Dokumentit

Puoltoanomus yliopistolle 28.6.1838.

28.6.1836
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suotuisaa puoltolausetta Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen, Yliopiston Korkealle Kanslerille oheisessa kirjelmässäni esittämääni alamaiseen pyyntöön saada kahden...

Lupahakemus ulkomaanmatkaa varten yliopiston kanslerille 28.6.1838

28.6.1838
Jalosukuinen Suuriruhtinas, Cesarevits ja Kruununperillinen, Suomen Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston Korkea Kansleri!   Rohkenen alamaisimmin pyytää Teidän Keisarilliselta Korkeudeltanne Armollista lupaa saada tieteellisen sivistykseni vuoksi sekä useiden ulkomaisten alempien oppilaitosten...

Carl Robert Ehrströmiltä kesällä1838, konsepti

30.6.1838
Veli Janne!   Meidän ei pitäisi lakata olemasta toisillemme vain siksi että lakkasimme elämästä yhdessä. – Kynän antama lohdutus on heikko, mutta se on ainoa, ja siksi tartun quasi aq. stridente correptus arundinem [ikään kuin veden kohistessa ruokoon tartutaan]. Olen Muonionniskassa, siis...

FILOSOFIAN ALKEISKURSSI Ensimmäinen vihko PSYKOLOGIA Tukholma 1837

30.6.1838
  ESIPUHE   Olisi tuskin tarpeen laatia esipuhetta käsillä olevan kaltaiseen suppeaan teokseen, jollei se muoto, jossa filosofian alkeita ja etenkin psykologiaa aina tähän asti oppilaitoksissa on esitetty niin suuressa määrin vaikeuttaisi siirtymistä spekulatiivisempaan hengen luontoa koskevaan...

Helsingfors Morgonblad nro 85, 5.11.1838: Runouden valta­istuin

5.11.1838
On runouden taivas olemassa yhä, vaan rumpuin tohinalla kappas, jos toinen tähtikupu kaartuu alla! Ei runon ruhtinattarella istuin ole vakaa – hän laakereiden sijaan hörhelöitä jakaa!   Sä maasi runouden puolustaja nyt mistä sait tuon poltteen jalon, mikä sai liekehtimään järkes valon ja sinut...

Puoltoanomus ulkomaanmatkaa varten yliopistolle 29.11.1838.

29.11.1838
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suotuisaa puoltolausetta oheisiin Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen Yliopiston Korkealle Kanslerille sekä Hänen Ylhäisyydelleen,...

Lupahakemus ulkomaanmatkaa varten yliopiston kanslerille 4.12.1838

4.12.1838
Jalosukuinen Suuriruhtinas Cesarevits ja Kruununperillinen, Suomen Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston Korkea Kansleri!   Rohkenen nöyrimmin anoa Teidän Keisarilliselta Korkeudeltanne armollista lupaa saada tieteellistä työtäni varten oleskella kahden vuoden ajan Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa...

Robert Henrik Rehbinderille

6.12.1838
Korkeasti jalosukuinen Herra Kreivi Teidän Ylhäisyytenne!   Teidän Ylhäisyytenne suvaitkoon suuressa suopeudessaan nähdä niissä pakottavissa olosuhteissa, joissa minä olen, ymmärrettävän selityksen rohkeudelleni vaatia osakseni näiden rivien välityksellä Teidän Ylhäisyytenne kallisarvoista aikaa ja...

Carl Robert Ehrströmille

14.12.1838
Parahin Calle!   Sinähän kirjoitat aivan kuin et olisi lainkaan tekemisissä liikemiehen kanssa. Ja kuitenkin Sinä tiedät, miten suuria kauppoja olen tekemässä. Totta on, että ne suuruudestaan huolimatta ovat halvatun huonoja: mutta kaikkihan maailmassa on huonoa. Sinun osuutesi siviilivirkakunnan...

Virkavapaushakemus yliopistolle 11.1.1839

11.1.1839
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Kunnianarvoisalta Herra Rehtorilta sekä Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta, että oheinen Hänen Ylhäisyydelleen Yliopiston Virkaatekevälle Varakanslerille tekemäni anomus kolmen kuukauden virkavapaudesta...