Adolf Fredrik Wasenius

Adolf Fredrik Wasenius

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
7.10.1867
7.10.1867 Nöyrimmästi ehdotetaan, että vaaditaan sähkeitse Oulusta tietoa, voiko oululainen laiva Cave yleensä ja milloin ja mihin rahtihintaan ottaa lastikseen 5 000–6 000 tynnyriä ohraa Stettinistä Raaheen ja Ouluun. Kun tästä asiasta on saatu varmuus ja rahtimaksu on selvillä, voitaneen Stettiniin antaa ostotilaus, mutta Cave on varattava rahtaukseen ennen kuin saadaan tieto, että ohraerä on ostettu. Rahtaussopimuksen tekeminen laivan kanssa ennen kuin vilja on ostettu on viljamarkkinoiden nykyisessä sekavassa tilanteessa riskialtis hanke. Nöyrimmästi A. F. Wasenius    
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselle

Päivämäärä: 
8.10.1867
klo 9 ½ ap. 8.10.1867 Ostakaa ohraa Stettinistä. Käynee kuitenkin vaikeaksi lastata uudelleen Turussa suurta määrää. Yrittäkää hankkia mikäli mahdollista Cave-laivalle lastia Tanskasta. Pietarista on välttämättä ostettava ja sinne on maksettava. Lähettäkää kaikki Ouluun. Kuitenkin myös Kuopioon ensiksikin Oulun läänin erästä Kajaaniin tarkoitettu osuus, toiseksi ainakin 6 000 säkkiä osaksi Kuopioon, osaksi Joensuuhun. Siis Ouluun 8 000 säkkiä Kuopioon O:n lääniä varten 1 600 ” Kuopioon 3 000 Joensuuhun 3 000 yhteensä 15 600 ts. 16 000 säkkiä Ostettuna 7 850 siis saatava 7 750 ts. 8 000 säkk...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselle

Päivämäärä: 
8.10.1867
8.10.1867 Oulusta: Cave voi lähteä Swinemündestä vasta marraskuun puolivälissä; ei siis mihinkään Oulun läänin satamaan. On jätettävä laskuista, ellei lastia tanskalaisesta satamasta tai Ystadista. Oulun ja Kuopion tarpeita vastaavat kaupat päätettävä Pietarissa mikäli mahdollista tällä viikolla mihin hintaan tahansa. Ellei tämä ole mahdollista, ohraa tuotakoon Stettinistä höyrylaivalla Turkuun siellä uudelleen lastattavaksi. 5 000 tynnyrin määrä ei käyne päinsä – mutta entäpä siitä puolet? Parempi ratkaisu on kuitenkin maksaa enemmän Pietarissa. Pyydän tietoa Martinssonin sähkeosoitteesta....
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
8.10.1867
8. 10.1867 Sähkeosoite F. J. Martinsonille Pietariin on: ”Martinson, Petersburg” Konsuli Harffille on lähetetty sähke, että hänen on heti ostettava mihin hintaan tahansa jauhoja tai ruista 8 000 säkin määrään saakka Kuopiota ja Joensuuta varten. Lokakuun lopussa tai marraskuun alussa voitaneen Tanskasta ostaa ruista ”Caven” kuljetettavaksi; aikaisemmin ei ole mitään saatavissa laivattavaksi. Voidaanko heti lähettää tilaus n. 5 000 ohratynnyrin ostamisesta ja laivaamisesta Stettinistä höyrylaivalla Turkuun? Hätätilassa ohra voitaneen siirtää Turussa purjealuksiin ja hinata näitä pohjoisemmak...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
8.10.1867
8.10.1867 Oheinen eilisiltana Pietarista lähetetty sähke saapui tänään klo 8. Otan vapauden nöyrimmin vahvistaa, että tilaus ohran ostamiseksi Stettinistä lähtee heti – vaikka tavaraa tuotaisiinkin Pietariin, määrä jää kuitenkin kysyntään verrattuna merkityksettömäksi ja toimitettavan tavaran hinta on jo 11 ruplaa. On pelättävissä, että ohran hinta nousee päivä päivältä. Voidaanko kaikki Pietarista ostettu vilja toimittaa Oulun lääniin – n. 7 500 tynnyriä – vai pitääkö jokin osa suunnata Kuopioon, jonne viljan kuljettaminen ei ole ylettömän vaikeaa talvella? Nöyrimmästi A. F. Wasenius    
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
9.10.1867
9.10.1867 Konsuli Harff kertoo sähkeitse Pietarista eilisiltana klo 9 että Österbotten-laiva on lähtenyt eilen keskipäivällä lastinaan 1 000 säkkiä ruista, että Roseniuksen laiva Viipurista on saapunut ja ottaa lastikseen 2 000 säkkiä Kuopioon, että eilen on ostettu 1 500 säkkiä jauhoja 11 ruplan 60 kopeekan hintaan 800 ” ruista 11 ” 45 ” ” vapaasti laivassa [Pietarin] Vasilinsaaressa, että hän yrittää hankkia ilmoitetun 8 000 säkin määrän. Tiedustellaan, voidaanko kaikki Uuteenkaarlepyyhyn, Kokkolaan ja Pietarsaareen tarkoitetut 4 000 säkkiä (= 5 000 tynnyriä) lähettää purjelaivalla Pietar...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
10.10.1867
10.10.1867 Stettinistä saapunut seuraava sähke [saksaksi]: ”Saatavissa tällä hetkellä vain [tynnyriltä] 65/67 naulan painoista kaksirivistä ohraa 58 taalarin hintaan. Höyrylaivoja ei ole. Purjelaivat vaativat 12–15 taalaria 20 tynnyriltä Turkuun. Niitä ei liene pian enää saatavissa.” 58 taalaria vastaa n. 27 ½ markkaa suomalaiselta tynnyriltä, 12–15 taalarin rahtimaksu Turkuun merkitsee 2 mk 28 p–2 mk 85 p tynnyriltä. Näin siis 1 tynnyri ohraa maksaisi Turussa n. 30 mk. Paino noin 12 leiviskää. Huomattakoon, että Stettiniin annettiin tilaus ostaa ja laivata heti 5 000 tynnyriä tynnyriltä n....
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
11.10.1867
11.10.1867 Luovutan nöyrimmästi oheisen ilmoituksen vehnänleseiden samoin kuin herneiden ravintoarvosta sekä kaksi laskelmaa. Jos kaikki tämä antaa perusteet herneiden ostamiseen Stettinistä, pyydän nöyrimmästi ilmoittamaan, onko Stettiniin sähkötettävä herneistä. Nöyrimmästi A. F. Wasenius     [liite]   1 säkki vehnänleseitä Pietarin käytännön mukaan painaa 5 puutaa ja maksaa hopearuplan 3 mk:n 50 pennin kurssin mukaisesti 2,50 ruplaa 8,75 mk. Todennäköinen rahtimaksu Vaasan lääniin höyrylaivalla – 4 5 puudalta 12,75 mk puudalta 2 mk 55 p. Jos vehnänleseillä on ¼ viljan ravintoarvosta, 1 p...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
15.10.1867
15.10.1867 Pietarista ei ole saatu mitään tietoja viime sunnuntain jälkeen. Alexander-laiva lähti viime sunnuntaina aamulla Porista, mutta ei ole vielä saapunut tänne – tulee tänne hiilestämään ja jatkaa matkaansa parin tunnin pysähdyksen jälkeen. Porthan-laivan lastausta ei ole vielä voitu saada valmiiksi. Kirjeen mukaan kaiken Kuopioon ja Joensuuhun menevän tavaran arvioidaan olevan valmiiksi lastattuna huomiseen mennessä. Tähän mennessä saapuneiden tietojen mukaan on kaikkiaan ostettu 16 000 säkkiä, mikä määrä vastaa 20 000 tynnyriä, ja voidaan hyvin perustein olettaa konsuli Harffin lyk...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
16.10.1867
16.10.1867 Uudestakaupungista juuri saapuneen sähkeen mukaan höyrylaiva Alexander on ajanut karille eilen lähellä Ruotsalaisen luotsiasemaa; sillä on keulassa vuoto, mutta se pysyy pinnalla ja on lähtenyt jatkamaan matkaansa tänne. Alexander oli tulossa etelää kohti Oulusta Pietariin. Nöyrimmästi A. F. Wasenius    
Kirjeenvaihto: