Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Editoitu teksti

Suomi

16.5.1877

 

Parahin Veli 

 

Oker-Blom on huolissaan asevelvollisuusasiastaan. Hän pelkää, että jompikumpi teistä ryhtyy vastustamaan reservin järjestelyä; hän odottaa hyvin perustein sen aiheuttavan haitallisia seuraamuksia.

Mieluimmin olisin minäkin nähnyt aktiivipalveluksen kestävän 2 vuotta ja reservipalveluksen 3 vuotta. Minua on kuitenkin alkanut arveluttaa tuollaisen miehistön sangen nuori ikä. Täyttä rasitusten kestokykyähän tuskin saavutetaan ennen 25 vuoden ikää.

Koska ei kuitenkaan liene mahdollisuuksia selviytyä vähemmällä kuin 3 vuoden aktiivipalveluksella, pitää mahdollisuuksien mukaan huolehtia siitä, että kaikki saavat suunnilleen tämänmittaisen koulutuksen. Vähiten koulutusta saaneet joutuvat epäoikeudenmukaiseen asemaan niin marsseilla kuin taistelussakin. Reservin pitää aina olla yhtä vuosiluokkaa suurempi kuin aktiivipalvelusta suorittavan voiman.

Miksi? Liikekannallepanon tullessahan nuorimmalla vuosiluokalla on takanaan vajaan vuoden palvelusaika. Sen joukossa ilmenee aina pikkuvaivoja, tottumattomuutta omasta selviytymisestä huolehtimiseen. Muidenkin ikäluokkien keskuudessa on heikkokuntoisia yksilöitä. Lisäksi räätäleitä ja suutareita ym., jotka on tapauskohtaisesti jätettävä pois riveistä. Reservin kolmesta vuosiluokasta on osa murentunut pois. Siksi on tarvittaessa voitava turvautua neljänteen. Kentälle marssivat vievät kuitenkin mukanaan kaikki aliupseerit ja korpraalit. Uusia voidaan saada vain neljännestä reservin vuosiluokasta samoin kuin kaaderimiehistöä – tätä kaikkea tarvitaan, jotta koulutuskeskuksissa voidaan jatkaa kentälle lähettämättömien aloitettua koulutusta ja vieläkin merkityksellisemmän nostoväen (arvannostossa palvelukseen joutumattomien) kouluttamista, sillä sitähän on vähitellen kutsuttava palvelukseen. Täydennysmiehiksi lähetetään sitten jälleen valinnan perusteella paras osa, jota ilman koulutuskeskuksessa tullaan toimeen. Eräitä reservin 4. vuosiluokan miehiä ehkä lähetetään täydennysmiehiksi tai ehkä heitä ei lainkaan tarvita. Tämä riippuu alkuvaiheessa tapahtuvasta miehistön kulutuksesta. Jos runsaampia täydennysjoukkoja tarvitaan vasta myöhemmässä vaiheessa, voitaneen vähemmänkin (kuin 3 vuotta) koulutettuja miehiä lähettää kentälle enemmän.

Emme saa antaa periksi siitä, että kaikkien, jotka joutuvat palvelukseen, on saatava koulutus. Jumala varjelkoon sitä poikaa, joka ei osaa mestarillisesti marssia ja ryömiä, seisoa ja maata sateessa ja pakkasessa, hoitaa ruumistaan ja ravintoaan – ja pitää itseään hilpeällä mielellä ja terveenä. Kuumetauti vie hänet, ja pienikin haava voi tappaa hänet.

Toivon, että voimme 3 vuoden koulutusajalla saavuttaa non plus ultra -tason [korkeimman suorituskyvyn tason]. Mutta Teidän on lastenne tähden toivottava, että saatte pojat non plus ultra -tasolle. Kyvykkäiden upseereiden saaminen on tässä yhteydessä tärkein asia. Heille on tästä syystä maksettava hyvin. Sommitelkaa nyt ihmeessä jokin suunnitelma. On mainiota, että olemme saaneet Oker-Blomin nykyiselle kannalleen. On tärkeää, että hänenkin äänensä saadaan ratkaisun puolelle.

Ystäväsi

J. V. S:n

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: