Sortavalan kirkkoherran virka (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 17.11.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
17.11.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori Snellman lausui, – että vaikka rehtori Åkerblomia vastaan tehty ilmianto äänten hankinnasta on osoittautunut perusteettomaksi, niin kuitenkin mainitun ilmiannon vuoksi, ja sen johdosta seurakunnassa syntyneen eripuraisuuden vuoksi, joka käy ilmi asian johdosta tehdystä tutkimuksesta, olisi vähemmän sopivaa, että rehtori Åkerblom nimitettäisiin Sortavalan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Senaattori katsoi, että hänen tulisi sitäkin mieluummin alamaisuudessa ehdottaa Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen kyseiseen kirkkoherran virkaan varapastori Relanderia, kun hänellä on huomattavasti enemmän virkavuosia kuin Åkerblomilla, ja koska vain noin kuudesosa seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä osallistui vaaliin, minkä johdosta rehtori Åkerblomin saamaa äänten enemmistöä, joka ei ollut kovin merkittävä, ei voitane pitää seurakunnan yleisen toivomuksen ilmaisuna. Lisäksi on niin, että Relanderille, joka edelleen nostaa kruunulta palkkaa vuonna 1857 lakkautetussa Viipurin lukiossa hoitamastaan kielenopettajan toimesta, taattiin hänen sieltä erotessaan, että hän saisi jonkin toisen viran, johon hänet katsotaan sopivaksi.

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: