Filosofia

Filosofia

Concordia. Taiteilijakillan juhlajulkaisu 25.3.1873: Oikeusko ennen kaikkea?

Päivämäärä: 
25.3.1873
Meidän aikamme läpäisee eräs pyrkimys, joka yksipuolisuutensa vuoksi tulee, niin toivomme, ennemmin tai myöhemmin ihmiskunnan onneksi tuottamaan palaamisen, niiden siveellisten voimien reaktion, jotka sen kohtaloita ohjaavat. Poliittisissa kiistoissa ja yhteiskunnallisessa elämässä persoonallisuuden oikeus, julkisessa kasvatuksessa yksilön kaikinpuolinen kehittyminen, perheessä miehen ja naisen oikeudet, joista etenkin viimeksi mainittu asia on tämän hetken iskulause, ovat niin sanottuja periaatteita, jotka tulisi tunnustaa ja ihmisten yhteiselämässä toteuttaa. Mutta tämä kaikki on vanhaa, ...
Paikat: 

Ylioppilaan velvollisuuksista. Pohjalaiselle osakunnalla omistettuja sanoja. Finska Studenten, Helsingfors 1875

Päivämäärä: 
30.5.1875
Tervehdys uusille tulokkaille.   Pohjalaiselle osakunnalle omistettuja sanoja. Ylioppilaaksi tulo on aina täyttänyt entisen koulupojan mielen ilolla, joka on sitä voimakkaampaa ja puhtaampaa, mitä paremmin hän koulusta lähtiessään tuntee, että hän on täyttänyt velvollisuutensa. Siirtymän merkitys on tunnettu ja tunnustettu. Se on siirtymistä pakosta vapauteen. – Koulussa on läksyjen ja kurin pakko, yliopistossa opintojen vapaus, yhtä lailla niiden kohteen valinnan kuin niiden järjestyksen ja ajoituksenkin määräämisessä; samoin siellä voi väljissä rajoissa päättää myös omasta elämäntavastaan...
Paikat: