Senaattori

Senaattori

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.12.1863
Helsingissä 23.12.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Päivän postissa lähtee vuoden 1864 tulo- ja menoarvioesitys Hänen Majesteettinsa Armollisesti tarkastettavaksi. Jalosukuinen Herra Kreivi suvainnee siitä havaita, että arvioitu valtiontalouden yleinen ylijäämä on vähäinen. Syynä on se, että valtion menoja on tänä vuonna kasvatettu noin 240 000 ruplaa. On kohtuutonta uskoa tulojen kasvavan samassa suhteessa. Ne on arvioitu vuodelle 1864 niin suuriksi kuin tarpeellisen turvallisuuden huomioon ottaen suinkin on voitu. Vaivais- ja työhuonerahaston osalta esitys on jopa tappiollinen, eikä tä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Claes Herman Molanderille

Päivämäärä: 
24.12.1863
Helsingissä 24.12.1863   Jalosukuinen Herra Valtioneuvos!    Minulla on kunnia lähettää ohessa ehdotus painovapauslakiesityksen johdannoksi, jonka laatimisen Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri on antanut tehtäväkseni. Olen pyrkinyt pitämään sen lyhyenä. Toivoisin toki, ettei sitä hylättäisi esittämättä sitä ensin Hänen Majesteetilleen, joka ehkä vähemmän kuin monet muut epäröi suostumuksen antamista ehdotuksessa ilmaistujen käsitysten julkituomiseen. Nämä eivät todellakaan mene itse lain sisältöä pitemmälle, mistä toki olisi voitu lisätä, että se pohjautuu mitä vapaamielisimpiin periaat...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Rouvasväen koulun johtajattaren virka ja koulunopettajain kokouksen kustannukset, lausunto senaatin talousosastossa 29.12.1863

Päivämäärä: 
29.12.1863
...kun senaattori Snellman – sanoi, että hän hyväksyi perusteet edellä esitetyssä määrin ja halusi näin kirkollisasiain toimituskunnan kautta kehottaa Porvoon tuomiokapitulia asettamaan ilmoituksessaan vapaana olevasta paikkakunnalla sijaitsevan rouvasväenkoulun johtajattaren virasta ehdoksi, että hakijalla pitää olla muiden vaadittavien ominaisuuksien lisäksi kasva­tus­opillista sivistystä ja kokemusta ja että hänen lisäksi tulee ottaa velvollisuudekseen hoitaa oppilaitoksen opetusta siinä määrin kuin vastedes mahdollisesti säädetään. Samoin tulisi käydä ilmi, että vaadittavan taitavuuden ...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
31.12.1863
Helsingissä 31.12.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Hänen Majesteettinsa Armollista harkintaa varten lähtee senaatin esitys, joka koskee tehtailija A. W. Wahrenin anomaa lainaa. Esitys tehdään, koska ehdotukseen sisältyy kaksi nimenomaista poikkeamaa voimassa olevista säädöksistä; nimittäin: Että Suomen Pankilta otettava 80 000 ruplan laina Forssan [puuvillatehtaan] osakkeiden kiinnitystä vastaan voidaan myöntää 5 vuodeksi 2 vuoden sijasta, joka on pisin sallittu aika; tähän voidaan kuitenkin huomauttaa, että lainan uusiminen on yleinen tapa. Että laina voi olla koroton kaksi ensimmäistä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Lausunto Venäjän painovapauslakiehdotuksesta, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Käsillä olevan Проекть Устава о Книгопечатнии [ehdotus painovapausasetukseksi] kaltaisen laajan, erittäin asiantuntevasti ja täsmällisesti laaditun työn arviointi vaatisi sellaista perehtymistä, johon minulta ei liikene aikaa, ja samalla tietoja, joita minulta puuttuu. Jokaisen lain ja etenkin lehdistön kaltaiseen asiaan kohdistuvan säädöksen on vastattava kunkin maan oloja. Abstraktien periaatteiden varassa tehtävästä ei suoriuduta. Vain maan ja kansan tarkoin tuntevan henkilön mielipiteellä voi ja saa olla tällaisessa ratkaisussa merkitystä. Kun kuitenkin otan minulle osoitettuun luottamu...
Henkilöt: 
Paikat: 

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Jalosukuinen Herra Paroni! Vaasa (Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri!) Oulu   Koska tuontitarpeen suuruudesta ei ole ollut selvyyttä ja ulkomaisten luottojen saaminen siedettävillä ehdoilla on vaikeaa, lopullinen ennakkoja koskeva päätös on viipynyt. Kuten tänään lähetetty sähke on ilmoittanut, Herra Paroni (Kenraalimajuri) voi kuitenkin ajan voittamiseksi luvata ennakkoa niille maahantuojille, joiden vakuudet Herra Paroni (Kenraalimajuri) arvioi riittäviksi ja pitää varmana, että myös pankin johtokunta hyväksyy ne. Päinvastaisessa tapauksessa voinee lainan hakija lisätä esittämiään...

Georg von Alfthanille ja Carl Gustaf Wredelle, sähkeen konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Kuvernööri Oulu   Ennakko 6 prosentin korolla 30 000 tynnyriin ruista à 26 markkaa. Ohraan 20 jauhosäkiltä 30 ½, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan edelleen luotolla. Myyntiä ei voida kieltää, mutta on oltava varmuus siitä, että tarvitsevia autetaan luotolla. Kirje lähtee tänään.   Kuvernööri Vaasa   Ennakko 6 prosentin korolla 20 000 tynnyriin ruista à 24 markkaa, ohraan 20 jauhosäkiltä 30, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan tarvitseville luotolla. Kirje lähtee tänään. S:n

Garl Gustaf Wredelle ja Samuel Henrik Antellille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Vaasan Kuvernööri Sama Kuopiossa   Koska suotuisat säät ovat edistäneet sadonkorjuuta niin hyvin, että Titulukselta vähitellen saatujen tietojen mukaan ulkomaista viljaa tarvitsee tuoda maahan paljon vähemmän kuin aikaisemmin voitiin arvioida ja näin ollen tähän tarkoitukseen tarvitaan myös vähemmän ennakkoja valtion kassasta, keisarillinen senaatti toteaa pystyvänsä käyttämään osaa tähän tarkoitukseen hankitusta luotosta antaakseen katovuosista kärsivälle rahvaalle muunlaista tukea. Ja kun keisarillisen senaatin tietoon on tullut, että osa kauppiaista, jotka toivat viime syksynä maahan vil...

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Valtiovaraintoimituskunta.   Vaasan läänin Oulun läänin kuvernöörille.   Sähkeitse annetun ilmoituksen perusteella kehotetaan: 1. selvittämään, ketkä läänissä toimivat kauppiaat voisivat olla halukkaita tuomaan tänä syksynä ulkomailta viljaa hallavahingoista kärsineiden seutujen satamiin valtiokonttorin myöntämää ennakkoa vastaan; 2. ilmoittamaan tänne sähkeitse, miten paljon mitäkin viljalajia voidaan lääniin hankkia näiden kauppiaiden toimesta. Valtionrahastosta voidaan saada ennakkoa 2 vuodeksi ja 5 kuukaudeksi sillä ehdolla, että maahantuojat myös sitoutuvat antamaan tavaran rahvaalle l...

Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Oulun kuvernööri – (Yksityisesti)   Minun on mielestäni lisättävä viljantuontia koskevaan lääninhallitukselle osoitettuun viralliseen ilmoitukseen muutama sana, jotka on yksityisesti tarkoitettu ainoastaan Herra Kenraalimajurille tiedoksi. Se suurempi viljamäärä, joka on asetettu ylärajaksi ennakkojen myöntämiselle Oulun lääniin, tarkoittaa selvästi sanottuna varautumista sotaan, ei rauhan oloihin. Saamieni tietojen mukaan on nimittäin hyvin epävarmaa, voidaanko ensi keväänä tuoda maahan mitään. Kauppiaiden säikäyttäminen tällaisella uutisella olisi väärin. On kuitenkin välttämätöntä, että ...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: