Dokumentit

Nordiska resor och forskningar, 6. osa: M. A. Castrénin elämäkerta

30.12.1870
Kun jossakin eurooppalaisessa sivistysmaassa toimiva elämäkerran kirjoittaja haluaa vastata maineikkaan henkilön elämänkohtaloita kohtaan tunnettuun mielenkiintoon, hänellä on kuvauksensa lähtökohdaksi perusta, jonka sivistyneet lukijat tuntevat kaikkialla maailmassa. Hän ohittaa yleisesti...

Meidän päiviemme politiikka, julkaisematon sanomalehtikirjoitus

30.12.1870
Joka haluaa ymmärtää ja arvioida aikansa poliittisia pyrkimyksiä, ei saa rajoittaa katsettaan vain tämänhetkiseen, vaan hänen tulee tuntea ja ymmärtää aikaisemmat historialliset ilmiöt, joista nykyisyys on noussut esiin – tämä on yleisesti tunnustettu vaatimus. Valtiomiehet kaikilla tasoilla...

Morgonbladet nro 100, 1.5.1872: Kunnioitetun nimimerkin A. M. kirjoitus Morgonbladetissa…

1.5.1872
Kunnioitetun nimimerkin A. M. [A. Meurman] kirjoitus Morgonbladetissa pakottaa minut vastaamaan, vaikka se tapahtuu vastahakoisesti. Hra A. M. on sivuuttanut pääasian, unohdetun seikan, jota vastustin. Kato on kansallinen onnettomuus, jota ei paranneta maan hallituksen keinoilla. Vain tulevat...

Morgonbladet nro 119, 25.5.1872: Onnettomuutta tuottava ehdotus

25.5.1872
Talousvaliokunta on mietinnössä armolliseen ehdotukseen koskien mm. paloviinan valmistusta rikastuttanut asiasta tulevaa asetusta onnettomuutta tuottavalla ehdotuksella, josta on toivottava, että säädyt sen hylkäävät. Valiokunta ehdottaa §:ään 47 vähittäismyynnin ja anniskelun verottamisesta sekä...

Finlands Allmänna Tidning nro 255, 1.11.1872: J. V. Snellmanin vastauspuhe riemuylioppilaille järjestetyssä juhlassa 30. lokakuuta

1.11.1872
Hyvät herrat! Minulle kohotettiin malja suomen kielellä. Kaikki tietävät, että kun vastaan ruotsiksi, tämä ei johdu siitä, että halveksisin kansamme omaa kieltä. Teen näin, koska toivon kaikkien näin menetellessäni ymmärtävän sanani ja koska mielelläni olen sydämessäni tasapuolinen. Tiedän toki,...

Morgonbladet nro 302 ja 303, 28. ja 30.12.1872: Totuus lehdistölainsäädännöstämme, luultavasti epämieluisa

28.12.1872
Vastentahtoisesti heittäydyn nykyisen lehdistövallan armoille julkistamalla ajatukseni ja käsitykseni. En ylipäänsä katso niiden tästä hiljaisuudesta menettäneen mitään. Mutta on tilanteita, joissa julkinen ääneen lausuminen on melkeinpä velvollisuus ja joissa vaikenemisesta tulee raskas taakka. –...

Concordia. Taiteilijakillan juhlajulkaisu 25.3.1873: Oikeusko ennen kaikkea?

25.3.1873
Meidän aikamme läpäisee eräs pyrkimys, joka yksipuolisuutensa vuoksi tulee, niin toivomme, ennemmin tai myöhemmin ihmiskunnan onneksi tuottamaan palaamisen, niiden siveellisten voimien reaktion, jotka sen kohtaloita ohjaavat. Poliittisissa kiistoissa ja yhteiskunnallisessa elämässä...

Morgonbladet nro 82, 9.4.1873: A. Kiven ”Seitsemän veljestä”

9.4.1873
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puheenjohtajalta olemme vastaanottaneet seuraavan:   Koska se arvostelu [A. Ahlqvistin arvostelu], josta alla käännöksenä julkaistussa esipuheessa A. Kiven novelliin ”Seitsemän veljestä” mainitaan, sisälsi karkeita soimauksia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa...

Joukahainen nro VII 1873: Eräs vanha koulu

15.5.1873
Eräässä pääkaupungin sanomalehdessä ilmestyi muutama kuukausi takaperin artikkelisarja vanhasta ja uudesta koulusta. On vaikea sanoa, mitä arvoisa kirjoittaja vanhalla koululla tarkoittaa. Uudella hän tarkoittaa luultavasti Helsingin normaalikoulua. Ja jos hänen kokemuksensa vanhasta koulusta ei...

Morgonbladet nro 78, 7.4.1874: Puhe Vilhelmin päivänä 1874

7.4.1874
Hyvät Herrat! Tiedän toki, että näen täällä vanhempia ystäviäni, jotka eivät ole väsyneet osoittamaan minulle vuodesta toiseen aina 6. huhtikuuta muistavansa minua, tiedän, että saan ensisijaisesti kiittää heitä tänään ja kiitän heitä sydämellisesti. Nuoremmat herroista eivät voi tietää minusta...

Aikaväli

Dokumenttityypit