Senaattori

Senaattori

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
5.9.1863
Oulu 5.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Noudattaakseni mahdollisimman nopeasti Herra Senaattorin kirjeessään elokuun 31. päivältä esittämää toivomusta saada lähempiä tietoja tulevan vuoden näkymistä, kiirehdin vielä tämän päivän postissa lähettämään selvityksen siitä, mitä me täällä tässä vaiheessa tiedämme. – Pyytääkseni anteeksi virallisten ilmoitusten mahdollista viipymistä minun on samalla lähetettävä ennakolta sellainen selitys, että kun Keisarillinen Senaatti vaatii tietoja satonäkymistä ym., lääninhallituksen on pakko ensin kirjoittaa kruununvoudeille ja näiden puo...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
7.9.1863
Nikolainkaupungissa 7.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla oli 3. päivänä tätä kuuta ilo vastaanottaa Herra Senaattorin kunnianarvoisa kirje elokuun 31. päivältä, ja luulen mainitusta kirjeestä havainneeni, ettei Herra Senaattori pahastu, vaikka otan vapauden myös ohi virkatien kiinnittää Herra Senaattorin huomiota minun käsiini armollisesti uskotun läänin hallintoa koskeviin asioihin. Vaasan läänissä vuodentulo ei jääne aivan epätyydyttäväksi. Hallan tuhot eivät ole läheskään niin hirmuisia kuin ensimmäisissä niitä koskevissa raporteissa ilmoitettiin. Niiss...
Kirjeenvaihto: 

Robert Wilhelm Ekmanille

Päivämäärä: 
11.9.1863
Helsingissä 11.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Hovimaalari!    Vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjeeseenne tämä kuun 2. päivältä saan keisarilliselta senaatilta saamani tehtävän mukaisesti ilmoittaa: että valtiopäiviä esittävän maalauksen kolmen tuhannen ruplan eli kahdentoista tuhannen hopeamarkan hinta on hyväksytty; että lisäksi Herra Hovimaalarin matka tänne valtiopäivien juhlallisiin avajaisiin maksetaan laskun mukaan; että lisäksi maksetaan seremoniasta otettava valokuva. Läsnäolijoiden henkilökohtaisista valokuvista ollaan sitä mieltä, että jokaisen, joka haluaa kuvansa olevan mu...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus viljan tuonnista, lausunto senaatin talousosastossa 12.9.1863

Päivämäärä: 
12.9.1863
Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö senaattori Snellman esitti harkittavaksi seuraavaa: Tiedetään, että ne maamme kaupanharjoittajat, jotka ovat valtion varoista saaduilla ennakoilla tuoneet maahan viljaa, ovat sitä rahvaalle luotolla annettuaan joutuneet perimään siltä velkojaan pakkotoimin. Koska viljasato on tänä vuonna ollut suotuisampi kuin mitä uskallettiin toivoa, on tämän seurauksena ollut myös mahdollista käyttää osa viljan tuontiin tarkoitetuista varoista muulla tavoin viime ja tämän vuoden kadoista kärsivien auttamiseen. Keisarillinen senaatti on, tullakseen niiden avuksi, jotka...
Paikat: 

Carl Johan Jägerhornille

Päivämäärä: 
17.9.1863
Helsingissä 17.9.1863   Herra Protokollasihteeri C. J. Jägerhorn    Lähetän ohessa Herra Protokollasihteerille ruotsin- ja suomenkieliset käännökset Hänen Majesteettinsa valtiopäivien avajaispuheesta senaatin kirjapainossa painettaviksi. Herra Protokollasihteeri vastaa siitä, etteivät käsikirjoitukset eikä yksikään painettu kappale pääse kirjapainon oven ulkopuolelle ennen kuin siitä annetaan erikseen määräys eikä kukaan ulkopuolinen henkilö myöskään tule tuon oven sisäpuolelle tästä aamusta klo 10:stä huomiseen iltapäivään klo 3:een. Jotta puheen sisältöä ei myöskään suullisesti ilmoitetta...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
17.9.1863
Oulussa 17.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Vakuuttaen vilpitöntä kiitollisuuttani Herra Senaattorin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 7. päivältä ja erityisesti kehotuksesta kirjoittaa Herra Senaattorille kiirehdin heti käyttämään tätä saamaani lupaa. – Teen tämän erityisen mielelläni, koska palattuani verojäämien perinnän tarkastusmatkaltani Salon ja Haapajärven kihlakunnista pystyn nyt kertomaan tarkemmin näiden alueemme pahimmin hätää kärsivien paikkakuntien tarpeista ja koska virallinen selvitykseni ei pääse lähtemään ennen kuin seuraavassa postissa. Haluan ohim...
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
23.9.1863
Oulussa 23.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Kiitollisena tunnustan saaneeni Herra Senaattorin kunnianarvoisan kirjeen tämän kuun 14. päivältä ja otan vapauden palata vielä kerran avustustoimiin. Kuulutukset ehdotetusta kotimaisen ohran vaihtamisesta ulkomaiseen on näinä päivinä lähetetty hätää kärsiviin seurakuntiin, ja minun on valmistauduttava 6 000:n tai kenties vielä useamman tynnyrin luovuttamiseen täkäläisestä kruununmakasiinista. Valitettavaa vain on, että nämä on kohtuuden nimessä jaettava heti ensimmäisen rekikelin aikaan, jolloin asianomaiset kauppiaat joutuvat ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
28.9.1863
Helsingissä 28.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri!    Päivän postissa lähtee Valtiovaraintoimituskunnan kirje keisarillisen senaatin päätöksestä, joka koskee ehdotettua kruunun makasiineissa olevan ulkomaisen viljan vaihtamista talletettavaan siemenviljaan hallavahingoista kärsineillä paikkakunnilla. Herra Kenraalimajurin ehdottamasta siemenviljan ostamisesta kruunun laskuun niiltä läänin paikkakunnilta, joilla on saatu korjatuksi siemeneksi kelpaavaa viljaa runsaammin, keisarillinen senaatti ei sitä vastoin ole halunnut tehdä lopullista päätöstä, ennen kuin kysymys tuodaan...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredelle, konsepti syyskuulta 1863

Päivämäärä: 
1.9.1863
Jalosukuinen Herra Paroni!   Saatuani Herra Paronin kunnianarvoisasta yksityiskirjeestä tiedon, että läänissä toimivat viljantuojat ovat ryhtyneet perimään lääninhallituksen kautta saataviaan viljasta, jonka he ovat luovuttaneet rahvaalle velaksi, kiirehdin ilmoittamaan, että keisarillinen senaatti on myöntänyt tämän vuoden viljantuontia varten varatusta avustusrahastosta Vaasan läänille 240 000 markkaa lainattavaksi niille kauppiaille, joilla on yhä vastuullaan ennakkoja syksyn 1862 tuontia varten myönnetyistä valtion varoista, mikäli he puolestaan sitoutuvat lykkäämään toistaiseksi saman ...
Kirjeenvaihto: 

Constantin Wikmanille, konsepti

Päivämäärä: 
1.9.1863
Helsingissä [tyhjä tila] syyskuuta1863   Kenraalimajuri ja Ritari Konstantin Wikman Pietari    Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri   Kuten Valtiovaraintoimituskunnan kirje tämän kuun 23. päivältä on Herra Kenraalimajurille ilmoittanut, keisarillinen senaatti ei ole hyväksynyt ehdotusta uuden rakennuksen pystyttämisestä Suomen varastoalueen tontille. Nykyisin noudatetaan yleensäkin sitä varsin oikeaa periaatetta, että valtion laskuun rakennetaan mahdollisimman vähän. Spekulointiin perustuva rakentaminen ei siis voi lainkaan tulla kyseeseen. Näissä oloissa ei oikeastaan ole muuta tehtä...
Henkilöt: 
Asiat: