Filosofia

Filosofia

Freja nro 99, 13.12.1839: Eoksen esteettinen kaaos

Päivämäärä: 
31.12.1839
Lyhyen artikkelimme otsikkoa voisi pitää liian karkeana pilana, ellei Eos olisi antanut taiteen tuomarina sekä teorian että käytännön alalla liiankin selviä näytteitä epäjohdonmukaisuudesta ja mielivaltaisuudesta. Täysin perustellusti voi Eoksen numeroissaan 52 ja 53 esittämää kaunotaiteen teoriaa pitää lehden omana. Tämä teoria kyllä täyttää hyvin taideteokselle tavallisesti asetetut vaatimukset: siinä kirjailija liikkuu kekseliäästi ja henkevästi käytellen melkoista taideteoreettista käsitteistöä. Tieteellinen tutkielma ei kuitenkaan ole romaani. Siltä vaaditaan ennen kaikkea sisäistä joh...

Missä sielu sijaitsee? psykologinen tutkielma Aganippisen seuran kirjallisuuslehdessä

Päivämäärä: 
15.1.1840
Missä sielu sijaitsee on kysymys, joka moninaisina aikoina on aiheuttanut psykologeille melkoista päänvaivaa. Yleisimmin on oletettu että pää ja aivot olisivat sen oikea asuinsija. Mutta tähän olettamukseen liittyy heti kaksinainen merkitys. Sillä tahtomatta täten lausua seurueelle epäkohteliaisuutta minun on totuuden nimessä huomautettava, että jokaisella seurueen jäsenellä on pienet ja ahtaat aivot. Huom. isompien ja tilavampien ohella. Nyt herää kysymys kummassako näistä asunnoista sielu sijaitsee. Merkillistä kyllä on muuan suuri filosofi, Cartesius, sijoittanut sielun pikkuaivoihin. Tä...
Henkilöt: 
Paikat: 

FILOSOFIAN ALKEISKURSSI Toinen vihko LOGIIKKA Tukholma 1840

Päivämäärä: 
31.12.1840
  ESIPUHE   Vaikkei tämän Alkeiskurssin ensimmäinen vihko saanutkaan sitä menestystä, jonka tekijä oli asettanut jäljellä olevien vihkojen julkaisemisen ehdoksi, rohkenee hän silti luottaa siihen, ettei teos hänen isänmaassaan jäänyt hyödyttömäksi. Nyttemmin näyttää Ruotsissakin nuorison keskuudessa heränneen vakavamman filosofisen opiskelun halu. Tekijä toivookin, että myös täällä nämä vihot onnistuisivat helpottamaan vasta-alkajan ensi askelia spekulaation alueella ja edistäisivät yleisemmän harrastuksen leviämistä tiedettä kohtaan, jonka hedelmiä voidaan arvioida pääasiassa vain sen omak...
Paikat: 
Asiat: 

FILOSOFIAN ALKEISKURSSI Kolmas vihko OIKEUSOPPI Tukholma 1840

Päivämäärä: 
31.12.1840
ESIPUHE   Usein valitetaan sitä, kuinka vaikea hegeliläiseen spekulaatioon on päästä sisälle ja siksi tekijä suositteleekin lukijaa aloittamaan tästä kolmannesta osasta. Oikeusoppi nimittäin koostuu jo tutuista ja objektiivisesti olemassa olevista määrityksistä ja sen vuoksi ajattelu saa niistä lujemman perustan, kun lukija vertaa tässä esitettyä omiin käsityksiinsä asiasta. Tämä Oikeusoppi poikkeaa Hegelin ”Philosophie des Rechts” -teoksesta lähinnä opissa subjektiivisesti oikeasta ja opissa kansalaisyhteiskunnasta. Edellisen suhteen tekijä ei myöskään ole voinut yhtyä Micheletin teoksessa...
Paikat: 
Asiat: 

PERSOONALLISUUDEN IDEAN SPEKULATIIVISEN KEHITTELYN YRITYS Tübingen 1841

Päivämäärä: 
1.1.1841
  ALKUSANAT   Jotta tämä kirjanen ei jäisi ilman asiaan kuuluvia alkusanoja, tekijä käyttää tilaisuutta hyväkseen sanoakseen jotain teoksesta ja hiukan enemmän itsestään. Jos teoksessa sanottaisiin jotain, mitä käsitellystä aiheesta ei vielä toistaiseksi ole sanottu eikä kuultu, silloin se vastaisi jo aiheeltaan ajankohdan pyrkimyksiä. Valitettavasti asia ei kuitenkaan ole näin. Tekijä nimittäin uskoo itsekin, että teoksen koko asiasisältö on löydettävissä muiltakin tahoilta. Kuitenkin se täyttää lukijakunnan asettaman yhden, suuren vaatimuksen tekijän silmissä: siinä on hengen persoonallis...
Paikat: 

Carl Julius Lénströmille

Päivämäärä: 
20.6.1842
[tt content="20. ja 26.6. välillä"]kesäkuussa 1842 [/tt] Parahin Veli!    Sydämelliset kiitokset olostani Upsalassa. Päivät tuottivat minulle kaiken kaikkiaan varsin paljon iloa – vain kirottu maljapuhe on harmittanut minua, vaikkakaan ei samasta syystä kuin opettajia, vaan koska sanat lausuttiin kiihtyneessä mielentilassa ja olivat kaiken kaikkiaan typeriä. Tuommoisenhan olisi pitänyt ilahduttaa asianomaisia. Mutta annetaan kaiken tuon turhanpäiväisyyden olla. Kiitos nyt lisäksi arvostelun otteiden jäljennöksestä. Samoin siitä, ettet ole välittänyt rakastua. Sillä asialla nimittäin saattaa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Philipp Konrad Marheinekeltä

Päivämäärä: 
25.1.1843
Berliinissä 25.1.1843   Sen kiinnostuksen takia, jota Teidän Korkea-arvoisuutenne on suullisesti ja kirjallisesti aina osoittanut filosofiaa, etenkin Hegelin aloittamaa filosofiaa kohtaan, meidän velvollisuutemme on ilmoittaa Teille sellaisen yhdistyksen perustamisesta, joka on ottanut tehtäväkseen tämän filosofian edelleen kehittämisen ja opettamisen. Yhdistyksen tarkoituksena on sen ensimmäisen pöytäkirjan sanojen mukaan: ”että Hegelin oppilaat ja ystävät haluamatta salata suuntaustensa erilaisuutta liittyvät kuitenkin yhteen tietoisina yhteisestä perustastaan, Hegelin aloittamasta filoso...
Paikat: 

Hengen olemusta käsittelevien luentojen rekonstruktio, keväällä 1843

Päivämäärä: 
1.1.1843
[Snellman:] Miksi vaimentaa odotuksia?   Hyvät herrat. Luottamuksenne, hyvät herrat, josta runsas läsnäolonne tässä tilaisuudessa todistaa, vaatii minua tunnustamaan, että se ilahduttaa minua. Mutta tähän tunnustukseen täytyy kytkeytyä myös odotuksia, joiden täyttämiseen tunnen vain osittain pystyväni. Tätä vakuutustani älköön pidettäkö valheellisena teeskentelynä tai arkana toivottomuutena. Olen tutkinut vasta hajanaisia osia filosofian systeemistä. En ole juurikaan harjaantunut suulliseen esitykseen, ja neljän vuoden poissaolo akateemisista harjoituksista on tehnyt niistä minulle vieraita...
Paikat: 

Historiallinen esitys Hegelin logiikan suhteesta järjestelmän muihin osiin, luentoluonnos keväällä 1843

Päivämäärä: 
1.1.1843
1. luento   Tarkoituksena on paneutua logiikkaan. Siis asettautua sen näkökannalle ja löytää lähtökohta. –– Vähäinenkin kokemus riittää sen havaitsemiseen, että ihminen on ruumiillisesti ja henkisesti juurtunut objektiiviseen. – Mutta kun asiaa hiukan harkitaan, osoittautuu että perinne vaikuttaa enemmän tietämiseen ja toimintaan kuin välitön suhde luontoon. Huom. Tämä selittyy sivistyksen tärkeydellä. Myös spekulaatio ajan hengen oivaltamisena on sivistyksen mahtia. –– Kuitenkin suhde luontoon on ihmiselle historiallisesti ensimmäinen. Ihminen ei ole pelkästään ulkoisesti katsoen välttämät...
Paikat: 

Karl Ludwig Michelet’lle 9.5.1843, ote kirjeestä (julkaistu Der Gedanke -lehdessä, Berliini 1861)

Päivämäärä: 
9.5.1843
Reaktio spekulaation uusinta käännettä vastaan näyttää tällä hetkellä saavuttaneen tavoitteensa. Tuskinpa näet enää voi kestää kauan ennen kuin laaja yleisö tuntee, mistä tuuli puhaltaa ja ajanhengen painostuksen myötä myös spekulaatio saa liikkumatilaa. Minusta on jo pitkään vaikuttanut siltä, että kaikki edistyminen saksalaisessa filosofiassa on mahdotonta niin kauan kunnes spekulaatio on päätendenssiltään omaksuttu kansakunnan yleiseen tietoisuuteen ja osoittanut siinä kykynsä. Kuilu, joka nyt erottaa saksalaisen tieteen kansallisesta tietoisuudesta, ei voi loppumattomiin kasvaa. Saksala...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: