Christiansen, Johannes

Christiansen, Johannes

1809–1854. Lakitieteen professori Kielissä 1844.

Abstraktinen oikeusoppi, siveysopin luentosarjan käsikirjoitus syksyllä 1856

Päivämäärä: 
1.10.1856
Siveysoppi I   Hyvät herrat. Onkohan mitään opiskelun aluetta, joka kiinnostaisi jalomielistä nuorukaista enemmän kuin oppi ihmisen siveellisen toiminnan perustoista? Kun tarkastelemme ihmiselämää ja sitä, mikä sille antaa arvon, voi helposti päätyä ajattelemaan, ettei mitään muuta oikeastaan kannattaisikaan opiskella ja tutkia kuin sitä, miksi ihmisen pitää toimia siveellisesti ja kuinka hänen tulee toimia ollakseen vakuuttunut, että hänen tekonsa ovat siveellisiä. Kysymys on toisin sanoen ihmisen tehtävästä ja tavasta, jolla hän sitä toteuttaa. Sen vähäisempi ei tämän tutkimuksemme ja tie...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1860: Toimituksen huomautus artikkeliin oikeustieteen merkityksestä

Päivämäärä: 
1.3.1860
E. S:n luentomuistiinpanoja Historiallisen koulukunnan perusajatus, synty ja kehitys   Kunnioitetun kirjoittajan hieman hämärästä ja tieteeseen perehtyneille suunnatusta esitystavasta huolimatta toimitus haluaa uskoa, että nyt päättynyt artikkelisarja voi myös virittää kiinnostusta tiedettä kohtaan. Toimitus saanee oikeustieteeseen perehtymätöntä lukijaa varten lisätä seuraavan: Tämä tiede on viime aikoina jaettu filosofiseen, historialliseen ja dogmaattiseen osaan. Filosofisen oikeustieteen pitäisi johtaa oikeuden käsitteestä kaikki oikeuden erityiset muodot; historiallisen oikeustieteen t...
Paikat: