Anderson Sven

Anderson Sven

1814–1881. Kauppias Raahessa.

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
29.12.1866
Oulussa 2 [päiväys puuttuu]   Suuriarvoinen Herra Senaattori.    Palattuani viime kirjeessä mainitsemaltani matkalta pystyn nyt vastaamaan Herra Senaattorin ehdotuksiin laajemmin. Olen voinut omakohtaisesti ottaa selvää Salon [Saloisten] ja Haapajärven kihlakunnissa sekä Oulun kihlakunnan Oulujoen ja Limingan pitäjissä vallitsevasta tilanteesta; kun näihin lisätään Iin ja Muhoksen pitäjät viimeksi mainitusta kihlakunnasta ja molemmat eteläiset rannikkokaupunkimme, koossa on läänin ensisijaisesti maataloudesta toimeentulonsa saava osa, jossa on yli 100 000 asukasta. Seuraavassa kertomuksessa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
12.10.1867
Oulussa 12.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Tieto niittyjen ojitukseen myönnetyistä melko suurista määrärahoista oli näinä hädän ja murheen synkkinä päivinä todellinen ilosanoma, josta tuntemaani mitä syvintä kiitollisuutta en pysty kyllin hyvin ilmaisemaan. Odotan nyt hieman levottomana vastausta metsäntuoteteollisuuden edistämistä koskevaan anomukseeni; tämä asia on hyvin tärkeä Kemin ja Kajaanin kihlakunnille, joista etenkin viimeksi mainittu tuottaa minulle suuria huolia. Kuhmolaisparat ovat nyt anoneet lupaa metsänhakkuisiin – ja pyytäneet valtiota hankkimaan tukeille ostaji...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: