Senaattori

Senaattori

Kuoletusrahaston lainojen korko, lausunto senaatin talousosastossa 3.2.1864

Päivämäärä: 
3.2.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui: – Sillä tavoin määrätty kuoletusrahastosta otettujen lainojen korko ei aluksi ollut pienempi kuin se korko, joka kyseisestä rahastosta maksettiin valtionlainoista, joiden kuoletusta varten rahasto oli perustettu. Mutta kotimaisia irtisanottavia valtionvelkoja on jo maksettu takaisin kolmen miljoonan sadankahdenkymmenenviiden tuhannen ruplan arvosta ja niiden vielä kierrossa olevat obligaatiot lunastetaan esitettäessä edelleen valtionlainalla, joka on otettu pankkihuoneelta M. A. von Rothschild ja pojat. Valtio on sitoutunut maksamaan tästä lainasta, jo...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
4.2.1864
Helsingissä 4.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Saatuani kunnian ottaa vastaan Herra Kreivin kirje tammikuun 27. päivältä pyydän nöyrimmästi, että saan kunnian vastata siihen seuraavassa postissa. Tänään otan vapauden pyytää Jalosukuista Herra Kreiviä välittämään Hänen Majesteetilleen senaatin alamainen anomus muutoksesta tulevaan rahajärjestelmäämme. Asiasta tehdyn Armollisen esityksen johdosta säädyt ovat yksimielisesti kannattaneet metrijärjestelmän ottamista käyttöön mittojen ja painojen määrittelyssä. Olisi toki järjetöntä ryhtyä nyt lyömään rahaa, joka ei olisi tämän järjestelmän...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus opetustuntien jaosta Oulun alkeisoppilaitoksessa, lausunto senaatin talousosastossa 11.2.1864

Päivämäärä: 
11.2.1864
...ja lausui, että senaattori ei voinut hyväksyä kaikilta osin kumpaakaan saapuneista ehdotuksista. Erityisesti mitä tulee tuomiokapitulin puoltamaan ehdotukseen, on siinä muun muassa vastoin 9. helmikuuta annettua armollista julistusta otettu venäjä valinnaiseksi aineeksi vakinaisilla oppitunneilla jo varsinaisilla koululuokilla. Edelleen, englannin kielen opetukselle, jonka on sopimattomasti ehdotettu alkavan jo ennen latinaa, on varattu jopa seitsemäntoista tuntia viikossa, vaikka tämän aineen opettajan palkkaan on oppilaitoksen talousarviossa varattu vain 800 markkaa. Senaattori halusi ...
Paikat: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
15.2.1864
Nikolainkaupunki 15.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Joudun jälleen vaivaamaan Herra Senaattoria valitusvirsilläni. Lääninhallitukseen on saapunut tämän tästä kertomuksia, joiden mukaan eräiden Pietarsaaren kihlakunnan seutujen väestö kärsii leipäviljan puutetta. Saadakseni selvyyden näiden valitushuutojen aiheellisuudesta tein matkan kihlakunnan syrjäisimpiin osiin ja varmistuin siitä, ettei kihlakunnan useimmissa seurakunnissa tunneta kotitarveviljan puutetta. Kävin kuitenkin myös seuduilla, joilla kolmena peräkkäisenä vuonna koettu kato on syössyt paikallisen väestön ä...

Siestarjoen kivääritehtaan liittäminen Pietarin kuvernementtiin, lausunto senaatin talousosastossa 15.2.1864

Päivämäärä: 
15.2.1864
...jolloin senaattori lausui, – että sen yleisen julistuksen lisäksi, joka Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisen säädöksen mukaisesti annettaisiin ruotsin, suomen ja venäjän kielillä asianomaisille virastoille ja viranomaisille tiedoksi, katsoi senaattori omasta puolestaan, että ne muut toimenpiteet, joihin mainitun armollisen säädöksen toimeenpano saattaa antaa aihetta, kuuluvat keisarillisen senaatin talousosastolle, jonne sellaisia koskevat asiakirjat on toimitettava tästä pöytäkirjasta laaditun otteen kera.    
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
5.2.1864
Pietarissa 5./17.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Koska Hänen Keisarillinen Korkeutensa Perintöruhtinas esitti äskettäin toivomuksen, että hän saisi nähdäkseen katsauksen Suomen valtiontalouden nykyiseen järjestelmään, otan vapauden tiedustella Herra Senaattorilta, haluaisiko Herra Senaattori, joka parhaiten tuntee maan nykyiset rahaolot, esittää tällaisen lyhyen katsauksen, joka sitten esitetään käännöksenä Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen. Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Arm...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Rälssitilojen takaisinlunastus, lausunto senaatin talousosastossa 17.2.1864

Päivämäärä: 
17.2.1864
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui, – että kyseisten maatilojen lunastaminen riippuu olennaisessa määrin kaikkien lampuotien halukkuudesta ottaa kantaakseen siitä välttämättä seuraavat velvollisuudet. Siksi senaattori piti tarpeellisena, että asiassa kuullaan kyseisiä talonpoikia, ennen kuin sille muuta tehdään. Hän halusi, että hallituksella olisi asiamies, jonka valinnan hän pidätti itselleen ja jolla olisi määräys tässä tarkoituksessa kuulla kyseisten tilojen asukkaita mitä pikimmin kutsumalla koolle julkisia kokouksia, joissa hän esittelisi mainitu...
Paikat: 

K. Alfthanin anomus saada lupa rautatien rakentamiseksi Viipurin ja Pietarin välille, lausunto senaatin talousosastossa 20.2.1864

Päivämäärä: 
20.2.1864
Senaattori Snellman oli maanviljelyksen ja yleisten töitten toimituskunnan esittelyssä tämän kuun 6. päivänä esittänyt varauksen asiassa, joka koskee maanviljelijä Karl Alfthanin alamaista anomusta saada lupa rakentaa rautatie Viipurin ja Pietarin välille sekä Suomen valtion takuut sen kustannusten tietynsuuruisista koroista. Senaattori palautti nyt mainitut asiakirjat ja lausui, – että ennen kuin asialle tehdään enempää, halusi senaattori kehottaa Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitusta antamaan lausunnon siitä, onko Suomen tie- ja vesikulkulaitosten insinöörikunnan sellaista rataa varten...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
8.2.1864
Pietari 8./20.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sen johdosta, että Herra Senaattori on pyytänyt minua välittämään Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen senaatin alamaisen anomuksen muutoksen tekemisestä Suomen tulevaan rahajärjestelmään, minun on valmisteltava Herra Senaattoria siihen, että tähän anomukseen ei luultavasti suostuta. Päättelen tämän siitä, mitä Hänen Majesteettinsa sanoi, kun ilmoitin hänelle suullisesti, että tähän tähtäävä ehdotus on saapunut. Ehdotus on kuitenkin annettu komitean tarkastettavaksi. Tässä yhteydessä minun on mielestäni ilmoitettava kuluvan ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 43, 22.2.1864: Pankkivaliokunnan Suomen Pankin hallitusta ja hallintoa koskeva mietintö

Päivämäärä: 
22.2.1864
Useampi kuin yksi lukija lienee masentuneena laskenut tämän mietinnön kädestään. Kysytään huolestuneina: mahtavatko maan säädyt suostua niin tuhoisiin ehdotuksiin kuin tässä mietinnössä niiden hyväksyttäväksi suositellaan. Valiokunta kehottaa: ”että maan hallitukselle joko pankkivaltuutettujen asiasta tekemän esityksen hyväksymisen jälkeen tai sitten kun pankkivaltuutetut ovat suostuneet hallituksen samansisältöiseen esitykseen, suotaisiin oikeus pakottavissa hätätapauksissa rajoittaa ja kokonaan sulkea pankin hopeanvaihto sekä tilanteen muuttuessa edullisemmaksi jälleen avata se. Lisäksi s...
Paikat: