Armfelt, Alexander

Armfelt, Alexander

1794–1876. Kreivi. Kapteeni 1821. Suomen Pankin johtaja 1827–32. Ministerivaltiosihteerin apulainen 1834–41. Suomen ministerivaltiosihteeri 1841–1876. Yliopiston asiain esittelijä, myöh. Helsingin yliopiston kansleri.

Johan Reinhold Munckille

Päivämäärä: 
15.10.1855
[15.10.1855] Jalosukuinen Herra Paroni!    Minulla on kunnia lähettää ohessa ehdotus, jonka laatimisen Jalosukuinen Herra Paroni on suvainnut uskoa tehtäväkseni. Pahoin pelkään, että se on puutteellinen etenkin muodollisesti, koska minulla ei ole ollut tilaisuutta pyytää Herra Paronilta tarkempia neuvoja sen laadintaa varten. Voin toivoa ainoastaan, että tieteellinen perustelu voitaisiin havaita tyydyttäväksi. Yhtenä syynä siihen, ettei nimitystä hodegetiikka ole kokonaan jätetty sivuun, on perustelun yksinkertaistuminen tätä nimitystä käyttämällä, jolloin nimitys tieteiden järjestelmä ei m...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
29.11.1855
Helsingissä 29.11.1855   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Jalosukuinen Herra Kreivi suvaitsi silloin, kun minulla oli kunnia päästä Herra Kreivin viimeksi täällä oleskellessa hänen puheilleen, esittää minulle suopeamielisesti kysymyksen maan koulu­laitokseen ajatelluista muutoksista. Kolmannen henkilön puuttuminen keskusteluun keskeytti nöyrän vastaukseni. Pyydän saada nöyrimmästi viitata puolustuksekseni tähän kysymykseen sekä siihen luottamukseen, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on muutenkin hyväntahtoisesti minulle osoittanut, rohjetessani ottaa vapauden kiinnittää Herra Kreivin huomiota täh...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
12.1.1856
Helsingissä 12.1.1856   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suvaitkaa ottaa vastaan kunnioittavat kiitokseni kirjeestä, jolla Jalosukuinen Herra Kreivi on mitä suopeimmin suvainnut kunnioittaa minua. Tunnustan, että olin jo alkanut pelätä, että uskaliaisuuttani rohjetessani kiinnittää Herra Kreivin huomiota mielipiteisiini koulu-uudistuskysymyksestä oli saatettu pitää sopimattomana; ja siitä syystä olenkin erityisen iloinen ja kiitollinen saatuani tiedon, että Herra Kreivi on tapoihinsa kuuluvaa hyväntahtoista suopeutta osoittaen ottanut vastaan nöyrän esitykseni. Tämän suopean hyvyytensä takia J...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltiltä

Päivämäärä: 
20.1.1856
Pietarissa tammikuuta 1856   Korkeasti Kunnioitettu Herra Rehtori!    Herra Rehtorin tämän kuun 12 päivänä lähettämän kirjeen johdosta minulla on ilo ilmoittaa, että minulla on ollut onni Hänen Keisarillisen Majesteetttinsa luona hankkia opintotuki J. L. Runebergin niille pojille, jotka ovat tällä hetkellä yliopiston kirjoilla. Asianhaarat, joiden luonnetta voin selvittää Herra Rehtorille ainoastaan henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä, ovat estäneet minua auttamasta maineikasta maanmiestämme Herra Rehtorin ehdottamalla tavalla. Toivon kuitenkin, että myös edellä mainittu tuki osittain vo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
25.1.1856
1856   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Saanen esittää nöyrimmät kiitokseni siitä suuresti arvostamastani kirjeestä, jolla Jalosukuinen Herra Kreivi on viimeksi suvainnut kunnioittaa minua, ja otan samalla vapauden vakuuttaa olevani iloinen ja kiitollinen siitä suopeamielisestä hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut ottaa vastaan vähäpätöiset esitykseni, jotka koskivat Runebergiä ja hänen oikeuttaan saada isänmaansa tunnustus. Siitä, mitä Jalosukuinen Herra Kreivi on tehnyt Runebergin kunniaksi ja hänen hyväkseen, kiittävät minun ohellani kaikki sivistyneet ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.7.1856
Vihdissä 2.7.1856   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut antaa minulle luvan lähestyä näillä riveillä. Voin vain omalla vilpittömyydelläni vastata siihen luottamukseen, jota osoittamalla Herra Kreivi minua kunnioittaa; ja tästä syystä toivon, että vaikka Herra Kreivi ei ehkä hyväksykään tässä esittämiäni mielipiteitä, ne eivät kuitenkaan riistäisi minulta suuresti arvostamaani Herra Kreivin suosiota. Rohkenen nimittäin olla sitä mieltä, että yliopiston moittijoiden ja muutamien sen opettajien henkilökohtainen tapaaminen tuskin johtaisi minkäänlaisiin tuloksii...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
12.6.1858
Helsingissä 12.6.1858   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Huhu, jonka mukaan herra vapaaherra Munck on pyytänyt vapautusta varakanslerin virasta, tuottaa tuskallisen yllätyksen jokaiselle yliopiston ystävälle jopa siihen jo pitkään kohdistuneen ahdistavan käsittelyn jälkeenkin. Rohkenen tuskin toivoa jalosukuisen herra kreivin kuuntelevan vähäpätöisiä sanojani. Koska herra kreivi on kuitenkin aiemmin hyväntahtoisesti sallinut minun lähestyä persoonaansa kirjallisesti, pidän velvollisuutenani tämän luvan käyttämistä nyt antaakseni herra kreiville ne tiedot, jotka pystyn antamaan. Siitä saakka, k...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.9.1858
Helsingissä 2.9.1858   Jalosukuinen herra kreivi!    Se, etteivät ne nöyrät rivit, joilla minulla oli viimeksi kunnia lähestyä jalosukuista herra kreiviä, ole herättäneet paheksumista, rohkaisee minua toivomaan, ettei herra kreivi suhtaudu epäsuopeasti siihenkään, mitä otan vapauden tässä kertoa. Yliopistossa on liikkeellä huhu, että rehtorin viran jälleen täyttäessään hallitusvalta valinnee siihen professori Palménin, joka on nyt kolmannella ehdokassijalla. Tuntematta tämän huhun perusteita tiedän kuitenkin, että eräät henkilöt, joiden mielipiteet eivät liene vailla vaikutusta, ovat katson...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltiltä

Päivämäärä: 
16.9.1858
Pietarissa 16./28.9.1858   Suuresti kunnioitettu herra professori    Koska herra professori oli poissa Helsingistä viivähtäessäni siellä lyhyellä käynnillä viime kesänä eikä minulla siis ollut onnea saada tavata herra professoria, kuten olin toivonut, minun on tällä tavalla esitettävä herra professorille kohteliain kiitokseni niistä tiedoista, jotka herra professori on hyväntahtoisesti antanut kahdessa saamassani kirjeessä, ja samalla vakuutettava, että olen herra professorille aina kiitollinen, jos herra professori haluaisi suopeamielisesti ilmoittaa tiedokseni valistuneita käsityksiään ja...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
11.10.1859
Helsingissä 11.10.1859   Jalosukuinen Herra Kreivi!     Jalosukuinen herra kreivi suvainnee suopeimmin, että otan vapauden täten esittää nöyrimmät kiitokseni herra kreivin hyväntahtoisesta puoltolauseesta, joka edelsi minulle suotua Armollista suosionosoitusta. Pyydän samalla, ettei jalosukuinen herra kreivi pahastu siitä, että käytän tätä tilaisuutta antaakseni nöyrästi tietoja, jotka koskevat odotettua rikosoikeuden professuurin täyttämistä, siinä toivossa, että näistä tiedoista voisi olla hyötyä. Täällä aletaan puhua, ettei nimitystä tapahtuisikaan. Syyksi mainitaan huhuja hakijoiden men...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: