Granberg, Ferdinand

Granberg, Ferdinand

1814–1877. Liikemies ja tehtailija Oulussa. Kauppaneuvos 1859.

Johan Wilhelm G:son Snellmanilta

Päivämäärä: 
10.3.1866
Oulussa 10.3.1866   Parahin Veli!    Viitaten 7. päivänä lähettämääni kunnioittavaan kirjeeseen pyydän saada täten ilmoittaa Veljelleni, ettei kauppaseuran jäsenten kokouksessa saatu aikaan suurempaa yhdistystä, vaan ukot aikovat ryhmittyä parhaan kykynsä mukaan. Tämän kirjeen päätarkoituksena on kysyä Veljeltäni, voisimmeko ystäväni Granberg ja minä saada kyseessä olevista varoista yhteisvastuullisesti 120 000 tai 160 000 Suomen markan suuruisen lainan. Olen yksin antanut rahvaalle etumaksuina ensi kesän vientitavaroista 100 000–120 000 Suomen markkaa, mistä osa on annettu jo vuoden 1867 v...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanilta

Päivämäärä: 
18.8.1866
Oulussa 18.8.1866   Parahin Veli!    Viitaten edelliseen kuuliaiseen kirjeeseeni kesäkuun 2. päivältä pyydän saada täten ilmoittaa, että täkäläinen nuorimies ”Aug. Hedman”, yksi niistä konkurssihakemuksen jättäneistä, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin toisten takia, saanee aikaan akordin muiden velkojiensa kanssa. Sikäli kuin hän saa [Suomen] Pankilta lykkäystä maksuihinsa hyviä takauksia vastaan ja sitoutuessaan maksamaan koko velkansa korkoineen, ja saan täten myös ilmoittaa Veljelleni, että ilmoitetut takaajat Ferd. Granberg, L. A. Löfgrén, N. Åström ja R. L. Engelberg pystyvät kukin erik...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
12.12.1866
Oulussa 12.12.1866   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Kirjeessä kuluneen marraskuun 23. päivältä Herra Senaattori on muun ohessa ilmoittanut minulle, että maahantuojille myönnetyt lainat on maksettava takaisin, mutta voisin lykkäyksen myöntämistä varten puoltaa sellaisia kauppiaita. jotka ovat itse antaneet luottoa pahiten hätää kärsiville seurakunnille ja olisivat tämän ohella halukkaita muuttamaan valtionlainansa Suomen Pankin lainoiksi. Kun kauppaneuvos F. Granberg ja kauppias C. Herlofson ovat nyt pyytäneet minulta tällaista puoltoa ja samalla vahvistaneet, että heillä kummal...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
3.10.1867
Oulussa 3.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    En ole pyytänyt valtiovaraintoimituskunnalle kuuluvia erikoisoikeuksia, ainoastaan liikkumavapautta saamieni ohjeiden puitteissa. Jos minun näiden ohjeiden perusteella antamani lupaukset suosituksista ennakon saamiseksi mitätöitäisiin, vaakalaudalla ei olisi vähempää kuin – kunniani tai ainakin asemani arvo; etenkin kun asianomaisten maahantuojien oli vuodenajan myöhäisyyden takia mielestään tehtävä tilauksensa heti. Vielä puuttuu Suomen Pankin paikalliskonttorille annettava määräys 22 500 markan luovuttamisesta herroille Snellman et Gra...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
12.10.1867
Oulussa 12.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Tieto niittyjen ojitukseen myönnetyistä melko suurista määrärahoista oli näinä hädän ja murheen synkkinä päivinä todellinen ilosanoma, josta tuntemaani mitä syvintä kiitollisuutta en pysty kyllin hyvin ilmaisemaan. Odotan nyt hieman levottomana vastausta metsäntuoteteollisuuden edistämistä koskevaan anomukseeni; tämä asia on hyvin tärkeä Kemin ja Kajaanin kihlakunnille, joista etenkin viimeksi mainittu tuottaa minulle suuria huolia. Kuhmolaisparat ovat nyt anoneet lupaa metsänhakkuisiin – ja pyytäneet valtiota hankkimaan tukeille ostaji...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: