Snellman, Johan Wilhelm G:son

Snellman, Johan Wilhelm G:son

1809–1881. Snellmanin serkku. Perämies- ja kapteenintutkinto 1827. Liikemies ja laivanvarustaja Oulussa vuodesta 1842, kauppaneuvos. Valtiopäivillä porvaris­säädyn edustajana.

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
28.2.1866
H:gissä 28.2.1866   Parahin veli.    Suo anteeksi, ettet ole saanut vastausta kahteen kirjeeseesi. Olen odottanut Herlofsonin tapauksen ratkeamista. Suomen Pankki on hangoitellut vastaan asiassa jos toisessakin. Meillä on pennimääräisiä hopea- ja kuparikolikoita kaiken kaikkiaan vain 900 000 markan arvosta. Tästäkin 300 000 on pankille väkisin tuputettu. Herrat siellä eivät käsittäneet, että venäläisen vaihtorahan kurssi väistämättä alenisi ja se katoaisi käytöstä, eivätkä uskoneet sitä, mitä sanoin heille tästä asiasta virallisessa kirjelmässä jo syyskuussa. Liikkeelle on laskettu näitä ko...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanilta

Päivämäärä: 
7.3.1866
7.3.1866   Parahin Veli!    Samalla kun esitän kiitokseni Veljeni ystävällisestä viime kuun 28. päivän kirjeestä haluan tässä vain kiinnittää Veljeni huomiota siihen, miten helsinkiläinen pörssimeklari Duncker huolehtii hänen suoritettavikseen uskotuista tehtävistä, mutta en halua kuitenkaan tulla millään tavoin sekoitetuksi asiaan. Ilmaan minkäänlaista edeltävää kirjeenvaihtoa sain sähkeen, jonka jäljennös on ohessa, ja kirjoitin sen johdosta herra Dunckerille samoin oheen jäljennöksenä liitetyn kirjeen siinä vakaassa uskossa, että saisin paluupostissa Dunckerilta kirjeen, joka vahvistaisi...

Johan Wilhelm G:son Snellmanilta

Päivämäärä: 
10.3.1866
Oulussa 10.3.1866   Parahin Veli!    Viitaten 7. päivänä lähettämääni kunnioittavaan kirjeeseen pyydän saada täten ilmoittaa Veljelleni, ettei kauppaseuran jäsenten kokouksessa saatu aikaan suurempaa yhdistystä, vaan ukot aikovat ryhmittyä parhaan kykynsä mukaan. Tämän kirjeen päätarkoituksena on kysyä Veljeltäni, voisimmeko ystäväni Granberg ja minä saada kyseessä olevista varoista yhteisvastuullisesti 120 000 tai 160 000 Suomen markan suuruisen lainan. Olen yksin antanut rahvaalle etumaksuina ensi kesän vientitavaroista 100 000–120 000 Suomen markkaa, mistä osa on annettu jo vuoden 1867 v...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
16.3.1866
H:gissä 16.3.1866   Parahin Veli.    Olen saanut molemmat kirjeesi ja vastaan muutamalla sanalla. Lainoja annetaan avokätisesti. Monilla tahoilla asianomaiset kauppiaat eivät valitettavasi kuitenkaan tee yhtään mitään tilanteen helpottamiseksi. Järjestä siis asiat niin, että suurehko paikkakuntalaisten joukko liittyy yhteen. Valitkaa johtokunta, vaatikaa vakuuksia ja lainojen osittaista maksamista ennen eräpäivää sitä mukaa kuin laivausten sujuminen tämän mahdollistaa. Muuten käy niin, että moni jää kokonaan ilman. Eihän hallitus voi annostella pikkuerinä satoihin käsiin rahoja, jotka se jo...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanilta, sähke 1.6.1866.

Päivämäärä: 
1.6.1866
Senaattori Snellman. Helsinki.   Mahdollisesti kyseeseen tulevien yritysten liiketoiminnan tilaa ei voida selvittää muutamassa tunnissa. Jos hallitus haluaa auttaa täkäläisen liiketoiminnan kohentamisessa ollaan sitä mieltä että lainaa tai maksujen lykkäystä voitaisiin myöntää kiinnitysvakuuksia vastaan, jotka hyväksytään luotettavien miesten paikalla suorittaman tarkastuksen jälkeen. Snellman    
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanilta

Päivämäärä: 
2.6.1866
Oulussa 2.6.1866   Parahin Veli!    Viime kirjeeni jälkeen olen saanut Veljeni kirjeen maaliskuun 16. päivältä moitteineen, joita en mielestäni ole ansainnut ja joiden takia pyydän saada lyhyesti vastata. 1. Kun kyseessä on suurehkon yhdistyksen perustaminen sellaisen lainan ottamiseksi, joka on määräpäivänä ja yhteisvastuullisesti maksettava, ihminen pystyy tekemään vain sen minkä voi eikä sitä mitä haluaa. Tuollaisen yhdistyksen vaarallisuus sellaisille henkilöille, joilla on jotakin menetettävää, lienee sitä paitsi jo käynyt kyllin selvästi ilmi. 2. Tarkoituksenani ei ole ollut marista t...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanilta

Päivämäärä: 
18.8.1866
Oulussa 18.8.1866   Parahin Veli!    Viitaten edelliseen kuuliaiseen kirjeeseeni kesäkuun 2. päivältä pyydän saada täten ilmoittaa, että täkäläinen nuorimies ”Aug. Hedman”, yksi niistä konkurssihakemuksen jättäneistä, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin toisten takia, saanee aikaan akordin muiden velkojiensa kanssa. Sikäli kuin hän saa [Suomen] Pankilta lykkäystä maksuihinsa hyviä takauksia vastaan ja sitoutuessaan maksamaan koko velkansa korkoineen, ja saan täten myös ilmoittaa Veljelleni, että ilmoitetut takaajat Ferd. Granberg, L. A. Löfgrén, N. Åström ja R. L. Engelberg pystyvät kukin erik...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
27.10.1866
Oulussa 27.10.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari    Samalla kun esitän kauppakoulun johtokunnan puolesta vilpittömän kiitoksen niistä koulun opetussuunnitelmaa koskevista huomautuksista, jotka sisältyvät valtiovaraintoimituskunnan kirjeeseen viime syyskuun 19. päivältä, lähetän ohessa nöyrimmin Herra Senaattorille johtokunnan kyseessä olevien huomautusten johdosta pitämän viime kokouksen pöytäkirjan. Herra Senaattori suvainnee siitä havaita, että kaikkien keisarillisen senaatin ehdottamien muutosten noudattaminen on vaikeaa pääasiassa kouluun tulevien oppilaiden perustietojen v...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
2.6.1867
Oulussa 2.6.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori    Muutama sana kommentoidakseni viimeksi lähettämiäni sähkeitä ja vastatakseni Herra Senaattorin kunnianarvoisaan toukokuun 31. päivän kirjeeseen, josta esitän nöyrimmät kiitokseni. Varsinaista viljan puutetta ei liene pelättävissä, vaikka en tällä halua sanoa, ettei hätää, puutetta ja kurjuutta ilmenisi monilla ja ehkä useimmilla paikkakunnilla; tarkoitan, ettei muutamien tuhansien lisätynnyrien saanti kauppiaiden aitoista tai niiden saamatta jääminen tässä vaiheessa paljonkaan auta hädän lievittämiseen, ellei kyseessä satu olemaan siemenvi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: