Dokumentit

Valtiovarainvaliokunnan mietintö suostunnasta vankilalaitoksen järjestämiseksi, lausunto valtiopäivillä 29.5.1872

29.5.1872
Herra Snellman: Miten vähän arvoa sitten lieneekin minun arviollani, katson kuitenkin velvollisuudekseni lausua tunnustukseni budjettivaliokunnalle kaikista näkemistäni tämä valiokunnan antamista mietinnöistä, joille on minusta ominaista erinomaisen perusteellinen harkinta ja kypsät tulokset. Mitä...

Valtiovarainvaliokunnan mietintö suostuntavarojen osuudesta maan kansakoululaitokseen ym., lausunnot valtiopäivillä 29.5.1872

29.5.1872
Herra Snellman: Maassamme ei juuri olla taipuvaisia uudistusten kohdalla kulkemaan keskitietä, niin kuin minulla on aikaisemmin tänään ollut kunnia mainita. Niinpä halutaan myös kansakoulu-uudistuksessa heti asettua paikalle, jolle muut kansakunnat ovat tulleet vuosisataisin ponnistuksin. Niinpä ei...

Valtiovarain- ja talousvaliokunnan mietintö määrärahasta uuden hoitolaitoksen perustamista varten maan mielisairaille, lausunto valtiopäivillä 31.5.1872

31.5.1872
Herra Snellman: Vaikka minulla ei ole sellaista tieteellistä sivistystä, että voisin kohtuudella vakuuttaa muita tässä asiassa, niin minusta jokaiselle pitäisi olla selvää, että mitä taitavin ja huolellisin hoito on toivottava sellaisten mielisairaiden potilaiden kohdalla, joilla sairaus on...

Valtiovarain- ja talousvaliokunnan mietintö kolmen majakan rakentamisesta, lausunto valtiopäivillä 31.5.1872

31.5.1872
Herra Snellman pyysi puheenvuoroa ja lausui seuraavaa: Koska minun on pakko jättää majakat oman onnensa nojaan, olen jo näin varhain pyytänyt puheenvuoroa voidakseni nöyrimmin ilmaista sen käsitykseni, että olisi kyllä toivottavaa, että jo kauan puheena olleet ja toivotut Laatokan majakat...

Yleisen anomusvaliokunnan mietintö määrärahakysymyksistä ym. erinäisistä rautatierakennuksista ja rautatietutkimuksista, lausunto valtiopäivillä 31.5.1872

31.5.1872
Herra Snellman lausui seuraavaa: Mitä tulee valtiovarainvaliokunnan laskelmiin kulkulaitosrahaston varoista, pyydän saada tehdä seuraavat huomautukset. Kun Hänen Keisarillinen Majesteettinsa määräsi ruotupataljoonat lakkautettaviksi, seurasi tätä määräystä Hänen Keisarillisen Majesteettinsa...

Valtiovarainvaliokunnan ehdotus kulkulaitosrahaston perustamiseksi, lausunnot valtiopäivillä 3.5.1872

3.5.1872
Herra Snellman: Rohkenen kunnioittavimmin ehdottaa, että ritaristo ja aateli hyväksyisi valiokunnan mietinnön muutoksitta. Minulla on jo ollut kunnia asiasta aikaisemmin keskusteltaessa viitata siihen, että viime valtiopäiville esitetyn, Pietarin–Riihimäen radan rakentamista koskevan Hänen...

Valtiovarainvaliokunnan esitys vuoden 1865 lainan jäljellä olevan osan lunastamista erääntymispäivänä 1873, lausunto valtiopäivillä 3.6.1872

3.6.1872
Herra Snellman: Pyydän anteeksi, että vien kunnianarvoisan säädyn aikaa muutamalla sanalla. Halusin saada tunnustaa, että tämä laina, sellaisena millaiseksi se tuli, tekee minut jossain määrin syylliseksi. Pyydän saada vakuuttaa iloani sen johdosta, että valiokunta esittää sen maksamista pois....

Lakivaliokunnan mietintö asetuksen hyväksymiseksi rautatien ja siihen kuuluvan kiinteän ja irtaimen omaisuuden vakuudesta, lausunnot valtiopäivillä 6. ja 8.6.1872

6.6.1872
Herra Snellman: Pyydän saada kaikilta osin yhtyä siihen, mitä vapaaherra von Born on sanonut, ja samoin pyydän saada omien asioita koskevien tietojeni nojalla vahvistaa sen, mitä vapaaherra von Born on puhunut valiokunnan rautatietöissä noudatettavaa menettelyä koskevaa luuloteltua kokemusta...

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö säännöstön laatimiseksi puutavaran uitosta, lausunto valtiopäivillä 10.6.1872

10.6.1872
Herra Snellman: Pyydän saada yhtyä siihen, mitä herra Edelsköld on sanonut valiokunnan esityksen hyväksymisestä. Minäkin olen sitä mieltä, että laki, vaikkakin epätäydellinen, on parempi kuin täysin lakia vailla oleva tila, jollainen tällä hetkellä vallitsee. Katson kuitenkin, että maanomistaja...

Ritarihuonevaliokunnan mietintö säätytalon pystyttämisestä, lausunnot valtiopäivillä 11. ja 14.6.1872

11.6.1872
Herra Snellman: Tunnustan tietämättömyyteni ritariston ja aatelin taloudellisesta tilasta, mutta minulle on kerrottu, että näihin 232 000 markkaan ei liittyisi mitään velkoja, ja jos on niin, että se on puhdasta pääomaa, niin en omasta puolestani katsoisi olevan hyvin harkittua, että poistettaisiin...

Aikaväli

Dokumenttityypit