Robert Örniltä

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 3.7.1867

 

Jalosukuinen Herra Senaattori! 

 

Kreivi Adlerberg, joka oleskelee parhaillaan Hatsinassa, antoi tehtäväkseni esittää Herra Senaattorille kiitoksensa Herra Senaattorin kirjeestä ja rautatien mahdollisuuksia koskevasta selostuksesta. Samalla kreivi pyysi, että Herra Senaattori ystävällisesti pyytäisi paroni Nordenstamia jouduttamaan säätyjen vastausta viinanpolttoa ja rautatietä koskeviin esityksiin.

Kreiville ei ole vielä järjestynyt virallista esittelykäyntiä Hänen Majesteettinsa Keisarin luo, mutta hän toivoo pian saavansa tilaisuuden siihen, ja silloin ratkaistaan myös kysymys valtioneuvoksetar Björkmanin ylimääräisestä 600 markan eläkkeestä. Tämän asian sisältävä kreivin hyväksymä esityslista on jo valmiina.

Tilanne Oulun läänissä on surkea, mutta jos muualla maassa saadaan kohtuullisen hyvä vuodentulo ja jos pohjoisessa voidaan saada käyntiin suurehkot hakkuut kruununmetsissä, voitaisiin mainitun läänin väestö ehkä pitää hengissä vielä ensi talven yli Muuten vain meidän Herramme tietää, mitä väestön on tehtävä.

Kunnioitustani ja todellista arvostustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Senaattorin

nöyristä nöyrin palvelija

Robert Örn

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: