Dokumentit

Väitöslupahakemus yliopistolle 21.5.1836

21.5.1836
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori   Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta saan nöyrimmin anoa suosiollista suositusta yliopiston korkealta kanslerilta tarvittavan luvan saamiseksi, respondensin avustuksella julkaista ja...

Israel Hwasserilta

14.6.1836
Korkeasti oppinut Herra Maisteri!   Sen arvostelun Atterbomin teoksesta ”Studier” jne., jonka Herra Maisteri minulle lähetti, on Literatur Föreningens Tidning hyväksynyt, ja se julkaistaan luultavasti seuraavassa tai sitä seuraavassa numerossa. Herra Maisterin lupaama Skandiaan tarkoitettu...

MIETTEITÄ LEIBNIZIN FILOSOFISEN OPIN HISTORIAL­LISESTA MERKITYKSESTÄ (väitöskirja) 15.6.1836

15.6.1836
Vaikka kaikki historiatiede on täynnä oppia ja suloutta, niin jotkin sen tosiasiat ovat muita tärkeämpiä tutkijoille ja muita sopivampia ihmismielen opetukseen. Tiedämme että asioiden arviointi on eri aikoina erilainen ja huomaamme helposti, että arviointi määräytyy sen ajan hengestä, jona ao....

Svenska Litteratur-Föreningens Tidning nrot 28 ja 29, 13.7. ja 20.7.1836: P. D. A. Atterbomin kirjoituksia. 1. osa, arvostelu

31.12.1836
Myös otsikolla: Tutkimuksia filosofian historiasta ja järjestelmästä jne. Upsala, Palmblad & C. 1835. 552 sivua. 8:0.   On olemassa arvosteluja, joita voidaan hyvin verrata akateemisten väitösten yhteydessä tavallisiin oppositiones honoris gratia [kunnian vuoksi esitettyihin vastalausumiin]....

Anna Christina von Esseniltä

14.9.1836
Vuojoella 14.9.1836   Rakas veli!    Kun kirjoittamisemme Sinulle on jäänyt näin pitkään, haluaisin nyt mielelläni kirjoittaa seikkaperäisesti, mutta aika ei salli sitä. Luulin, että koko iltapäivä olisi ollut käytettävissäni kirjoittamiseen, mutta juuri kun minun piti aloittaa, saimme mieluisen...

Otto von Esseniltä

15.9.1836
Hyvä Veli!   Vaikka emme ole tänne saapumisemme jälkeen saaneet mitään tietoja Veljestä, olen kuitenkin kauan aikonut antaa Veljen täten tietää, miten me täällä elämme ja voimme, mutta en ole saanut tähän ryhdytyksi ennen kuin nyt. Tuskin pystyn kuvaamaan sitä, miten me täällä elämme ja voimme...

Filosofian järjestelmästä syksyllä 1836, luonnos johdannoksi luentoihin

30.9.1836
Hyvät herrat. Tieteen määritelmä edellyttää aina tietoa itse tieteen sisällöstä. Niinpä matematiikka määritellään suureopiksi, kemia kappaleiden taipumusten opiksi, teologia ihmisen ja jumaluuden suhteen opiksi jne. Ymmärrämme, että nämä määritelmät jo edellyttävät sen, mitä suure, taipumus,...

Todistushakemus matka-apurahaa varten filosofiselle tiedekunnalle 27.10.1836

27.10.1836
Korkeasti oppineet ja laajalti kuuluisat herrat Filosofisen tiedekunnan dekaani ja jäsenet!   Aion anoa Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin haettavaksi julistamaa matka-apurahaa ja pyydän nöyrimmin Maineikkaalta Filosofiselta Tiedekunnalta Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Statuuteissa määrättyä,...

Matka-apurahahakemus yliopistolle 31.10.1836

31.10.1836
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta ulkomaanmatkaa varten tällaiseen tarkoitukseen armollisesti varattua tukea. Liitän nöyrään anomukseeni Maineikkaan Filosofisen...

Carl August Snellmanilta

20.11.1836
Uudessakaarlepyyssä 20.11.1836   Helläsydämisin veli!    Lieneepä taas lähes puoli vuotta kulunut siitä, kun minulla viimeksi on ollut tämä ilo. Sen jälkeen olen tehnyt merimatkan Pillauhun & Bremeniin. Jumalan kiitos onnekkaasti, mutta muuten hitaasti ja ikävästi, niin etten ennättänyt merille...