Dokumentit

PERSOONALLISUUDEN IDEAN SPEKULATIIVISEN KEHITTELYN YRITYS Tübingen 1841

1.1.1841
  ALKUSANAT   Jotta tämä kirjanen ei jäisi ilman asiaan kuuluvia alkusanoja, tekijä käyttää tilaisuutta hyväkseen sanoakseen jotain teoksesta ja hiukan enemmän itsestään. Jos teoksessa sanottaisiin jotain, mitä käsitellystä aiheesta ei vielä toistaiseksi ole sanottu eikä kuultu, silloin se vastaisi...

Kertomus tilastollisen viraston perustamisesta, konsepti

15.2.1865
Vuonna 1861 laati tarkoitusta varten asetettu komitea ehdotuksen tilastollisen viraston perustamiseksi maahan. Ehdotus painettiin ja sitä levitettiin, jotta paitsi asianomaiset viranomaiset, myös yksityiset asiantuntijat saisivat tilaisuuden lausua siitä mielipiteensä ja esittää huomautuksiaan. Kun...

Artikkeli viljakaupasta ja hätäaputoimista, konsepti

17.2.1865
Viime aikoina ovat sanomalehdet puuhailleet paljon viljakauppaa ja hätäaputoimia koskevien kysymysten parissa. Valitettavaa tässä keskustelussa on se, että siihen eivät osallistu ne henkilöt, jotka tuntevat olot maan hätää kärsivissä osissa – ja että sitä käyvät eivät edes ole perehtyneet...

Carl Gustaf Wredelle, konsepti

31.3.1865
Helsingissä 31.3.1865   Jalosukuinen Herra Paroni    Kun keisarillinen senaatti ei ole tällä kerralla myöntänyt läänin väestölle jaettavaksi koko sitä kevätviljan kylvösiemenen määrää, jota Jalosukuinen Herra Paroni on anonut, tämä on johtunut ensisijaisesti siitä, että halutaan saada kaupunkien...

Pyyntö saada julistaa uudistus 4 miljoonalla, konsepti

28.5.1865
Lykkäys 1. kesäkuuhun merkitsee:   Olemme pyytäneet saada julistaa uudistuksen 4 miljoonalla, jotka nyt ovat talletetut; Voisimme viivytellä maalis-huhtikuuhun, jolloin luultavasti on tallennettuna 8 miljoonaa, niin vaikeaksi kuin tilanne silloin käykin Venäjän rahan tunkeutuessa kruunun kassoihin...

Muistio sotaväen palkkoja käsittelevälle komitealle, konsepti

30.8.1865
Kurssista 1. Parikurssi on jalometallin määrien suhde kahden maan metallirahan välillä. 2. Vekselikurssi on yhdessä maassa toisen maan rahan osoitusten hinta. Huomautus: a) Vekselikurssi riippuu sellaisten osoitusten (vekselien) tarjonnasta ja kysynnästä ja on siksi parikurssia jonkin verran...

Muistio rahanuudistuksesta elokuussa 1865, konsepti

30.8.1865
Tätä armollista määräystä noudattaen saanee senaattori alamaisimmin ilmaista sen käsityksensä, että myös pakkokurssilla kiertävän setelirahan ollessa maan maksuvälineenä on kaikki tuonti ja siten myös kaikki viljan tuonti maksettava metallirahalla tai ulkomaan valuutoilla. Kato tekee kuitenkin...

Senaatin esitys rahajärjestelmän muutoksista, konsepti

30.8.1865
Koska useat pakottavat syyt ovat viivästyttäneet ajankohtaa, jolloin hopeanvaihto ilman ehtoja voidaan aloittaa Suomen Pankissa, ja jolloin Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisesti vahvistama markka- ja pennimääräinen metalliraha tulee maassa ainoaksi laillisesti käyväksi maksuvälineeksi,...

Vastine artikkeliin Suomen rahanuudistuksesta S:t Petersburger Zeitung -lehden numerossa 123, konsepti

30.12.1865
S:t Petersburger Zeitung -lehden numerossa 123 on luettavissa artikkeli, joka alkoi seuraavin sanoin: ”Suomen rahanuudistusta ja sen vaikutusta maan rahaoloihin, josta jo aikaisemmin meille tulleitten ilmoitusten perusteella emme voineet antaa parasta ennustetta, arvioidaan vastaavassa...

Platon Rokassovskille, konsepti

30.12.1865
Jalosukuinen Herra Paroni Teidän Ylhäisyytenne   Maaliskuun/huhtikuun [päivämäärä puuttuu] päivän kirje, jolla Teidän Ylhäisyytenne on erinomaisen hyväntahtoisesti kunnioittanut minua, on juuri saapunut käsiini. Jätän nöyrimmin Teidän Ylhäisyytenne harkittavaksi, voitteko puoltaa herroille Ch....