Senaattori

Senaattori

A. Freyburgin omistusoikeus kiinteistöön Suomessa (esimerkki), lausunto senaatin täysistunnossa 13.7.1863

Päivämäärä: 
13.7.1863
Kun asiakirjat oli luettu, sanoi senaattori Snellman – että senaattori, 25. helmikuuta 1851 annetun armollisen asetuksen mukaisesti, katsoo asiakseen jättää tämän alamaisen anomuksen alamaisesti Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolliseen harkintaan. Senaattori ei kuitenkaan nähnyt olevan syytä alamaisimmin puoltaa sille armollista hyväksymistä.    
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Hypoteekkiyhdistyksen ulkomainen laina ja maan rahatilanne, lausunto senaatin talousosastossa 17.7.1863

Päivämäärä: 
17.7.1863
...kun senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui seuraavaa: Hänen Keisarillinen Majesteettinsa, valtiosihteeristön Suomen senaatille ilmoittamalla, 8. elokuuta (20. elokuuta) 1862 päivätyllä salaisella kirjelmällään on ilmaissut hyväksyvänsä senaatin 16 huhtikuuta edellisenä vuonna tekemän alamaisen esityksen, jonka mukaan maassa vallitsevan, ei vain valtiota vaan myös yksityisiä rasittavan tukalan rahatilanteen helpottamiseksi olisi lailla julistettava, että brutto- ja nettopainoltaan vahvistettu metalliraha olisi Suomessa ainoa laillinen arvon mitta. Samalla hän suvai...
Henkilöt: 
Paikat: 

Siestarjoen kivääritehtaan liittäminen Pietarin kuvernementtiin, lausunto senaatin täysistunnossa 20.7.1863

Päivämäärä: 
20.7.1863
Kun asiakirjat oli luettu, sanoi senaattori Snellman – että senaattori omasta puolestaan katsoi, että hänen tulisi Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen esittää seuraavaa: Mikäli Hänen Keisarillinen Majesteettinsa pitäisi maalle hyödyllisenä tukea ehdotusta, että Viipurin läänistä erotettaisiin ja Pietarin kuvernementtiin liitettäisiin se kahdentoista neljäkäsvirstan alue, jolla Siestarjoen kivääritehdas sijaitsee, niin suvaitkoon Hänen Keisarillinen Majesteettinsa armollisesti maan perustuslakien mukaisesti jättää säätyjen harkittavaksi ja lausuntoa varten mainitun kysymyksen. Lisäksi, kos...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
21.7.1863
21.7.1863   Hyvä Veli.    Onko virkapukusi valmis keisarin saapumiseen mennessä? Jos hän viipyy päivän, hän käy luultavasti yliopistossa tai ottaa vastaan kävijöitä. Minulla on kuitenkin omat aivoitukseni. Kenraalikuvernööri järjestää vastaanoton, ja aion avoimesti kehottaa häntä muistamaan Ahlqvistin ja Sinun kutsumisesi sinne. Jos vain käy päinsä – yritän myös järjestää siellä teidän esittelemisenne keisarille. Tämä ei tietenkään tapahdu kunnian kasvattamiseksi eikä huvin vuoksi, vaan politiikan takia. Toivon, että suomen kielelle koituu jotakin hyvää keisarin matkasta. Teidän järkipuheen...

August Fredrik Soldanilta

Päivämäärä: 
23.7.1863
Helsingissä 23.7.1863   Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan ensimmäisen osaston Päällikölle, Herra Senaattori, Kanslianeuvos J. V. Snellmanille   Vastaukseksi Herra Senaattorin minulle kunnianarvoisassa kirjeessään kuluvan heinäkuun 22. päivältä esittämään kysymykseen, ”milloin rahapaja aikaisimmassa mahdollisessa tapauksessa kykenee aloittamaan hopeamarkkojen ja tarpeellisten vaihtorahojen lyömisen”, saan nöyrästi ilmoittaa, että koska rahapajan rakennuksen pystyttäminen on nyt niin pitkällä, että rakennustyön voidaan odottaa mitä todennäköisimmin valmistuvan urakoitsijan kan...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Hypoteekkiyhdistyksen ulkomainen laina, lausunto senaatin talousosastossa 23.7.1863

Päivämäärä: 
23.7.1863
...jolloin senaattori Snellman antoi seuraavan lausunnon – että senaattorin harkintaan on tullut, millä tavoin toisaalta Hypoteekkiyhdistys voisi olemassaoloaan vaarantamatta ottaa tai saada ulkomaista lainaa ennen kuin metalliraha on Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 8. elokuuta (20. elokuuta) 1862 antaman armollisen määräyksen mukaisesti julistettu maassa ainoaksi lailliseksi arvonmittariksi, ja paperirahan vakaa arvo ja vaihtokurssin vakaus näin taattu. Toisaalta, niin kuin on tuotu ilmi, Suomen Pankilla ei ole tällä hetkellä riittävää määrää valuuttaa suhteessa sen liikkeelle laskemiin...
Henkilöt: 
Paikat: 

Pakkahuoneentarkastajan eläke (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 6.8.1863

Päivämäärä: 
6.8.1863
...jolloin senaattori Snellman lausui seuraavaa: – Pakkahuoneentarkastaja Taxell otettiin 7. toukokuuta 1824 kersantiksi entiseen Keisarillisen 2. suomalaisen jalkaväkirykmentin Heinolan pataljoonaan. Saatuaan 21. lokakuuta 1829 eron sotilaspalveluksesta nimitettiin hänet 30. lokakuuta 1834 kruununnimismieheksi Paraisten pitäjään, jossa hän on aina tähän asti keskeytyksettä ollut viranharjoituksessa. Taxell on siten ollut yli kolmenkymmenen vuoden ajan julkisessa palveluksessa, ja hän on myös saavuttanut yli kuudenkymmenen vuoden iän. Siksi Senaattori katsoi hyväksi, paitsi puoltaa haettua ...
Paikat: 
Asiat: 

Charles von Fehleiseniltä

Päivämäärä: 
7.8.1863
Pietari 7.8.1863   Teidän Ylhäisyytenne    Minulla on kunnia lähettää ohessa herra J. E. Günzburgin muistio. Havaitsette, että herra Günzburg on ilmoittanut Lontoossa ja Hampurissa noteeratun kurssin jopa korkeammaksi kuin ensimmäisessä tiedonannossaan, jonka näytin Teille tänä aamuna (ja mistä asiasta en voi olla täysin samaa mieltä hänen kanssaan). Hän on kuitenkin sitä mieltä, että – jos täkäläinen pankki jatkaa toimiaan tähänastiseen tapaan – kurssi väistämättä laskee hyvin pian nimellisarvoon. Olen vaihtanut herra paroni Stieglitzin kanssa vain muutaman sanan, mutta hän ei näytä kuiten...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Axel Cedercreutzilta

Päivämäärä: 
7.8.1863
Turun lääninkonttorissa 7.8.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Sen ilmoitukseni johdosta, ettei Porin kruununmakasiinista voida luovuttaa rukiin kylvösiementä Kokkolaan lähettäväksi, koska mainitun makasiinin varastojen tarkastuksessa makasiinin edesmenneen johtaja Bergin poismenon jälkeen havaittiin merkittävää vajausta, jonka määrä on 859 tynnyriä 13 1/4 kappaa ruista, 756 tynnyriä 28 ½ kappaa ohraa sekä 99 tynnyriä 26 1/4 kappaa kauraa, Herra Senaattori ja Ritari on eilisiltana tänne saapuneella sähkeellä kehottanut minua ostamaan Porin kauppiailta Kokkolaan kulj...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Säätyesitys Suomen Pankin hallinnosta, konsepti 12.8.1863

Päivämäärä: 
12.8.1863
Säätyjen Porvoon valtiopäivillä 1809 tekemän alamaisen anomuksen ja niiden tarjoaman takuun johdosta suvaitsi autuaasti edesmennyt Hänen Keisarillinen Majesteettinsa Aleksanteri I antaa Venäjän valtion varoista lainaa miljoona ruplaa pankin perustamiseksi Suuriruhtinaskuntaan. Näillä rahoilla perustettiin ns. alkuperäisrahasto, jota edelleen hoidetaan erillisenä rahastona Suomen Pankissa. Kun saatu laina on vähitellen tullut Suomen valtion varojen säästöillä maksetuksi, on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa 13. huhtikuuta 1859 armollisimmin säätänyt, että sen rahamäärä, miljoona pankkiassig...
Paikat: