Adolf Fredrik Wasenius

Adolf Fredrik Wasenius

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
27.10.1867
27.10.1867 Eilisiltana saapuneessa kirjeessä konsuli Harff ilmoittaa, että Raaheen ja Pietarsaareen suoritettavia kuljetuksia varten rahdattu höyrylaiva ”Rehder” ottaa mukaansa rahtimaksua perimättä n. 1 000 naulaa rohtimia; että kaikki Kuopiota varten ostetut jauhot ja rukiit ovat saapuneet Viipuriin, josta Rosenius ja Sesemann kuljettavat ne eteenpäin, ja että Joensuuhun tavaraa lastanneet alukset ovat matkalla. Ouluun on laivattu ja sinne on jo saapunut perille säkkiä 3 964 Raaheen on tullut perille 1 908 Höyrylaiva ”Rehderiin” lastataan parhaillaan – – 2 500 4 400 Pietarsaareen on lähte...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
28.10.1867
28.10.1867 Konsuli Harffilta vaadittujen ja eilisiltana myöhään sähkeitse saapuneiden tietojen mukaan Pietarista on toimitettu: Ouluun: Suomi-laivalla jauhoja 1 000 säkkiä Alexanderilla samoin 240 ruista 1 324 1 564 ” Österbottenilla ruista 1 000 ” Suomella samoin 400 ” 3 964 säkkiä Raaheen: Suomella – ruista 580 säkkiä Porthanilla samoin 1 328 ” 1 908 Toimitetaan ”Rehderillä” osaksi ruista, osaksi jauhoja n. 2 500 4 408 säkkiä ”Rehder” lienee torstaina lähtövalmis. Pietarsaareen Toimitettu ”Emmalla” jauhoja 2 449 säkkiä ”Huldalla” ruista 3 000 säkkiä siirto 5 449 säkkiä Toimitetaan torstai...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
6.11.1867
Helsingissä 6.11.1867 Kyseessä oleva J. H. Lindroosin yritykselle kuuluva laiva on yrityksen omassa käytössä tuomassa maahan jauhoja. Pietarista saapuneiden tietojen mukaan Pietarissa pitäisi nyt olla laivoja, jotka voivat kuljettaa lasteja Helsinkiin, ja rahtihinnaksi ilmoitetaan noin 3 ½ markkaa säkiltä. Jos voidaan viipymättä antaa ohje jauhon lastaamisesta laivoihin Pietarista tänne tuotavaksi, on vielä mahdollista saada jauhot tänne Pietarista tänä syksynä. Hämeenlinnaan tarkoitetun erän kuljetukseen rahdattu laiva ottaa rahtimaksua 90 hopeakopeekkaa eli n. 3 mk 20 p säkiltä. Nöyrimmäs...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
18.11.1867
18.11.1867 klo 11 ap. Tähän mennessä ei ole saatu lisätietoja Emmasta, ei Crichtonilta eikä laivurilta, joille kummallekin sähkötettiin eilen, että laiva on yritettävä saada Kristiinankaupunkiin tai Kaskisiin. Kipparilta saatiin eilen sähketieto, että hän on saapunut Raumalle ja pyysi toimintaohjeita. Nöyrimmästi A. F. Wasenius    
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
18.11.1867
18.11.1867 ”Heben” päälliköltä kapteeni Mellaselta saapuu sähke Raumalta: ”Vastatuuli! Yritän mikäli mahdollista päästä Kristiinankaupunkiin, Kaskisiin tai Palosaareen [Vaasaan].” Hänelle on sähkötetty lupaus lisäpalkkiosta, jos hän pääsee Kaskisiin tai Palosaareen saakka – suurempi palkkio, jos päästään Palosaareen – summaa ei ole määritelty. Lisäksi häntä on kehotettu sähköttämään joka tapauksessa, kun jotakin tapahtuu tai tehdään. ”Heben” määräsatama on Palosaari – Nikolainkaupunki. Mitään uutisia Emmasta tai Emmalta ei ole saatu. Nöyrimmästi A. F. Wasenius    
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
22.11.1867
H:gissä 22.11.1867 Kapteeni M. F. Rodénin päällikkyydessä purjehtiva kokkolalainen parkkilaiva ”Salama” on ottanut Malmöstä Kokkolaan tai jäitä kohdattaessa eteläisempään Suomen satamaan kuljetettavaksi 3 000 ruotsalaista (= suomalaista) tynnyriä 6-rivistä ohraa, jonka paino on 12 leiviskää tynnyriltä. Hinta on 18 riikintaalaria eli kun 142 Suomen markan arvo on sama kuin100 riikintaalarin tynnyriltä 25,56 markkaa vakuutusmaksu on tynnyriltä 1 rahtimaksu tynnyriltä 3 yhteensä 29,56 mk, mihin on lisättävä lastin purkamiskustannukset ja provisio. Konossementti on lähetetty Vaasan herra kuvern...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
22.11.1867
H:gissä 22.11.1867 Hra Roseniuksen antaman tiedon mukaan Korkean kruunun Kuopioon tarkoitetusta viljasta on saapunut yhteensä Kuopioon ruista 1 377 1/2 säkkiä jauhoja 1 743 säkkiä 3 120 1/2 Taipaleen kanavalle ” 381 ” 876 ” 1 257 Mankilansalmeen 275 ” 33 ” 308 Lauritsalaan ” 1 460 ” 1 460 ruista 2 033 1/2 säkkiä jauhoja 4 112 säkkiä 6 145 1/2 Joensuuta varten on saapunut Joensuuhun ruista 1 055 jauhoja 2 015 yht. 3 071 Pesolansalmeen ” 458 ” 458 Lauritsalaan ” 398 ” 398 ruista 1 413 jauhoja 2 414 yht. 3 927. Nöyrimmästi A. F. Wasenius    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
18.12.1867
18.12.1867 Tukholmasta on saapunut sähkeitse tarjous maksaa 19 ½ Suomen markkaa Öregrundiin jääneestä ohrasta; samoin ilmoitus, että se on kärsinyt vain merkityksettömän vähäisiä vaurioita, että lastin purkaminen on käynnissä ja että palovakuutus on hoidettu. Porilainen kauppias Sohlström tarjoaa Hankoniemen luona jäihin juuttuneessa priki Sovinnossa olevat 2 299 säkkiä ruisjauhoja hintaan 50, säkiltä, rahtimaksut ja vakuutus tähän sisällytettyinä. Nöyrimmästi A. F. Wasenius    
Kirjeenvaihto: