Senaattori

Senaattori

Yli- ja alipäällystön lisäämisen kustannukset, lausunto senaatin talousosastossa 8.3.1864

Päivämäärä: 
8.3.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – kuinka senaattori mainitusta sotakomissariaatin antamasta summittaisesta tiedosta näin havaitsi, että komitean 1. ja 2. kohdassa esittämästä yli- ja alipäällystön lisäyksestä koituvat vuotuiset kustannukset, sikäli kuin komissariaatti on voinut ne ennakkoon laskea, olisivat 159 516 markkaa. Kolmannessa kohdassa tänä vuonna ruotupataljoonien esikunnissa järjestettäväksi esitetty harjoituskomennus aiheuttaisi Suomen sotalaitokselle 18 495 markan kus­tannukset sen lisäksi, mitä 19. heinäkuuta 1860 annetun keisarillisen käskykirjeen mukaan on tähän asti ...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.3.1864
Helsingissä 10.3.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on kunnia esittää kunnioittavin kiitokseni siitä erinomaisesta hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi vaivautuu niin usein suomaan minulle kunnian ja ilon ottaa vastaan kirjeellisiä tiedonantojaan. Olen pahoillani siitä, etten ole vielä kyennyt täyttämään saamaani tehtävää luovuttaa Hänen Keisarillisen Korkeutensa Perintöruhtinaan käytettäväksi kuvaus valtiontaloudestamme. Ainoastaan valtion tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätöksen yhden kappaleen luovuttamisesta ei kuitenkaan olisi juuri minkäänlaista hyöty...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Pituus-, tilavuus- ja painomittojen metrisen järjestelmän käyttöönotto, lausunto senaatin täysistunnossa 21.3.1864

Päivämäärä: 
21.3.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että kun säädyt ovat omasta puolestaan hylänneet esityksen nykyisin käytössä olevien jalka- ja naulamääräisten mittojen ja painojen jakamisesta desimaalijärjestelmän mukaan, mutta sitä vastoin puoltaneet Hänen Keisarillisen Majesteettinsa esityksen mukaisesti pituus-, tilavuus- ja painomittojen järjestämistä useissa Euroopan maissa käyttöön otetun metrijärjestelmän mukaisesti, jota uudistusta myös keisarillinen senaatti on aiemmin puoltanut, katsoi senaattori kuuliaisuutensa Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista määräystä kohtaan lähinnä vaat...
Paikat: 
Asiat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 67, 22.3.1864: [Viinanpolttoluvista Vaasan läänissä]

Päivämäärä: 
22.3.1864
Useissa lehdissä on kerrottu, että valtiopäivämiehet Hagman, Keto ja Slotte ovat neljäntoista Vaasan läänin pitäjän valtuuttamina anoneet senaatilta lupaa viinanpolttoon. Näiden valtuutusten todellinen laita on seuraava: - Kokkolan maaseurakunnan, Kruunupyyn, Vöyrin, Vähänkyrön, Mustasaaren, Laihian, Närpiön ja Lapväärtin pitäjänkokouksissa tällaiset valtuudet on annettu osin jollekin hakijoista, osin toiselle henkilölle, joka on siirtänyt valtakirjan. - Oheen liitettyä Koivulahden pitäjänkokouksen antamaa valtakirjaa ei ole laadittu kenellekään hakijoista tai heille siirretty. - Lappajärve...
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
11.3.1864
Pietarissa 11./23.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Herra Senaattorin ilmoitettua, että Herra Senaattorin hyväntahtoisesti tehtäväkseen ottama kuvauksen laatiminen Suomen valtiontaloudesta vaatii vielä työtä jonkin aikaa, pidän velvollisuutenani ilmoittaa tiedoksi, että Hänen Keisarillinen Korkeutensa Perintöruhtinas aikoo ennen pitkää lähteä matkalle ja että kyseessä olevan työn valmistuminen mitä pikimmin on tästä syystä toivottavaa, jotta se voitaisiin esittää Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen ennen tämän lähtöä; ja minulla on kunnia täydellisintä kunnioitustani vakuu...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 71, 29.3.1864: Viinanpolttokysymys on säätyjen harkittavana

Päivämäärä: 
29.3.1864
Viinanpolttokysymys on säätyjen harkittavana. Kun jo valiokunta jakaantui asiassa kahteen leiriin, joiden ehdotukset poikkeavat olennaisesti keisarillisesta esityksestä, niin voi tuskin odottaa eri säätyjen tai edes kolmen niistä pääsevän asiassa yksimieliseen päätökseen. Ei voida kieltää, että valiokunnan molempien ryhmittymien ehdotukset ovat selvässä ristiriidassa yleisesti toivotun ja hyväksytyn päätarkoituksen, kulutuksen pienentämisen kanssa. Tehdasmaista valmistusta vaativa ryhmittymä 1 tahtoo pakottaa tehtailijat valmistamaan ryhmän asettaman määrän, 2 ½ kannua [kannu 2,6 l] henkeä ...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
30.3.1864
Oulussa 30.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Vilpitön kiitokseni siitä voimakkaasta tuesta, jota Herra Senaattori on minulle antanut avustustoimia koskevassa kysymyksessä, sekä siitä joutuisuudesta, jolla olen saanut vastaukset, samoin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 14. päivältä. Tässä lyhyt selostus siitä, mitä on tehty. Sähkeen saapumisen jälkeisenä päivänä lähetettiin kihlakunnankirjuri Lagerlöf Vaasan lääniin. Hän on nyt palannut takaisin onnistuttuaan ostamaan lähes 900 tynnyriä kauraa 12–14 markan hintaan lähinnä Uudestakaarlepyystä – ja tämä erä on jo jaettu...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Valtiopäivien päättymisen johdosta, konseptin osa

Päivämäärä: 
1.4.1864
...voi nähdä kyseisessä toimenpiteessä poliittisia tarkoituksia. Myös kysymyksessä valtiontaloudesta ja verotuksesta nauttivat viimeisimmät valtiopäivät kokoontuessaan vapauksia ja oikeuksia, jollaisia säädyillä ei milloinkaan ole ollut sen jälkeen kun vuoden 1772 hallitusmuoto astui voimaan. Koskaan aikaisemmin ei ole annettu edes todellista selontekoa valtiontalouden tilasta säätyjen valiokunnille, joilla nyt oli tilaisuus tutustua siihen pienimpiä yksityiskohtia myöten kuluneiden viidenkymmenen vuoden ajalta. Säädyt eivät koskaan aikaisemmin saaneet hallitukselta mitään sitä koskevaa tie...
Henkilöt: 
Paikat: 

Senaatin tilintarkastuskertomus Suomen Pankin hallinnosta vuonna 1863, 5.4.1864

Päivämäärä: 
5.4.1864
Sen johdosta, että vaivais- ja työhuonerahastosta myönnettyjen kreditiivien osalta on huomautettu, että varsinkin numeroilla 2, 6, 11, 12, 15, 16, 19, 20 sekä 22–25 myönnetyt varat on nostettu heti täysimääräisinä, ilman että niitä on lainkaan tallennettu, muistutetaan Suomen Pankin johtokuntaa siitä, että sen on yleensäkin huolehdittava siitä, että pankista annettavat luotot on käytettävä sillä tavoin ja siihen tarkoitukseen kuin ne on myönnetty. Keisarillinen senaatti olettaa erityisesti johtokunnan panneen merkille, mitä mainitusta rahastosta annettavien kreditiivien lakkaamisesta on sää...
Paikat: 

Keisari Aleksanteri II:n Suomen-vierailusta aiheutuneet menot, lausunto senaatin talousosastossa 6.4.1864

Päivämäärä: 
6.4.1864
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui – ja katsoi omasta puolestaan hyväksi sallia, että edellä mainitut 9 490 markkaa 63 penniä viedään tileissä kohtaan 7. H. T. ja erinäiset budjetin ulkopuoliset menot. Muilta osin kuvernööri pitäisi velvoittaa lähettämään keisarilliselle senaatille eritelty luettelo yllämainitussa tarkoituksessa ostetuista tavaroista, jotka vielä ovat myymättä, sekä ilmoittaa, missä ja millä tavoin niitä säilytetään.    
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: