Kirjallisuus

Kirjallisuus

Puhe Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikokouksessa 16.3.1873

Päivämäärä: 
16.3.1873
[suomeksi] H[yvät] H[errat] Kulunut on taas vuosi Kirjallisuuden Seuran toimien ajanlaskussa. Seuran vaikutus toki on niin tasainen ja vakaa, ett’ei se järeämmillä pykälillä eroita vuosilukujansa, toista toisesta. Ja on se otollisin vuoden vaiheen merkitys, jos Seura vuosipäivänään voipi paraiten luoda silmänsä tulevan vuoden toimiin. Sillä siinä on todistus elähyttävän hengen aina eteenpäin Seurassa liikkuvan, kuin joka tuleva vuosi Seuralle tarjoo runsasta ja tärkeätä työntekoa. Sihteerin vuosikertomuksesta on Suomen yleisö näkevä, että Seuran vaikutuksesta nyt menneenä vuotena voidaan to...
Paikat: 

Morgonbladet nro 82, 9.4.1873: A. Kiven ”Seitsemän veljestä”

Päivämäärä: 
9.4.1873
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puheenjohtajalta olemme vastaanottaneet seuraavan:   Koska se arvostelu [A. Ahlqvistin arvostelu], josta alla käännöksenä julkaistussa esipuheessa A. Kiven novelliin ”Seitsemän veljestä” mainitaan, sisälsi karkeita soimauksia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa vastaan siitä syystä, että novelli on otettu seuran julkaisemaan Novellikirjastoon, katsoo seuran silloinen ja nykyinen puheenjohtaja velvollisuudekseen julkaista sanotun käännöksen ja samalla julkaista eräitä tietoja sen työtavoista sille osalle lukevaa yleisöä, jolla ei siitä ole tietoa. Minkä vuoksi...
Paikat: 

Aleksis Kivi, Seitsemän veljestä: Esipuhe

Päivämäärä: 
15.3.1873
[suomeksi] Vuoden 1871 alulla jaettiin jo Novellikirjaston tilaajoille tämäkin Alexis Stenvallin kertomus ”Seitsemän Veljestä”. – Ei kulunut siitä monta päivää, ennen kuin ilmestyi eräässä ruotsalaisessa sanomalehdessä tarkastus, josta tässä lienee sopivin mainita ainoastaan, että tarkastaja väitti kirjan olevan peräti kelvottoman, katsoen häpeäksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, että semmoinen hänen mielestään huono ja törkeä teos oli tullut painetuksi Seuran avulla ja sen suojassa. Kirjallisuuden Seura, joka, niin kuin tämmöisissä asioissa ainakin, oli nojautunut Kaunotieteellisen tu...

Kilpailukirjoitus Sub lege libertas, lausunto Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 11.6.1873

Päivämäärä: 
11.6.1873
Sub lege libertas [Lain vallitessa vapaus] näyttäisi olevan sangen ansiokas kirjoitus. Haluan kuitenkin tehdä herroille komitean jäsenille huomautuksia Johdannosta sekä Loppusanoista. Ensiksi mainittu, johdanto, sisältää sen yksinkertaisen selvityksen valtion käsitteestä, joka meidän maamme juristien keskuuteen on levinnyt Palmenin käsikirjan välityksellä. Valtio on sen mukaan ”toisaalta” rankaiseva laitos, ”toisaalta” kasvattava laitos. Eli kaiken kaikkiaan valtio on olemassa yksilöä varten ja jokainen nilkki voi sanoa, että ihmiskunta on joutunut liemeen maailmanhistorian kanssa minun yks...
Paikat: 

Puhe Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikokouksessa 16.3.1874

Päivämäärä: 
16.3.1874
[suomeksi] Luonnon järjestyksessä vuoden kuluvan muutokset seuraavat vuoden menneen, yhdentapaiset, lakkaamattomana virtana, vierittäin samassa väylässä samoja vesiä. – Toisin tietysti jatkauvat vuosien vaiheet ihmiskunnan elämässä. Sukupolvet kyllä, niin kuin luonnon kantamat ainakin, vaihtelevat, syntyvät, hetken työskentelevät, vuorotellen ilon taikka surun alaisna, kituvat ja kuolevat. Mutta joka polvi jättää seuraavalle perinnöksi työnsä hedelmät. Näistäkin vielä, mikä ruumiillista on, vaikka väliin vuosisatojakin kestää, kummituksena uusien sukujen häärimisten keskellä, kuitenkin kerr...

Morgonbladet nro 78, 7.4.1874: Puhe Vilhelmin päivänä 1874

Päivämäärä: 
7.4.1874
Hyvät Herrat! Tiedän toki, että näen täällä vanhempia ystäviäni, jotka eivät ole väsyneet osoittamaan minulle vuodesta toiseen aina 6. huhtikuuta muistavansa minua, tiedän, että saan ensisijaisesti kiittää heitä tänään ja kiitän heitä sydämellisesti. Nuoremmat herroista eivät voi tietää minusta paljonkaan, vaikka tuntisivatkin nimeni, tuskin senkään vertaa, olenko jo kuollut ja haudattu vaiko vielä elävien kirjoissa; kuulunhan ensimmäisiin vuorossa oleviin sen sukupolven keskuudessa, joka pian täältä poistuu. Niinpä kiitänkin herroja siitä, että he ovat kuitenkin hyväntahtoisesti saapuneet ...

Ylioppilaan velvollisuuksista. Pohjalaiselle osakunnalla omistettuja sanoja. Finska Studenten, Helsingfors 1875

Päivämäärä: 
30.5.1875
Tervehdys uusille tulokkaille.   Pohjalaiselle osakunnalle omistettuja sanoja. Ylioppilaaksi tulo on aina täyttänyt entisen koulupojan mielen ilolla, joka on sitä voimakkaampaa ja puhtaampaa, mitä paremmin hän koulusta lähtiessään tuntee, että hän on täyttänyt velvollisuutensa. Siirtymän merkitys on tunnettu ja tunnustettu. Se on siirtymistä pakosta vapauteen. – Koulussa on läksyjen ja kurin pakko, yliopistossa opintojen vapaus, yhtä lailla niiden kohteen valinnan kuin niiden järjestyksen ja ajoituksenkin määräämisessä; samoin siellä voi väljissä rajoissa päättää myös omasta elämäntavastaan...
Paikat: 

Morgonbladet nro 81, 7.4.1876: Puhe Vilhelmin päivänä 1876

Päivämäärä: 
7.4.1876
Kiitän herroja nöyrästi ja kohteliaasti jälleen tästä ystävällisestä muistamisesta. Herrat ovat osoittaneet minulle tätä hyväntahtoisuutta jo kauan, muistuttaneet minua aina luonnon kevään aikana hyväntahtoisesti meidän suomalaisen nuorisomme keväästä ja joka kerran elvyttäneet ja lujittaneet isänmaamme tulevaisuuteen kohdistuvaa iloista toiveikkuuttani. Luonnon keväässä ei herää uutta; se on aina saman vanhan paluuta. Hengen keväässä asia ei ole näin, hengen valtakunnassa jokainen uusi kevät tuo esiin jotakin uutta, jotakin, mitä maailmassa ei ole ennen ollut. Suomen nuorison näkeminen elv...
Paikat: 

”Keksimysten kirjan” julkaisemisen johdosta, puheenvuoro Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 3.5.1876

Päivämäärä: 
3.5.1876
[suomeksi] Sanomista näin, että Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa t. p. keskustellaan ”Keksimysten Kirjan” ulosantamisesta. Uskallan kysyä: ovatko semmoiset toimet Seuran puolesta maamme kirjallisuudelle hyödylliset? 1. Luulisin S. K. Seuran tarkoituksena olevan ainoastaan näitten kirjain kustantaminen, johonka yksityiset kustantajat eivät voi ryhtyä, olkoonpa sentähden, että tähän kysytään etevämpää tietoa ja neroa, taikkapa suurempia varoja, siitä syystä varsinkin, että näitä kirjoja saadan hitaasti myydyksi, ja sillä aikaa juoksevat korkorahat tekevät kustannuksen kahta suuremmaksi. 2....
Paikat: 

Morgonbladet nro 231, 5.10.1876: Yhteiskunnalliset ja kansalliset edut

Päivämäärä: 
5.10.1876
Yliopiston hra rehtorin puhetta avajaisjuhlallisuuksissa ei ole julkaistu. Sen sisällöstä on vain lehtien yhteenvetoja. Mutta ne ovat yhtäpitäviä siinä, että puhe kosketteli lähinnä yliopiston nuorison kiistoja ruotsin- ja suomenkielisen väestön ja kielten molemminpuolisista oikeuksista maassa, ja että hra rehtori korosti sitä, että jos kysymys käsitetään vain yhteiskunnalliselta kannalta, ei ole mitään syytä puoluesotaan, mutta että kansallisuuskysymyksen eli suomalaisen tai ruotsalaisen kansallisuuden sekoittaminen siihen saa aikaa puolueintoa ja katkeruutta. Siksi voi olettaa, että tämä ...
Paikat: