Schauman, Frans Ludvig

Schauman, Frans Ludvig

1810–1877. Filosofian kandidaatti 1831, pappisvihkimys 1837, teologian tohtori 1840. Teologian apulainen, seminaaripastori ja vt. professori 1838–47. Käytännöllisen teologian professori 1847–65, kasvatus- ja opetusopin vt. professori 1853–55 sekä 1856–59. Helsingin yliopiston vararehtori 1855–65. Porvoon piispa 1865–77.

Kreivi Berg, käsikirjoitus

Päivämäärä: 
30.12.1874
Tieto kreivi Bergin kuolemasta on helposti ymmärrettävistä syistä herättänyt tässä maassa muistoja menneiltä ajoilta. Sanomalehtien kielenkäytön perusteella näyttää siltä, että mielipide on kumma kyllä muuttunut sen lyhyen vuosikymmenen kuluessa, joka on kulunut kreivi Bergin lähdöstä maan kenraalikuvernöörin paikalta. Sen sijaan ei ole aihetta hämmästellä sitä, että arviot tuon ansioituneen miehen toiminnasta tällä paikalla ovat hyvin epävarmoja. Vasta tulevaisuus voi valaista tuon ajan oloja, joiden tarkasteluun epäilemättä vielä usein palataan. Luotiinhan silloin perusta paljolle, mikä o...
Asiat: 

Morgonbladet nro 70, 24.3.1876: Paino ja pitoisuus

Päivämäärä: 
24.3.1876
Näistä saksasta lainatuista käsitteistä paino tarkoittaa tässä tietyn kolikon painoa, pitoisuus sen kullan tai hopean sisältöä. Mutta kun kolikko valmistetaan kupariseoksesta, niin sen painoon sisältyy myös kuparin paino. Ei ole suinkaan mitään väärää merkitä painoluku painomittoina, esim. hopearuplan painoluku solotnikina ja dolina tai assina, kuten Porvoon valtiopäivillä. Mutta koska tavallisesti myös rahayksikön jako-osat, välistä myös sen kerrannaiset lyödään samalla pitoisuudella, se ilmoitetaan kokonaispainon osina tai prosentteina. Siten ruplan, 50 ja 25 kopeekan kolikot lyödään kaik...
Paikat: 

Morgonbladet nro 77, 3.4.1876: Vastauspuheenvuoro rahanarvon huononemisesta

Päivämäärä: 
3.4.1876
Hra F. L. S on julkaissut Helsingfors Dagbladissa uuden artikkelin, joka on suunnattu Morgonbladetia vastaan. Kirjoittajan henkilö ja hyökkäyksen laatu tekevät meille piinalliseksi vastata siihen. Siksi vastauksemme on nuiva. Hra F. L. S. auttaa Dagbladetia ponnisteluissa löytää epäilyttäviä käsityksiä numerossa 63 olleesta kirjoituksestamme. Sallikaa meidän, herra F. L. S., vakuuttaa, että jos meillä olisi ollut käsitys, meillä olisi ollut rohkeutta lausua se selvin sanoin ja säästää asianosaisilta kaikki sananselittämisen vaiva. Luvalla sanoen hra F. L. S:llä on selittämiseen vielä vähemm...
Paikat: 

Muistelmanluonteisia muistiinpanoja

Päivämäärä: 
30.12.1876
I. Tie senaattiin   Minulla oli jo varsin kauan ollut onni saada osakseni vapaaherra K. J. Walleenin hyväntahtoista huomiota. Tämän yhteyden auttoi ehkä alkuun hyvä ystäväni, myöhemmin lehtorina toiminut Karl Backman, joka toimi perheessä kotiopettajana. Lyseossa pidin paljon hänen [Walleenin] pojastaan Edvardista, joka oli tuolloin koulun priimus ja jonka kanssa jouduin kurin valvojana sen takia pitämään lähemmin yhteyttä. Myöhemmin annoin tunteja myös nuoremmalle pojalle Alfonsille, joka oli erään ns. ylioppilastehtaan oppilas. Vapaaherra Walleen oli kustavilaisen ajan perinteisiin juurtu...

Morgonbladet nro 289, 11.12.1880: Dagbladin puolueen ohjelma

Päivämäärä: 
11.12.1880
Voisi kai näyttää kummalliselta, ettei haluttaisi antaa sellaisen puolueen kuin Dagbladin puolueen ottaa sitä nimeä joka sitä huvittaa, esim. nimeä liberaalinen puolue. Luoja paratkoon! Kaikin mokomin! Varsinkin liberaalinen puolue. Sillä sen kyltin alle kätkeytyy tavallisesti kaikki kelvottomuus, tietämättömyys ja tyhjien hokemien sepittely. Mutta toisaalta on yhtä suuri vapaus kutsua jotain puoluetta sillä nimellä mikä kutakin huvittaa. Ja minä puolestani kutsun puoluetta Dagbladin puolueeksi ja ehdotan, että kaikki suomen kielen ja suomalaisuuden ystävät tekevät samoin. Jos olisin joutun...
Paikat: