Georg Zakarias Yrjö-Koskinen

Georg Zakarias Yrjö-Koskinen

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
30.5.1871
30.5.1871   Parahin Veli    Minulla on yliopistolta 1 800 markan laina – joka erääntyy maksettavaksi 1. kesäkuuta 1873. Takaajana on Lagus ja on ollut vuorimestari Tengström. Minun on nyt hankittava uusi takaaja viimeksi mainitun tilalle. Lainan maksaminen nyt tuottaa minulle hankaluuksia, mutta se tapahtuu ensi vuoden aikana. Takauksen hankkiminen on valitettavasti kuitenkin yhtä hankalaa. Vanhemmat ystävät ovat nimittäin poistuneet joukostamme. Kysyn sen tähden Sinulta ystävällisesti, arveletko voivasi ilman hankaluuksia auttaa minua sitoumuksellasi. Se ei kuten sanottu pysy voimassa kaue...
Paikat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
28.12.1875
28.12.1875 Ohessa lisää aineistoa Meurmanille pohdittavaksi ja samalla lämpimimmät terveiseni hänelle. Sotilasrahaston ”ruotujakoisista koroista” minulla ei valitettavasti todellakaan ole varmaa tietoa, mutta arvelen niiden olevan tavallisia kruunun tilien korkoja, jotka eivät katoa minnekään ruotujakolaitoksen toiminnan päättyessä. J. V. S:n

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselta

Päivämäärä: 
21.1.1876
Helsinki 21.1.1876   Suuresti kunnioitettu Setä!    Lähetän ohessa Sedälle Meurmanin mietteitä sotakysymyksestä. Ne koskevat pääasiassa asian rahallista puolta tai varsinaisesti julkisen talouden organisointia koskevaa puolta, tärkeitä toki. Sotalaitosorganisaatio on yhdessä suhteessa vielä epätäydellinen. Mitä on tehtävä meripuolustukselle? Sedän alttiina ystävänä Yrjö Koskinen    
Paikat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
6.11.1876
H:ki 6.11.1876   Parahin Veli     Voin toki ymmärtää sen, ettei A. Meurman voinut ryhtyä Morgonbladetin vastaavaksi toimittajaksi. Hän ei kuitenkaan vastannut mitään avustuspyyntöön. Tärkeintä on saada nimet tilausilmoitukseen. Mutta tietysti nuo 24 palstaa on vuoden mittaan täytettävä. Eipä se nyt mikään Herakleen urotyö ole etenkään valtiopäivävuotena. Ole nyt ystävällinen ja kirjoita Meurmanille ja pyydä häntä auttamaan hyväntahtoisesti lehden pelastamisessa kirjoituksillaan. Ryhdyn itse tähän puuhaan hyvin vastahakoisesti. Pidän kuitenkin lehden katoamista onnettomuutena ja luovun mielu...
Paikat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
16.5.1877
16.5.1877   Parahin Veli    Oker-Blom on huolissaan asevelvollisuusasiastaan. Hän pelkää, että jompikumpi teistä ryhtyy vastustamaan reservin järjestelyä; hän odottaa hyvin perustein sen aiheuttavan haitallisia seuraamuksia. Mieluimmin olisin minäkin nähnyt aktiivipalveluksen kestävän 2 vuotta ja reservipalveluksen 3 vuotta. Minua on kuitenkin alkanut arveluttaa tuollaisen miehistön sangen nuori ikä. Täyttä rasitusten kestokykyähän tuskin saavutetaan ennen 25 vuoden ikää. Koska ei kuitenkaan liene mahdollisuuksia selviytyä vähemmällä kuin 3 vuoden aktiivipalveluksella, pitää mahdollisuuksie...

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
30.12.1877
Parahin Veli   Olen huolissani siitä, että saadaan aikaan sellainen päätös, että vain mainitut 9 pataljoonaa voidaan mahdollisessa tilanteessa komentaa maan rajojen ulkopuolelle. Älkää luulko, että tällaisia komennuksia voidaan estää. Ehdoton kielto merkitsisi taisteluhansikkaan heittämistä. Onko myös miekka kaksintaisteluun valmiina? ”Valtaistuimen puolustamista” ei voida jättää pois. Mutta missä ja milloin? Siihen kaikki kaatuu. Muuan rauhanmies sanoi: pannaan nämä 9 asemiin Rajajoen länsirannalle ja annetaan niiden ilmoittaa: ”Siirtäkää valtaistuin tänne! Muuten me emme sitä puolusta!” O...

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
14.1.1878
14.1.1878   Parahin Veli    Muistelen, että Y. Koskisella oli jokin osuus asian käsittelyssä Kuukauslehdessä. Niin minullakin. Erona on se, että minä pysyn kannallani ja sanassani. Jos kannanotoillani on ollut jotakin vaikutusta talonpoikaissäädyssä – mikä on kylläkin epävarmaa – ne ovat vaikuttaneet siihen, että vakanssimaksu on sen suoranaisen hylkäämisen sijasta hyväksytty 5 vuodeksi. Se olisi todellakin kelpo palvelus hyvälle asialle. Mutta kun halutaan saada aikaan myönnytyksiä, pitää tarjota vastinetta. Tämä vastine on neljän säädyn yksimielinen päätös. Valiokunta, jonka viisauden syv...