen, ettei pakkotoimien uhan edessä peräännytä. Ei o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
6.12.1861
Pietarissa  6.12./24.11.1861   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Sain Herra Kanslianeuvoksen kunnianarvoisen kirjeen marraskuun 2. päivältä vasta sen jälkeen, kun Hänen Keisarillisen Majesteettinsa päätös Suomen sensuurilaitoksen järjestämisestä ja komitean asettamisesta sitä valmistelemaan oli ilmoitettu uudelle kenraalikuvernöörillemme. Oli siis liian myöhäistä yrittää saada aikaan muutoksia komitean koostumukseen. Kuitenkin minusta näyttää siltä, että komitean jäsenet voivat vapaasti ilmaista erilaiset mielipiteensä siitä, mikä Suomen nykytilanteessa olisi hyödyllisempää: vap...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1862: Uusivuosi 1862. Suomi

Päivämäärä: 
1.2.1862
Kenenkään mielikuvitus ei vuoden 1861 alussa kyennyt hahmottamaan kuvaa siitä, mitä tuona vuonna Suomessa tapahtui. Uskottiin, että keis. senaatin ehdotus valtiopäiville annettavista esityksistä esiteltäisiin Hallitsijalle varsin pian vuoden alkupuolella – ja oli aivan luonnollista, että tämän ehdotuksen perusteella hyväksyttyjen esitysten toivottiin olevan vuonna 1862 valmiita säädyille annettaviksi. Vaikka aika-arvio oli väärä, vuosilukuun ei pitäisi tuijottaa liikaa. Suomen kansan asemassa oleva kansa unohtaa helposti, että sen toivomusten toteutuminen riippuu menneisyyden luomista olois...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1862: Sananvapaudesta

Päivämäärä: 
15.3.1862
Joka kauan sitten on oivallettu ja selvästi havaittu, että Euroopan kansojen historiassa viimeksi kuluneiden kolmen neljännesvuosisadan luonteenomaisin piirre on ollut pyrkimys poliittiseen vapauteen. Ja yhtä varmana voidaan pitää sitä, että tämä ajanjakso päättyy pian, koska useimmat Euroopan kansat ovat pian saavuttaneet tavoitteen. Pääasiahan on, että on syntynyt valtiojärjestys, joka antaa hallituille oikeuden osallistua lakien säätämiseen ja hallitustoimiin. Itseverotusoikeus merkitsee tätä osallistumista hallitustoimiin. Monia toivottavia säädöksiä saattaa siellä täällä ja kaikkialla ...
Paikat: 

Litteraturblad nro 4,huhtikuu 1862: Painovapaudesta Suomessa

Päivämäärä: 
1.4.1862
Aiemmin julkaistussa artikkelissa ”Sananvapaudesta” olemme yrittäneet osoittaa, että sen vaatimisen oikeutus riippuu kunkin kansan sivistystasosta. Olemme tällöin jättäneet sivuun joukon tavanomaisia pohdiskeluja sananvapauden tuottamasta hyödystä, koska minkä tahansa asian punnitseminen hyödyllisyyden kannalta tuottaa väistämättä epävarman tuloksen ja koska tätä puoltavat todisteet voidaan aina torjua vastatodisteilla. Se toteamus riittää, ettei ihminen olisi järjellinen olento ilman viestien vaihtamista muiden ihmisten kanssa, sillä järjellisen tietämyksensä hän saa perinteestä – ilman si...
Paikat: 

Luonnos lehdistölain perusteluiksi 31.12.1862, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1862
1. Tehtävän tärkeys – tietämisen vapaus – yhtäpitävyys koskien valtion ja yhteiskunnan laitoksia – keino valtion palvelijoiden valvomiseen – ja luottamukseen johtajien ja johdettavien välillä. Huom. Vapaan sanan haitat. Yleinen sivistys, lainkuuliaisuus, yhteiskuntajärjestyksen vakaus (50 vuoden todistus), lakien sitoma valtiomuoto antavat mahdollisuuden suoda nämä edut.   2. Sanan vapauden tulee kuitenkin kaikilla kansoilla olla sidoksissa lakiin, kaiken muun yhteiskunnallisen toiminnan tavoin – laki tässä ankara – huom. kaikki olennainen mikä ehkäisee vaaraa uskonnolle, siveydelle, valtio...

Lehdistökomitean nimissä laadittuja perusteluja kahta säädösehdotusta varten 21.12.1862, konsepti

Päivämäärä: 
21.12.1862
Sen tehtävän, jonka Teidän Keisarillinen Majesteettinne on armollisimmin 1. joulukuuta 1861 päivätyllä käskykirjeellään antanut allekirjoittaneille, olemme alamaisesti kuuliaisina T. K. M:n käskylle ja vakuuttuneina asian tärkeydestä isänmaalle koettaneet parhaan kykymme mukaan täyttää. Neuvonpitomme päätettyämme jätämme syvimmin alamaisina seuraavat ehdotukset: – esitys Suomen- ja ruotsinkielisiä painotuotteita koskevasta painovapauslaista, – esitys Asetukseksi Suomessa julkaistavista venäjänkielisistä ja vieraskielisistä painotuotteista sekä ulkomaisista painotuotteista, – sekä Taulukko n...
Henkilöt: