Dokumentit

Constantin Wikmanilta

18.4.1865
Pietarissa 18/30.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Kun nyt on virallisesti ilmoitettu, että Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on kutsunut nykyisen lähimmän esimieheni paroni von Bornin Keisarillisen Suomen Senaatin jäseneksi ja [tullilaitoksen] ylijohtajan virka siis...

Alexander Armfeltille

2.5.1865
Helsingissä 2.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Rohkenen sattuneesta syystä pyytää tietoa, esitelläänkö senaatin pian lähtevä ilmoitus siitä, että rahauudistuksen ajan katsotaan olevan käsillä, Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen vai onko asiasta jo olemassa Hänen Majesteettinsa lopullinen...

Georg von Alfthanilta

4.5.1865
Oulussa 4.5.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Vastaukseni Herra Senaattorin kunnianarvoisaan huhtikuun 24. päivän kirjeeseen oli jo valmiina ja jopa postissa, kun odottamaton tapaus pakotti minut hankkimaan kirjeeni takaisin ja olennaisesti muuttamaan sen sisältöä. Kun en tähän...

Alexander Armfeltilta

24.4.1865
Pietarissa 24.4/6.5.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Herra Senaattorin minulle toukokuun 2. päivän kirjeessään esittämän tiedustelun johdosta kiiruhdan kertomaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole vielä ilmoittanut lopullista päätöstään Suomen rahauudistuksen...

Ehdotusta uudeksi kalastussäännöksi, lausunto senaatin täysistunnossa 8.5.1865

8.5.1865
…josta asia on tähän asti riippunut, ilmoitti senaattori Snellman, että kun keisarillinen senaatti ei yllä käsitellyssä alamaisessa lausunnossaan ollut havainnut olevan syytä olla hyväksymättä säätyjen asiassa ilmaisemia toivomuksia, oli tällöin edellytetty, että keisarillisessa senaatissa...

Carl Magnus Creutzilta

10.5.1865
Turussa 10.5.1865   Suuresti kunnioitettu Veli!    Turun merenkulkukoulun johtokunnan mainitun koulun johtajan nimittämistä koskevan äskettäin keisarilliselle senaatille lähetetyn esityksen johdosta, jossa johtokunta on yksimielisesti puoltanut kapteeni Steniusta, saanen kiinnittää kunnioitetun...

Strömforsin tehtaan ahjojen muuttaminen (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 6.3.1865

6.3.1865
…jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – ja katsoi aiheelliseksi, ottaen huomioon, mitä vuorihallituksen intendentti oli mainitussa lausunnossaan sanonut ja puoltanut, sallia hakijan muuttaa Strömforsin kahdelle saksantaonta-ahjolle privilegioitu...

Venäläisten veturien lunastaminen, lausunto senaatin talousosastossa 11.5.1865

11.5.1865
…jolloin senaattori Snellman lausui, – että ottaen huomioon suuret ylimääräiset määrärahat, joilla yleinen valtionrahasto on osallistunut rautatiehen, yhteensä lähes kaksi miljoonaa markkaa, ja ne menot, joita valtiolla edelleenkin on liikenteestä, ja koska niiden hallinto ei näytä antavan toivoa...

Ehdotus komiteasta virkakielisanaston suomentamiseksi, lausunto senaatin täysistunnossa 15.5.1865

15.5.1865
Ja senaattori Snellman lausui tähän – että senaattori Kirjallisuuden Seuran asiaa koskevaa esitystä harkitessaan totesi, ettei tällä hetkellä ole sopivaa puoltaa komitean asettamista Kirjallisuuden Seuran esittämän kaltaista tehtävää varten; mutta sen sijaan senaattori halusi jättää Kirjallisuuden...

Alexander Armfeltille

23.3.1865
Helsingissä 23.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin viimeksi saapuneesta kunnianarvoisasta tiedonannosta minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni. Senaatin alamainen ilmoitus rahauudistuksesta kuuluu lähteneen viime postissa. Valitettavasti esitys ei ole yksimielinen...

Aikaväli

Dokumenttityypit