Dokumentit

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1860: Ruotsin kirjallisuutta

1.6.1860
Sveriges historia i sammandrag af A. M. Strinnholm. 3:dje delen. Gustaf I och hans tid [A. M. S., Ruotsin historia lyhyesti esitettynä. 3. osa. Kustaa Vaasa ja hänen aikansa]. Tukholma 1860.   Tässä lehdessä on esitelty tämän teoksen kaksi ensimmäistä osaa, joiden aiheina ovat pakanuuden aika ja...

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1860: Kuntalaitoksen uudistamisesta

1.6.1860
Puoli vuotta sitten asetetun kunnallislainsäädäntökomitean neuvottelujen tulokset eivät ole vielä yleisessä tiedossa. Sen neuvottelut koskivat maalaiskuntaa. Lienee arvailujen varassa, milloin sen perustamisesta koituu jotain hedelmää. Siltä voisi kiistatta toivoa parempaa kunnan asioiden hoitoa ja...

Olivia Wennbergiltä

3.6.1860
3.6.1860   Hyvin rakas lankoni!    On kulunut kauan siitä, kun viimeksi sain tietoja Sinulta, vanha lankomieheni, ja niinpä nyt tartun kynään kirjoittaakseni muutaman rivin – tiedänhän toki kuitenkin, että langon ajan ovat vieneet muut tärkeämmät tehtävät, mutta uskon silti, että olet toisinaan...

Zacharias Topeliukselle

5.6.1860
Hyvä Veli!   Olen lukenut Helsingfors Tidningarista kansallisuusväittelyä koskevan artikkelin. Havaitsen sen sekä hyvänsuovaksi että totuudenmukaiseksi. Mutta suo anteeksi! Pelkään, ettei se etene kysymyksen pohjimmaisiin perusteisiin – eihän se voi meillä Suomessa vallitsevissa oloissa mennä...

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1860: Saksalaista kirjallisuutta

1.7.1860
Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts von Hermann Hettner. 2:er Teil. Geschichte der französischen Literatur im 18:en Jahrhundert [H. H., 1700-luvun kirjallisuuden historia 2. Ranskalaisen kirjallisuuden historia 1700-luvulla]. Braunschweig 1860.   Tämän lehden vuoden 1858 vuosikerrassa...

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1860: Toimituksen huomautus edellisen johdosta

1.7.1860
Olemme kiitoksen velkaa kirjoituksen lähettäjälle vuoden 1843 lukio- ja koulujärjestyksen päiväystä koskevasta tarpeellisesta korjauksesta. Erehdys johtui siitä, että Porvoon hiippakunnassa vanhan järjestyksen noudattaminen päättyi lukuvuonna 1842–43 ja uusi otettiin osittain käyttöön lukuvuonna...

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1860: Kielen olemuksesta

1.7.1860
K. Claësonin julkaiseman Nordisk Universitetstidskriftin vuoden 1858 neljännessä numerossa on ilmes­tynyt tämän, valitettavasti kuoleman tieteellisten pyrintöjen parista jo varhaisessa iässä tempaaman kirjoittajan tutkielma ”Kielen alkuperästä ja olemuksesta”. Tämä tutkimus sekä muutamat samassa...

Natalia Castrénille

28.7.1860
Vihdissä 28.7.1860   Natalia Hyvä!    Saattanet toki, rakas ystävä, hieman ihmetellä saadessasi nämä rivit – et kuitenkaan sitä, että ne antavat vähäisen todistuksen alttiista ystävyydestäni ja myötäelämisestäni, vaan sitä, että hitaudessani olen saanut itsestäni irti niin paljon, että saan tästä...

Litteraturblad nro 8, elokuu 1860: Mahdollisuudesta rikollisten siirtoasutukseen maassamme

1.8.1860
Kun lukee tietoja muissa maissa sovellettavasta rikollisten karkotusrangaistuksesta, ei voi välttää ajatusta, että jokaisen maan, jossa tähän mahdollisuuksia on, pitäisi voimakkaasti pyrkiä palauttamaan asutustoiminnan avulla inhimilliseen ja hyödylliseen elämään ne ihmiset, joita nyt tuhatmäärin...

Litteraturblad nro 8, elokuu 1860: Kotimaista kirjallisuutta

1.8.1860
Undersökningar af finska adelns gods och ätter etc. af Wilhelm Gabriel Lagus [W. G. L., Tutkimuksia Suomen aateliston maatiloista ja suvuista jne.]   Professori, kanslianeuvos Lagus oli viimeinen jäsen siinä historiantutkijoiden koulukunnassa, jos näin voidaan sanoa, joka oli saanut oppinsa suoraan...

Aikaväli

Dokumenttityypit