Relander, Adolf

Relander, Adolf

1804–1866. Opettaja Viipurissa 1836. Sortavalan kirkkoherra 1865.

Sortavalan kirkkoherran virka (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 17.11.1864

Päivämäärä: 
17.11.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että vaikka rehtori Åkerblomia vastaan tehty ilmianto äänten hankinnasta on osoittautunut perusteettomaksi, niin kuitenkin mainitun ilmiannon vuoksi, ja sen johdosta seurakunnassa syntyneen eripuraisuuden vuoksi, joka käy ilmi asian johdosta tehdystä tutkimuksesta, olisi vähemmän sopivaa, että rehtori Åkerblom nimitettäisiin Sortavalan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Senaattori katsoi, että hänen tulisi sitäkin mieluummin alamaisuudessa ehdottaa Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen kyseiseen kirkkoherran virkaan varapastori Relanderia, kun hänellä...