Senaattori

Senaattori

Adolf Edvard Arppelle

Päivämäärä: 
23.10.1868
Helsingissä 23.10.1868   Jalosukuinen Herra Valtioneuvos ja Ritari Teidän Korkea-arvoisuutenne    Kunnianarvoisassa virkakirjeessään tämän kuun 21. päivältä Teidän Korkea-arvoisuutenne on ilmoittanut minulle, että korkeimmin kunnioitettu konsistori on halunnut saada minulta lausunnon kahdesta toht. A. W. Bolinin ja lisensiaatti K. G. Th. Reinin opinnäytteeksi Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston professorin virkaa varten erikseen julkaisemasta tutkimuksesta sekä tiedustella, olisinko halukas noudattamaan tätä Yliopiston Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin toivomusta. Nöyränä vastauksenani ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Yliopiston konsistorilta 24.10.1868, konsepti

Päivämäärä: 
24.10.1868
Herra Senaattori ja Ritari, Tohtori Joh. Wilh. Snellmanille, liitteenä filosofian professorin viran täyttämistä koskevia asiakirjoja.   Samalla kun minulla on kunnia esittää Herra Senaattorille ja Ritarille konsistorin vilpitön kiitos siitä, että Herra Senaattori on arvoisassa kirjeessään tämän kuun 23. päivältä selittänyt olevansa halukas noudattamaan konsistorin toivetta saada Herra Senaattorilta lausunto dosenttien tohtori Andreas Wilhelm Bolinin ja lisensiaatti Karl Gabriel Thiodolf Reinin opinnäytteiksi Aleksanterin yliopiston filosofian professuuria varten julkaisemista tutkimuksista,...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Edvard Arppelle

Päivämäärä: 
6.11.1868
Helsingissä 6.11.1868   Jalosukuinen Herra valtioneuvos ja Ritari Teidän Korkea-arvoisuutenne    Samalla kun nöyrimmästi palautan oheisen pöytäkirjanotteen minulla on kunnia lähettää minulta pyydetyt lausunnot toht. V. Bolinin ja lisensiaatti K. G. Th. Reinin julkaisemista akateemisista tutkimuksista. Rohkenen toivoa, että asian vaikeus, huolellisuus, jota olen osoittanut täyttääkseni saamani tehtävän, sekä tämän ohella kohtuullinen sen seikan huomioon ottaminen, että olen ollut pitkähkön ajan poissa tieteellisestä toiminnasta, riittävät perusteiksi, joiden nojalla minulle suodaan hyväntaht...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Otto Furuhjelmiltä

Päivämäärä: 
22.12.1879
Pietarissa 22.12.1879/3.1.1880   Jalosukuinen ja Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Säästäväisyyttä ja huolellisuutta noudattaen olen hankkinut pienen omaisuuden ja toivoisin, että osa siitä käytettäisiin kuolemani jälkeen johonkin hyödylliseen ja Suomelle pysyvää etua tuottavaan tarkoitukseen. Korot noussevat noin 2 000 Suomen markkaan vuodessa tai hieman suurempaankin summaan. – Kun en usko tuntevani maata kyllin hyvin voidakseni esittää varman käsityksen siitä, miten nämä rahat olisi parhaiten käytettävä, ja kun tunnen rajatonta luottamusta Herra Senaattorin tietämykseen kaikesta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Otto Furuhjelmiltä

Päivämäärä: 
12.1.1880
Pietarissa 12./24.1.1880   Jalosukuinen ja Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Hyväksyn Herra Senaattorin ehdotuksen täydellisesti; sitäkin mieluummin, kun se pääasian osalta vastaa sitä mitä itse olen joskus asiasta ajatellut! Niinpä olisin hyvin kiitollinen, jos Herra Senaattori haluaisi nähdä vaivaa asian ilmaisemiseksi sellaisessa sanamuodossa, jota senaattori pitää soveliaimpana, jotta se olisi minulle opastuksena, ellei tulevaisuudessa jokin muu asioiden yhdistelmä voisi osoittautua merkittävämmäksi, mikä on tuskin luultavaa. Suomi joutunee toki vielä kestämään ajoittain poliit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan August Hagmanilta

Päivämäärä: 
20.12.1880
Helsinki 20.12.1880 Otan vapauden lähettää nähtäväksi A. Meurmanin oheisen tekstin. Mielestäni sitä ei pitäisi nyt julkaista, koska vastapuoli voi käyttää hyväkseen yksityiskohdassakin ilmenevää erimielisyyttä. Luutnantti, paroni Gripenberg tuo huomenna Herra Senaattorille vaimonsa kirjeenvaihdon tammikuun valiokuntaa koskevan osan. Minua on monelta taholta kehotettu pyytämään, että Herra Senaattori kirjoittaisi Stjernvall-Walleenille ministerivaltiosihteerin apulaisen nimityskysymyksestä. Kaikki tapaamani puoluetoverit olisivat erityisen tyytyväisiä nähdessään, että virkaan nimitetään Joha...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Edvard Swanilta

Päivämäärä: 
14.5.1881
Haminassa 14.5.1881   Herra Senaattori J. W. Snellman.    Lähetän Herra Senaattorille oheiset kansakoululainen O. Bergin (Olli Wuorisen) kirjoittamat, Haminassa tämän vuoden toukokuun 12. päivänä pidetyssä juhlassa luetut ja jaetut onnittelusanat nöyrimmästi juhlatoimikunnan puolesta. Kunnioittavasti Joh. Edv. Swan.    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: