Johan Wilhelm G:son Snellmanilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
10.3.1866
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Oulussa 10.3.1866

 

Parahin Veli! 

 

Viitaten 7. päivänä lähettämääni kunnioittavaan kirjeeseen pyydän saada täten ilmoittaa Veljelleni, ettei kauppaseuran jäsenten kokouksessa saatu aikaan suurempaa yhdistystä, vaan ukot aikovat ryhmittyä parhaan kykynsä mukaan.

Tämän kirjeen päätarkoituksena on kysyä Veljeltäni, voisimmeko ystäväni Granberg ja minä saada kyseessä olevista varoista yhteisvastuullisesti 120 000 tai 160 000 Suomen markan suuruisen lainan.

Olen yksin antanut rahvaalle etumaksuina ensi kesän vientitavaroista 100 000–120 000 Suomen markkaa, mistä osa on annettu jo vuoden 1867 vientitavaroita vastaan. Pormestarin tai kuvernöörin todistus tästä asiasta voitaisiin tarpeen vaatiessa liittää mukaan, kun he voisivat käydä läpi sopimukset.

Odottaen Veljeni vastausta tähän. Edelleenkin olen!

Veljeeni alttiisti kiintynyt sukulainen

J. W. Snellman G:son

 

PS Sydämelliset terveiset meiltä kaikilta sinulle ja perheellesi.

Sama

 

 

Vertailu