Johan Reinhold Munck

Johan Reinhold Munck

Johan Reinhold Munckilta

Päivämäärä: 
1.10.1855
Hamina 1.10.1855 Suuresti kunnioitettu Herra Rehtori,    Kiirehdin vilpittömän iloisena ilmoittamaan Herra Rehtorille, että tavatessani odottamatta Kreivi Armfeltin Porvoossa esittelin hänelle Herra Rehtorin suunnitelmaa siitä, miten Herra Rehtori voitaisiin nimittää yliopiston opetusvirkaan, ja selitin parhaan kykyni mukaan hodegetiikan luentojen tarkoitusta; hän hyväksyi suunnitelman ongelmitta ja lupasi minulle, että Herra Rehtori voidaan vaikeuksia kohtaamatta määrätä tämän tieteen ylimääräiseksi professoriksi palkkamäärärahoineen. Hän kiinnitti vain hieman huomiota hänelle (kuten minul...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Reinhold Munckille

Päivämäärä: 
10.10.1855
Helsingissä 10.10.1855 Jalosukuinen Herra Paroni!    Jalosukuisen Herra Paronin kunnianarvoisesta kirjeestä tämän kuun 1. päivältä ja erityisesti sen sangen luottamuksellisesta ja ystävällisestä sisällöstä kiitän nöyrimmästi. Herra kreivi Armfeltin täällä ollessa kävin velvollisuuteni vaatimalla vierailulla Herra Kreivin luona. Hänen mielestään nimitys hodegetiikka pitää kyseessä olevan professuurin yhteydessä vaihtaa nimitykseksi ”siveysoppi ja tieteiden järjestelmä”. Paluumatkallaan Pietariin Kreivi kertonee hyväntahtoisista lupauksistaan Herra Paronille, koska hän sanoi haluavansa neuvot...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Reinhold Munckilta

Päivämäärä: 
13.10.1855
Hamina 13.10.1855 Suuresti kunnioitettu Herra Rehtori,    Olen erittäin tyytyväisenä ottanut vastaan Herra Rehtorin kirjeen ja kiirehdin vastaamaan siihen kertoakseni, että toivon voivani saapua Helsinkiin, jos Jumala suo, ensi lauantaina eli 22. päivänä; olkaa siis ystävällinen ja pitäkää ehdotuksenne kyseessä olevasta professuurista siihen saakka hallussanne, jotta saan tilaisuuden lähettää sen suoraan eteenpäin; nimityksen muuttaminen tieteellistä oppineisuutta kuvastavasta kansanomaisemmaksi ei haittaa asian edistymistä, koska pääasia on, että se saa hyväksymisen; – ja koska sen läpimen...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Reinhold Munckille

Päivämäärä: 
15.10.1855
[15.10.1855] Jalosukuinen Herra Paroni!    Minulla on kunnia lähettää ohessa ehdotus, jonka laatimisen Jalosukuinen Herra Paroni on suvainnut uskoa tehtäväkseni. Pahoin pelkään, että se on puutteellinen etenkin muodollisesti, koska minulla ei ole ollut tilaisuutta pyytää Herra Paronilta tarkempia neuvoja sen laadintaa varten. Voin toivoa ainoastaan, että tieteellinen perustelu voitaisiin havaita tyydyttäväksi. Yhtenä syynä siihen, ettei nimitystä hodegetiikka ole kokonaan jätetty sivuun, on perustelun yksinkertaistuminen tätä nimitystä käyttämällä, jolloin nimitys tieteiden järjestelmä ei m...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: