Nordström, Johan Jakob

Nordström, Johan Jakob

1801–1874. Lainopin apulainen Helsingin yliopistossa 1827–34. Kansain- ja valtio-oikeuden sekä kansantaloustieteen professori Helsingin yliopistossa 1834–46. Ruotsin valtakunnan­arkis­tonhoitaja vuodesta 1846.

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1858: Johan Jacob Nordström Litteraturbladissa

Päivämäärä: 
1.3.1858
En halua lausua mitään, mikä heikentäisi sitä vaikutelmaa, johon kunnioitetut ystävät ovat yllä esitetyllä pyrkineet. Mutta minun täytyy kiinnittää lukijan huomio siihen, että olen puhunut toiminnasta, en motiiveista, vielä vähemmän tunteista, en J. J. Nordströmin enkä omistani. Olen vain yksinkertaisesti sanonut että se, joka vapaasta tahdostaan jättää isänmaansa, osoittaa tulevansa toimeen ilman (menettämättä) sitä. Ja että kansakunnan ei tarvitse surra menetystä – olkoonpa yksilö kuinka erinomainen tahansa. En olisi pitänyt itseäni soveliaana puhumaan N:n tunteista, ajatuksista, yksittäi...
Paikat: 

Abraham Gyldénille, Bengt Olof Lillelle, Johan Ludvig Runebergille ja Frans Ludvig Schaumanille

Päivämäärä: 
5.5.1858
[1858] ”ettei Suomen menettäminen ole ollut eikä enää ole Nordströmille menetys.” Sanani tarkoittavat selvästikin toiminnan yleistä luonnetta. Luopumalla jostakin vapaaehtoisesti ihminen osoittaa, että hän pystyy sen menettämään. En puhu siitä, mitä Nordström ehkä saattaa sisimmässään tuntea ja ajatella. Sanat ”ei ole ollut eikä enää ole” ovat vapaata mielikuvituksen leikkiä ja panevat tiliini väitteen ja mielipiteen, jotka eivät ole minun omiani. ––– ”että Nordström maasta muutettuaan” – ”ei ole pitänyt minkäänlaisena velvollisuutenaan palvella isänmaata” jne. Yhtä vapaata fantasiaa. Sanat...

Johan Ludvig Runebergiltä [kadonneen kirjeen konsepti]

Päivämäärä: 
15.5.1858
[1858] Molempiin kirjeisiisi vastaaminen on viipynyt pitempään kuin olisi ollut kohtuullista, pääasiassa sen takia, että niistä edellinen on vaatinut minulta pitkällistä pohdiskelua, ennen kuin olen päässyt omassa mielessäni selvyyteen siitä, miten minun on sen sisältö oikein ymmärrettävä. Lukemalla huomautuksesi uudelleen jätettyäni ne välillä lepäämään olen yrittänyt etsiä niistä vahvempia perusteita valituksillesi kuin kullakin erillisellä lukukerralla olen pystynyt löytämään, ja minun on avoimesti tunnustettava, että tähän tähtäävä vaivannäköni ei ole johtanut muuhun tulokseen kuin vast...
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1858: Puolustukseksi

Päivämäärä: 
1.7.1858
Lehtikirjoittelu jättäytyy jo vanhastaan alttiiksi väärintulkinnoille, syytöksille, jopa mainetta ja kunniaa loukkaaville herjauksille, niin ettei maksa vaivaa puhua siitä tai ryhtyä kaikkea kumoamaan tai puolustamaan. Mitä vähemmän lehtikirjoittaja taipuu mihinkään vallitsevaan mielipiteeseen, mitä enemmän hän keskittyy asiaan ottamatta huomioon henkilöitä, sitä enemmän hän joutuu loukkaamaan ennakkoluuloja, tunteita, etunäkökohtia ja itserakkautta. Vastaaminen kaikkiin loukatun herkkänahkaisuuden nostattamiin syyteryöppyihin merkitsisi palstojen täyttämistä puheella yksilöllisistä vaatimu...
Paikat: 

Litteraturblad nro 8, elokuu 1858: Oikaisuja

Viime numerossa sivulla 333 ilmoitettiin professori Liljestrandin tietona, että hra J. J. Nordström oli ”muuttanut Tukholmaan saadakseen tutkimuksiaan varten pääsyn siellä oleviin arkistoihin”. Se on virhe, jota vastaan professori L. on esiintynyt H:fors Tidningarissa. Hänen sitä koskevat sanansa kuuluvat: Hän oli omistanut elämänsä lakitieteelle ja lainsäädännölle, joita voi verrata puuhun, joka ottaa ravintonsa maasta ja ilmapiiristä, joka alituisesti kasvaa ja joka vuosi versoo uuden viheriöivän kruunun sekä lisäksi luo kauniita kukkia, tuotteita puun kaikista nesteistä ja yhteen toimivi...
Paikat: 

Johan Philip Palménille

Päivämäärä: 
10.12.1859
[joulukuussa 1859]   Parahin Veli.    Jos uskot, että selityksesi voi jollakin tavalla vahingoittaa asiaa siltä kannalta kuin minä sen ymmärrän: rajoittaa sitä oppia Suomen poliittisista tai valtiollisista oloista, jonka olen huomautuksessani tuonut esiin – sen julkaiseminen on varmaankin arveluttavaa. Paljonhan riippuu siitä, millaisen perinteisen oikeuden me näin käsitetylle poliittiselle asemalle kykenemme hankkimaan; ja Nordströmin tavoin voidaan todeta: kaikki perustuu yksipuoliseen lupaukseen ja vakuutuksiin, jotka voidaan peruuttaa milloin tahansa. Uskoisin kuitenkin, ettei tästä tar...
Kirjeenvaihto: