Senaattori

Senaattori

Carl Gustaf Wredeltä, sähke 19.1.1864

Päivämäärä: 
19.1.1864
Senaattori Snellman Helsinki   Vuoden 1862 viljaennakoista maksamatta 140 704 markkaa 16 penniä. Noin 44 000 saadaan vaihtaa uusiksi. Loput ulosotossa. Uusiksi vaihdettujen summa 354 100 markkaa. Vaihto tapahtui marras–joulukuussa, minkä jälkeen hyväksytyt vekselit palautettiin Pankkiin. Kuvernööri Wrede    
Kirjeenvaihto: 

Väkijuomien tuontitullit, lausunto senaatin talousosastossa 19.1.1864

Päivämäärä: 
19.1.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että nykyoloissa, kun kato on tehnyt tarpeelliseksi rajoittaa paloviinan valmistusta, ja tavaran hinta on siksi huomattavasti noussut, ei senaattori uskonut voivansa esittää mitään sopivampaa ja tehokkaampaa keinoa, jolla hillittäisiin koko ajan kasvavaa, suureksi osaksi väärennetyistä tuotteista koostuvaa väkijuomien tuontia, kuin tuontitullin korotuksen. Näin ollen senaattori halusi alamaisimmin esittää harkittavaksi, voisiko Hänen Keisarillinen Majesteettinsa nähdä aiheelliseksi toistaiseksi vahvistaa kyseisten juomien tullimaksun tullin-ylijohtok...
Henkilöt: 
Paikat: 

Åbo Underrättelserin lakkauttaminen, lausunto senaatin talousosastossa 19.1.1864

Päivämäärä: 
19.1.1864
...tällöin senaattori Snellman antoi seuraavan lausunnon: Ne lausunnot Åbo Underrättelser -lehden kuluvan vuoden numerossa 1, jotka hänen ylhäisyytensä kenraalikuvernöörin kirjelmässä mainitaan, ovat rikollisia, Hänen Majesteettinsa Keisarin hallitustoimia sopimattomasti julkisuudessa arvostelevina, ja myös Venäjän kansaa halventavina ja näin ollen myös Suomen etuja haittaavina. Lehden julkaisuoikeuksien peruuttaminen olisi kuitenkin mielestäni väärä ratkaisu. Jätän sikseen sen, että en periaatteessa voi hyväksyä sellaista toimenpidettä, josta ei voida varmasti sanoa, myöskään tässä tapauks...
Henkilöt: 
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 19, 25.1.1864: Valaistusta yhdistetyn valtio- ja pankkivaliokunnan mietintöön nro 1 sekä siihen liittyviin varauksiin

Päivämäärä: 
25.1.1864
Pitäisi olla selvää, että hallitus ei vuonna 1864 ehtinyt luovuttaa pankin rahastoja säätyjen hallintaan siinä tilassa kuin ne olivat vuoden 1862 päättyessä. Hallitus ei ole myöskään sellaiseen mahdottomuuteen sitoutunut. Jos säädyt olisivat ratkaisseet pankkikysymyksen marraskuussa 1863, siirtäminen olisi voinut tapahtua 1. tammikuuta 1864 lähtien. – Nyt se ei voi käytännössä tapahtua ennen 1. tammikuuta 1865, siinä tilassa jossa mainItut rahastot tuolloin ovat. Jos säädyt olisivat lokakuussa 1863 myöntäneet takuut Hypoteekkiyhdistyksen lainalle, niin pankin tila olisi ymmärtääksemme ollut...
Paikat: 

Avustus sotilas Wesslundin leskelle ja lapsille (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 26.1.1864

Päivämäärä: 
26.1.1864
...tällöin senaattori Snellman lausui, – että on selvitetty, että Anders Wesslund vaimoineen ja lapsineen on vuosina 1859 ja 1860 ollut henkikirjoitettuna ruukkiyhtiö John von Julinin omistamalla Fiskarsin ruukilla Pohjan pitäjässä, ja että Wesslundin leski ja lapset eivät sittemmin ole olleet muualla henkikirjoitettuina. Sen vuoksi, ja myös koska kyseinen ruukkiseurakunta muodostaa oman kyseisestä pitäjästä erillisen köyhäinhoitoyhteiskuntansa, katsoi senaattori mainitun ruukkiseurakunnan velvollisuuden olevan ottaa yhteyteensä Maria Wilhelmina Wesslundin ja hänen yllä mainitut lapsensa se...
Paikat: 
Asiat: 

Johanneksen ja Koiviston pitäjän tilojen luovutusmaksujen suorittaminen, lausunto senaatin talousosastossa 27.1.1864

Päivämäärä: 
27.1.1864
...jolloin senaattori Snellman joka ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui asiasta, – halusi kehottaa Viipurin läänin kuvernööriä tekemään selväksi mainituille hakijoille, ettei heidän kyseisiä hakemuksiaan voida millään tavalla ottaa huomioon, vaan heidän on mukauduttava siihen, mitä mainituista tiloista on tähän mennessä säädetty. Tässä yhteydessä senaattori näki hyväksi, mitä tulee niihin Rokkalan rälssitilan alaisiin tiloihin, jotka on kuvernöörin ja keisarillisen Viipurin hovioikeuden päätöksen mukaisesti myytävä huutokaupalla, sub secreto [salaisesti] määrätä, että mikäli hovioike...
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.1.1864
Pietarissa 15./27.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Oheen liitetyssä kirjeessä esitetyn anomuksen johdosta minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta lausuntoa siitä, voiko Suomen valtiovarainhallinto ryhtyä minkäänlaisiin toimiin edistääkseen herra von Derviez'n esittämän tavoitteen saavuttamista. Minun on tässä yhteydessä lisättävä: että Hänen Ylhäisyytensä valtiovarainministeri on ilmaissut yksityisesti minulle olevansa hyvin kiinnostunut herra von Derviez'n anomuksen myönteisestä käsittelystä, koska Moskovan–Rjazanin rautatien rakennustyön loppuun vieminen riippuu su...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus Mustialan maanviljelysopiston ja Evon metsäopiston yhdistämisestä, lausunto senaatin talousosastossa 28.1.1864

Päivämäärä: 
28.1.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että Evon metsäopistoa perustettaessa oli tarkoitus ensisijaisesti valmistaa metsämiehiä valtion palveluksessa käytettäväksi. Kun valtio ei itse harjoita maanviljelystä, eivät metsämiehet siten saa koskaan tilaisuutta hyödyntää sitä maanviljelysopetusta jonka he saisivat yhdistetyssä maanviljelyksen ja metsätalouden oppilaitoksessa. Lisäksi on maassa sangen vähäinen määrä maatiloja, joilla metsänhoitaja olisi tarpeen. Toisaalta se metsäalan tuntemus, jonka maanviljelysoppilaat voisivat saada ja jota heidän myös olisi tarpeen käyttää tulevassa toiminn...
Paikat: 

Carl Gustaf Wredelle tammikuussa 1864, konsepti

Päivämäärä: 
29.12.1864
Jalosukuinen Herra Kuvernööri Paroni   Olen saanut suuresti kunnioitetun kirjeen tämän kuun [9.1.1864] päivältä. Kirjeen sisältämät uutiset ovat ikäviä, mutta murheellisia vain Vaasan läänissä vallitsevan siveellisen tilan kannalta. Kun Jalosukuinen Herra Paroni samoilla riveillä kannattaa viinanpolttoon suostumista ja kertoo leipäviljan puutteesta sekä siitä, että aloitetut avustustoimet pitävät vain toistaiseksi nälänhädän loitolla, minusta tämä ei kaikkiaan näytä kehottavan asettumaan Herra Paronin ensiksi mainitun mielipiteen kannalle. Minun mielestäni on aivan päivänselvää, että viinan...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 23, 29.1.1864: Eräs eilisen Helsingfors Tidningarin kirjoitus

Päivämäärä: 
29.1.1864
Eräs eilisen Helsingfors Tidningarin kirjoitus yritti vieläkin johtaa harhaan takuukysymyksessä. Voidaan kai uskoa, että se ei ollut tarkoituksellista, vaan tavanmukaisesta ajattelemattomuudesta ja tietämättömyydestä johtuvaa. Kirjoituksessa pelotellaan mahdollisuudella, että pankki antaa hopeaa täydestä kurssista Hypoteekkiyhdistyksen 30 miljoonan markan lainaa vastaan ja kärsii 10 prosentin tappion. Armollisessa esityksessä sanotaan, että yhdistyksellä on oikeus saada vuotuisen kuoletuksen summa al pari -kurssilla, jos se ei onnistu saamaan lainaksi kahdeksaa miljoonaa markkaa. Jos yhdist...
Paikat: