Riehl, Wilhelm Heinrich von

Riehl, Wilhelm Heinrich von

1823–1897. Saksalainen kulttuurihistorioitsija ja kirjailija. Professori Münchenissä 1854, Baijerin kansallismuseon johtaja 1885.

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1857: Ulkomaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.12.1857
Thomas Babington Macaulayn teoksesta ”History of England” on, sitten kun teos ensimmäisen kerran tässä lehdessä mainittiin, ilmestynyt vielä viisi osaa, siis yhteensä kahdeksan osaa. Silti nämä kahdeksan nidettä tai vihkosta käsittävät, jos ei oteta huomioon johdantokatsausta Englannin vanhempaan historiaan, vain 12 vuoden ajanjakson, Jaakko II:n valtaistuimelle noususta 1685 Ryswickin rauhaan 1697. Luulisi että niin pikkutarkalla ja perusteellisella historiankirjoituksella voisi kiinnostaa vain historiantutkijaa ex professo [asiantuntijana] ja sen ohella korkeintaan siihen maahan syvemmin ...
Paikat: 

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1859: Riehlin ”Perhe”

Päivämäärä: 
1.6.1859
Toimitus on monien tulevaisuutta koskevien lupausten muodossa maininnut lehden arvoisille lukijoille muun muassa aikomuksestaan esitellä myös perusteellisemmin kolmas osa Riehlin teoksesta ”Naturgeschichte des Volkes” [Kansan luonnonhistoria]. Kirja arvosteltiin vuosikerran 1857 numerossa 12. Kyseinen osa, ”Die Familie” [Perhe], on ruotsinnettu neljännestä saksankielisestä painoksesta otsikolla Familjen, kirjoittanut W. P. Riehl, Tukholma 1856. Käännöksen on tehnyt S. Cawallin yleensä huolellisesti ja taidokkaasti. Kuten teoksen toisesta osasta julkaisemamme otteet ovat lukijan tietoon saat...
Paikat: 

Litteraturblad nro 11, marraskuu 1859: Saksan ja Ranskan kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.11.1859
Mainitsemme tässä lyhyesti muutamia sisämaan kirjakaupassa saatavana olevia teoksia, jotka sisällöltään kuuluvat yleiseen sivistykseen.   Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts seit den Wienerverträgen; von G. G. Gervinus. Th. III. Lpzg 1859. [1800-luvun historia Wienin sopimusten jälkeen; kirjoittanut G. G. Gervinus. III osa. Leipzig 1859.]   Tämän historian johdanto ilmestyi jo 1852. Kuten tunnettua, siinä lausutut käsitykset toivat tekijän niskaan painovapaussyytteen. Hänen käsityksensä tapahtumien yleisestä kulusta vuoden 1815 jälkeen ilmenevät seuraavilla riveillä: Räikeimmät äärimmäi...
Paikat: