Georg von Alfthan

Georg von Alfthan

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
3.10.1867
Oulussa 3.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    En ole pyytänyt valtiovaraintoimituskunnalle kuuluvia erikoisoikeuksia, ainoastaan liikkumavapautta saamieni ohjeiden puitteissa. Jos minun näiden ohjeiden perusteella antamani lupaukset suosituksista ennakon saamiseksi mitätöitäisiin, vaakalaudalla ei olisi vähempää kuin – kunniani tai ainakin asemani arvo; etenkin kun asianomaisten maahantuojien oli vuodenajan myöhäisyyden takia mielestään tehtävä tilauksensa heti. Vielä puuttuu Suomen Pankin paikalliskonttorille annettava määräys 22 500 markan luovuttamisesta herroille Snellman et Gra...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
12.10.1867
Oulussa 12.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Tieto niittyjen ojitukseen myönnetyistä melko suurista määrärahoista oli näinä hädän ja murheen synkkinä päivinä todellinen ilosanoma, josta tuntemaani mitä syvintä kiitollisuutta en pysty kyllin hyvin ilmaisemaan. Odotan nyt hieman levottomana vastausta metsäntuoteteollisuuden edistämistä koskevaan anomukseeni; tämä asia on hyvin tärkeä Kemin ja Kajaanin kihlakunnille, joista etenkin viimeksi mainittu tuottaa minulle suuria huolia. Kuhmolaisparat ovat nyt anoneet lupaa metsänhakkuisiin – ja pyytäneet valtiota hankkimaan tukeille ostaji...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
25.11.1867
Oulussa 25.11.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Jälleen lähtee avustusanomus päivän postissa, tänä syksynä järjestyksessä seitsemäs, ellen väärin muista. Kun se ei laveasanaisuudessa häviä edeltäjilleen, ihmettelen tärvellyn paperin suurta määrää ja kysyn itseltäni hieman levottomana, eivätkö Herra Senaattori ja koko kollegio ole jo kyllästyneet näihin iankaikkisiin valitusvirsiin. Joudun mielestäni pakostakin silti lisäämään muutaman sanan. Kun olen sekä korkean esivallan käskystä että oman vakaumukseni perusteella saarnannut rahvaalle 16 päivää yhteen menoon siitä, että sen on vält...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
24.12.1867
Oulussa 24.12.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    On jo niin kauan siitä, kun olen saanut kirjeen Herra Senaattorilta, että alan pelätä esiintyneeni tahtomattani jollakin tavoin harkitsemattomasti ja menettäneeni tämän takia oikeuteni sellaiseen luottamuksellisempaan sanomien vaihtoon, jota on tähän saakka välillämme tapahtunut yksityisenä kirjeenvaihtona ja joka on sangen olennaisesti helpottanut kykyäni ymmärtää ja toteuttaa hallituksen tarkoituksia. Tukeutuen ainoaan jäljellä olevaan toivooni, että nimittäin Herra Senaattorin käytettävissä olevan ajan niukkuus ja monenlaiset tähän v...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanille

Päivämäärä: 
13.1.1868
H:gissä 13.1.1868   Jalosukuinen Herra Kenraalimajuri ja Ritari.    Vilpittömin, lämpimin kiitos kaikista rauhoittavista järjestelyistä ja monista sangen tervetulleista kirjeistä. Olkaa vakuuttunut siitä, että minun vastausteni vähäinen määrä on johtunut ainoastaan työn paljoudesta, huolista ja uupumuksesta, niin että vain ehdottoman välttämätön yksityiskirjeenvaihto on ollut mahdollista. Palattuani Pietarista olin sitä paitsi kehnossa kunnossa melkein jouluun saakka. Tohdin tuskin kysyä, miltä näyttää leipäaineiden saanti tulevaan avoveteen saakka. Jos rahvas pystyisi ostamaan, Kuopiosta s...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
18.1.1868
Oulussa 18.1.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Sain erityisen suureksi ilokseni tänään vastaanottaa Herra Senaattorilta kauan odottamani kirjeen – ja vastaan nyt siihen kohta kohdalta. Meidän leipäviljavarastomme: Oulussa 17. tammikuuta kauppiaiden varastoissa: 3 312 säkkiä jauhoja, 3 080 tynnyriä ruista, 545 tynnyriä tavallista ja 1 154 siemenviljaksi tarkoitettua (Riian) ohraa; odotetaan saapuvaksi 300–400 säkkiä (Ringvallille kuuluvaa tavaraa Turusta), minkä lisäksi eräät suuremmista kauppahuoneista ovat tällä viikolla lähettäneet tiedusteluja Pietariin ja odottivat vast...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
4.2.1868
Oulussa 4.2.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Kun olen joutunut valitsemaan, seuraanko hädänalaisen väestön yritystoiminnan puuttuessa joko jättävän asuinpaikkansa ja osaksi surkealla tavalla menehtyvän vai autanko sitä pienillä lainoilla tulemaan toimeen, olen pitänyt velvollisuutenani ehdottaa viimeksi mainitun vaihtoehdon toteuttamista Kajaanin kihlakunnassa. Samanlaisen hätäavun antamiseksi eräille muille läänin pahiten hädänalaisille seuduille minulla on tuonnempana kunnia esittää anomus tällä kerralla vain nöyrästi ilmoittaen, että anomus 100 ruistynnyrin myöntämisest...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
8.2.1868
Oulussa 8.2.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Tiedot, joita olen lähettänyt 4. ja 6. päivänä ja lähetän tänään, eivät ole miellyttäviä: hätää idässä, etelässä, pohjoisessa ja lännessä! Pyydän mikäli mahdollista sähkevastausta anomuksiini lainojen myöntämisestä toimeentuloavuksi ensi lauantaina tämän kuun 15. päivänä aamulla. Palaan silloin tänne Torniosta, mutta matkustan taas maanantaina pois Raaheen, Pyhäjoelle ja Kalajoelle. Ei ole minun vikani, että läänissä on jälleen koettu paha kato; löisin kuitenkin laimin velvollisuuteni, ellen ilmoittaisi oloista. Taulu on sanoin ...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
5.3.1868
Oulussa 5.3.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Olen ottanut vapauden tiedustella sähkeitse tietoja kevään siemenviljan hinta- ja lainausehdoista, koska en voi vaatia, että 25–40 peninkulman päässä sijaitsevien asianomaisten seurakuntien on noudettava tavaraa, jonka hintaa ne eivät tiedä eivätkä myöskään ajankohtaa, jolloin niiden on se maksettava; tämä koskee erityisesti kauraa, joka kaiken lisäksi ei ole [itävyydeltään] luotettavaa. Ajankohta on jo niin myöhäinen, että asia on hoidettava kiireesti. Rahvas saa noutaessaan viljan kuormata sen omiin säkkeihinsä, sillä Kuopioss...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
15.3.1868
Oulussa 15.3.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Tämä kirje pääasiassa siksi, että kiitän nöyrimmästi kaikista viime aikoina myönnetyistä avustuksista. Ne eivät ole olleet turhia, joissakin paikoissa ne tuskin edes ovat riittäneet niiden kokonaismäärän melkoisesta suuruudesta huolimatta. Kehittymätön, luonnostaan hidasjärkinen väestö ei kyennyt hetkessä löytämään selviytymiskeinoja; on täysin varmaa, että oman onnensa nojaan jätettynä osa siitä olisi surkealla tavalla menehtynyt. Kun sen ei haluttu joutuvan tuohon äärimmäiseen tilanteeseen, ei ollut muuta keinoa kuin – lainojen antamin...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: