Carl Meyer von Rothschildille syyskuussa 1867, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
30.9.1867
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[saksaksi]

Hra Paroni

 

Herra Frenckellin kautta Te, Herra Paroni, olette jo saanut tiedon toiveestamme saada 6 miljoonan frangin tai 1 600 000 taalarin kreditiivilaina kahdeksi vuodeksi.

Suomen hallintoa ajaa tähän askeleeseen niin pakottava välttämättömyys, ettei sillä ole mitään muuta keinoa tilanteesta selviytymiseen. Valittavanamme on vain väestön nälkäkuoleman salliminen tai rahan hankkiminen mihin hintaan tahansa.

Pitkä talvi tuhosi tässä maassa syyskylvöt osaksi. Myöhäinen kesäntulo viivästytti kevätviljojenkin kypsymistä. Näin tultiin siihen, että tämän kuun alussa ankara halla saattoi vielä tuhota viljan maan pohjoisosassa ja sato on kaikkialla jäänyt huonoksi.

Monet tätä edeltäneet huonot vuodet ovat tyhjentäneet kansan apulähteet. Tähän saakka olemme voineet käyttää valtion tuloista vuosittain 15–20 % hätäapuun. Nyt tämä on käynyt meille mahdottomaksi, koska tulot ovat vähentyneet ja kaikki aiemmat säästöt on käytetty.

Sen hyväntahtoisuuden ja luottamuksen takia jota [tyhjä tila] osoittaen Te, Herra Paroni, olette tähän mennessä tukenut suuriruhtinaskunnan hallintoa, tämä tietystikin kääntyy tässä asiassa jälleen Teidän suuresti arvostetun pankkiiriliikkeenne puoleen.

Hänen Majesteettinsa Keisari on suvainnut armollisimmin hyväksyä tämän toimenpiteen.

Antaakseni Teille asianmukaisen mahdollisuuden tilanteeseen tutustumiseen olen liittänyt oheen katsauksen valtiontaloutemme tilaan, niin avomielisen, ettei sellaisen esittäminen liene tavallista liikeasioissa. Havaitsette siitä myös, ettei lainaa käytetä valtion kassan hyväksi ja että sen maksaminen rahoitetaan mahdollisimman pitkälle varmojen tulojen avulla.

Torjuva vastaus saattaisi meidät mitä hankalimpaan tilanteeseen, koska emme löydä mistään muualta samaa luottamusta emmekä samoja mahdollisuuksia auttaa meitä.

Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia allekirjoittaa olevani

Herra Paroni

Teidän

 

Herra Paroni

 

Sadon epäonnistuminen Suomessa velvoittaa maan hallituksen auttamaan väestöä myöntämällä merkittäviä raha- ja viljaennakoita.

Kun huonot sadot ovat kuitenkin viimeksi kuluneina vuosina aiheuttaneet suuria menoja samoihin tarkoituksiin, valtion käytettävissä olevat kassavarat eivät nyt riitä niihin.

Hänen Majesteettinsa Keisari on näin ollen armollisimmin suvainnut hyväksyä 6 miljoonan markan kreditiivilainan ottamisen kahdeksi vuodeksi.

On vain luonnollista, että maan hallitus kääntyy tämän lainan saadakseen Teidän suuresti arvostetun pankkiiriliikkeen puoleen, kun Te, Herra Paroni, olette aiemminkin osoittanut luottamusta sitä kohtaan ja olette saanut kokea, ettei se ole arvoton luottamustanne saamaan.

Kiitollisesti tunnustaen tämän toimintanne minulla on kunnia liittää oheen valtiontaloutemme tilaa koskeva katsaus, joka on, kuten Te, Herra Paroni, havaitsette, poikkeuksellisen vilpitön ja avomielinen ja tarkoitettu vain Teidän nähtäväksenne.

Havaitsette siitä, ettei lainalla ole mitään yhteyttä valtion tulo- ja menoarvioon, koska raha käytetään ainoastaan maan asukkaille annettaviin lainoihin ja eräisiin kanavanrakennustöihin työn järjestämiseksi köyhemmälle luokalle.

Herra pankinjohtaja Frenckell, jonka hoidettavaksi hallitus on antanut neuvottelujen hoitamisen,. pystyy antamaan tarkempia tietoja tästä asiasta.

Hartaimmin toivoen Teidän suhtautuvan hyväntahtoisesti pyyntöömme minulla on kunnia erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen allekirjoittaa

Herra Paroni

kuuliaisimmin

Teidän

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: