Dokumentit

Ulkomaisen tietokirjallisuuden suomentaminen, lausunto Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa

30.12.1870
Kirjallisuuden Seuran huolenpito myös päivän käytännöllisistä tarpeista on epäilemättä oikeutettua, kun ottaa huomioon olevat käytännön olot. Siksi on hyvä, että seura on työskennellyt oppikirjakirjallisuuden hyväksi, hankkinut apuvälineitä suomen kielen käyttöön oikeudenkäyntikielenä jne. Mutta...

Carl Gustaf Borgille, konsepti

3.1.1871
Avoin valtakirja täällä toimivan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassanhoitajalle, ylimääräiselle lehtorille herra Carl Gust. Borgille ottaa kuluvan vuoden 1871 aikana vastaan ja kuitata saaduksi täkäläisestä Keisarillisesta postitoimistosta kaikki Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle saapuvat...

Josef August Schaumanille

17.1.1871
17.1.1871 Saatuani tämän päivän Hufvudstadsbladetista tiedon, että eilisillä juhlapäivällisillä sanomani sanat on kirjoitettu muistiin ja julkaistaan, pyydän kohteliaimmin, että saisin ennen sitä nähdäkseni käsikirjoituksen tai ainakin korjausvedoksen. Kunnioittavasti Joh. Vilh. Snellman    

Hufvudstadsbladet nro 14, 18.1.1871: Puhe Suomen lehdistön satavuotisjuhlassa

18.1.1871
Ryhtyessäni täyttämään saamaani tehtävää joudun heti alkajaisiksi hämmennyksen valtaan. Saadakseni huomiota muutaman silmänräpäyksen ajaksi minun pitäisi ehkä aloittaa puhuttelemalla kuulijoita: ”Hyvät herrat!” Onneksemme näemme täällä kuitenkin myös naisia kaunistamassa läsnäolollaan tätä juhlaa....

Suomen maantiedettä käsittelevän teoksen julkaiseminen, ehdotus Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kokouksessa 1.2.1871

1.2.1871
Tietämys omasta maasta ja omasta kansasta on kaiken asioiden ymmärtämiseen perustuvan kansalaistoiminnan – jopa yleensäkin yksilön siveellisen kasvatuksen – edellytys. Niinpä tämä tietämys onkin uskonopin tuntemuksen jälkeen laajimmin tarpeellinen tietämyksen laji niin kaikkein sivistyneimmälle...

Frans Wilhelm Rothstenille

15.3.1871
15.3.1871 Ellei mikään estä Hra Maisteria kunnioittamasta minua vierailullaan tänä iltana, pyydän kohteliaimmin, että Hra Maisteri tulisi käymään ja että saisin samalla apua Hra Maisterilta sen [suomenkielisen] juhlapuheen kieliasun korjailussa, jonka joudun huomenna pitämään. Erinomaisinta...

Puhe Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikokouksessa 16.3.1871

16.3.1871
[suomeksi] Seuran juhlapäivän tavallisiin menoihin kuuluu, että seuran esimies muutamilla sanoilla muistuttakoon läsnäolevaisia seuran tarkoituksista ja työstä näiden tarkoitusten toteutumiseksi. Näin minäkin vuorostani tehdessäni en unhota, että meille kaikille täällä läsnäolevaisille ruotsin...

Puhe Vilhelmin päivänä 6.4.1871, konsepti

6.4.1871
Kiitän Teitä tervehdyskäynnistänne. On aina ilahduttavaa havaita, ettei ole jäänyt nuorisolta täysin unohduksiin. – Tämä päivä on tuonut mukanaan pienen muistuman talvesta, vaikka tämä aika onkin toiveiden aikaa, vie ajatukset runsaisiin satoihin. Toivon ajan herättävän nuorissakin voimissa...

Puhe Suomen Tiedeseuran vuosijuhlassa 29.4.1871

29.4.1871
Kaukana niiden suurten poliittisten mullistusten tapahtumapaikoilta, joiden sotainen kumu on kaikunut kautta Euroopan, Suomen kansa vähäisyytensä ja sijaintinsa vuoksi joutuu ainoastaan sivusta seuraamaan, mitä tulevaisuus mahtaa myös sen itsensä osaksi tuoda. Yksikään eurooppalaiseen...

Nykyajan materialismista, päättäjäisesitelmä Suomen Tiedeseuran vuosijuhlassa 29.4.1871

29.4.1871
Tiedeseuran toiminnassa luonnontieteellä on suurin osuus. Kielen tai historian tutkimus ei voi esittää tuloksiaan ilman suppeampaa tai laajempaa todistelua. Yksittäisillä tosiseikoilla on näissä tieteissä harvoin niin kiistaton evidenssi ja sellainen merkitys, että niiden pelkällä esittämisellä on...

Aikaväli

Dokumenttityypit