Georg von Alfthan

Georg von Alfthan

Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Oulun kuvernööri – (Yksityisesti)   Minun on mielestäni lisättävä viljantuontia koskevaan lääninhallitukselle osoitettuun viralliseen ilmoitukseen muutama sana, jotka on yksityisesti tarkoitettu ainoastaan Herra Kenraalimajurille tiedoksi. Se suurempi viljamäärä, joka on asetettu ylärajaksi ennakkojen myöntämiselle Oulun lääniin, tarkoittaa selvästi sanottuna varautumista sotaan, ei rauhan oloihin. Saamieni tietojen mukaan on nimittäin hyvin epävarmaa, voidaanko ensi keväänä tuoda maahan mitään. Kauppiaiden säikäyttäminen tällaisella uutisella olisi väärin. On kuitenkin välttämätöntä, että ...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
30.3.1864
Oulussa 30.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Vilpitön kiitokseni siitä voimakkaasta tuesta, jota Herra Senaattori on minulle antanut avustustoimia koskevassa kysymyksessä, sekä siitä joutuisuudesta, jolla olen saanut vastaukset, samoin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 14. päivältä. Tässä lyhyt selostus siitä, mitä on tehty. Sähkeen saapumisen jälkeisenä päivänä lähetettiin kihlakunnankirjuri Lagerlöf Vaasan lääniin. Hän on nyt palannut takaisin onnistuttuaan ostamaan lähes 900 tynnyriä kauraa 12–14 markan hintaan lähinnä Uudestakaarlepyystä – ja tämä erä on jo jaettu...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
23.4.1864
Oulussa 23.4.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Metsänhoitaja Strömborg ja täällä asuva satulaseppä ja yrittäjä Reis ovat tiedustelleet minulta, voisivatko he odottaa myöntävää vastausta, jos he anoisivat valtion lainaa (suuruudeltaan 3 000 ruplaa, kolmen vuoden maksuajalla ja 6 %:n korolla) perustaakseen kamfeenitehtaan metsänhoitaja Strömborgin Pulkkilan kappeliseurakunnassa omistamalle maatilalle. Vaikka Keisarillinen Senaatti on toki viime syksynä vastauksessaan avustustoimia koskevaan esitykseeni antanut minulle luvan esittää erilaisia ehdotuksia nimenomaan tapauksissa, ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
28.5.1864
Oulussa 28.5.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Käyttäen Herra Senaattorin hyväntahtoisesti antamaa lupaa otan vapauden ilmoittaa, että metsänhoitaja Strömborg & K:nien anomus yhtiölainasta kamfeenitehtaan toimintaan saattamista varten lähtee tämän päivän postissa ja että yksi yhtiön osakkaista, täällä asuva kirjakauppias Barell, joka on varsin varakas mies, kykenee yksinkin täysin vastaamaan pyydetyn 12 000 markan lainasumman maksamisesta takaisin. Käytän tätä samaa tilaisuutta sanoakseni hyvän sanan meidän merenkulkukoulumme reippaiden perämiesoppilaiden puolesta, joita...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
1.5.1864
toukokuu 1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Esitän kohteliaimmat kiitokseni siitä vaivannäöstä, jonka Herra Senaattori on uhrannut vastatakseen niin perusteellisesti tiedusteluuni lainan saannista aiottua kamfeenitehdasta varten. Olen ilmoittanut asianomaisille Herra Senaattorin toukokuun 2. päivän kirjeen sisällön ja aikanaan, kun he ovat tehneet lopullisen päätöksen, käytän saamaani lupaa pyytää heille Herra Senaattorin puoltolausetta. Olen täysin samaa mieltä Herra Senaattorin kanssa hartsinvalmistuksen suuresta hyödyllisyydestä, sillä vain sen avulla voidaan meidän nykyis...
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
8.6.1864
 Oulussa 8.6.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.   Vakuuttaen kiitollisuuttani Herra Senaattorin kunnianarvoisasta toukokuun 27. päivän kirjeestä, joka koski pikitehtaan perustamislupaa, minun on samalla pyydettävä anteeksi asian aiheuttamaa vaivaa, mutta jopa kokenut lääninsihteerimme Pentzinkään ei tässä yhteydessä muistanut keisarillista kirjettä joulukuun 2. päivältä 1806. Herra Senaattorin toivomusta noudattaen kiiruhdan kertomaan, että rukiin oraat näyttävät yleensä lupaavilta nyt, kun on saatu sadetta ja lämpimämmät säät, ja myös ohran kylvö on käynnissä suotuisissa oloiss...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
23.7.1864
Oulussa 23.7.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Päivän postissa saapui senaatin lupa luovuttaa lainaksi 750 tynnyriä rukiin kylvösiementä, mutta kun mitään ei mainittu siitä, saataisiinko osa tästä määrästä (250–300 tynnyriä) kuljettaa meritse Kemiin, minun on ollut mielestäni pakko ryhtyä tähän omin valtuuksin, kuitenkin sillä tavalla, että lainanottajat saavat itse maksaa kuljetuskustannukset (2 markkaa tynnyriltä). Mahdollisuudet hyvään satoon näyttävät edelleenkin lupaavilta; muutamien viileämpien öiden (+8 Celsiusta) jälkeen säät ovat jälleen mitä lämpimimmät; tällä per...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
15.10.1864
Oulussa 15.10.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Päivän postissa lähtee anomus 16 000 Suomen markan määrärahan myöntämisestä liikenneyhteyksien parantamiseen Lapissa; tämä anomus juontuu viime kesänä Inariin tekemästäni matkasta eikä suinkaan vasta sen jälkeen ilmaantuneesta kadosta; jos senaatti kuitenkin suostuu anomukseeni, sinänsä hyödyllinen hanke voisi samalla olla hyödyksi pulaa lievittävänä toimenpiteenä. Tässä tapauksessa olisi toivottavaa saada vastaus pian, mikäli mahdollista sähkeenä, sillä vuodenaika on jo pitkällä ja asioiden käynnistäminen Lapissa vaatii aikaa....
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
23.11.1864
Oulussa 23.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Tunnen olevani velvollinen osoittamaan Herra Senaattorin tämän kuun 12. päivän kirjeestä sitäkin suurempaa kiitollisuutta, kun Herra Senaattori on suonut minulle sen kunnian, että hän on avoimesti ilmaissut mielipiteensä muutamista täkäläisistä asioista. Koska olen jo hyvin kauan suuresti kunnioittanut Herra Senaattorin arvostelukykyä, minun on punnittava joissakin suhteissa toisenlaisten mielipiteitteni perusteita vielä uudelleen hyvin tarkasti. En aio kuitenkaan jälleen ikävystyttää Herra Senaattoria pitkällä kirjeellä. Koska...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
18.1.1865
Oulussa 18.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sovittuani asiasta ennakolta maaherra Bergmanin kanssa anoin viime vuoden maaliskuussa keisarilliselta senaatilta lupaa määrätä maanmittari yhdessä Ruotsin hallituksen nimeämän insinöörin kanssa tutkimaan ja määräämään, mihin Tornionjoessa saadaan sijoittaa lohipatoja ja miten mittavia ne saavat olla ym., mikä olisi sangen välttämätöntä sekä kalastuksen säilyttämiseksi tulevaisuuteenkin että mainitussa joessa tapahtuvan tukinuiton helpottamiseksi. Kun Ruotsin hallitus on puolestaan jo viime kesänä sekä määrännyt tehtävään maanmi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: