Engelhardt, Moritz von

Engelhardt, Moritz von

1779–1842. Saksalais-balttilainen luonnontutkija, professori Tartossa 1820.

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1849: Suomen geologiasta

Päivämäärä: 
1.9.1849
Monikin lienee tämän kirjoittajan ohella halunnut oppia tietämään jotain Suomen ”vuorista ja maaperästä”. Mutta oppineidemme innostus on vielä niin vähän ollut kääntyneenä omaa maatamme koskevaan tietouteen, että tuskin löytyy mitään kotimaisen miehen laatimaa painotuotetta aiheesta. Yksittäisiä maasta löytyneitä mineraaleja koskevia tutkimuksia ja tietoja voidaan kyllä etsiä esiin oppineista julkaisusarjoista ja akateemisista väitöskirjoista, mutta vain harva kai tuntee mitään geologista kuvausta Suomesta. Tännekin suunnalle vievän ladun on kuitenkin avannut eräs ulkomaalainen ja pitänyt t...
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1849: Lisäys artikkeliin ”Suomen geologiasta”

Päivämäärä: 
1.9.1849
Sen jälkeen kun tämän kirjoittaja oli laatinut kyseisen artikkelin, onnistui hänen lukea herrojen v. Baer ja v. Helmersenin julkaisemasta sarjasta Beiträge zur Kenntniss des russischen Reichs [Lisäyksiä tietoihin Venäjän valtakunnasta] 1843 hra E. Eichwaldin laatima tutkielma nimeltä Neuer Beitrag zur Geognosie Esthlands und Finnlands. [Uusi lisäys Viron ja Suomen geologiaan] Tekijä oli kesällä 1841 tehnyt matkan, joka näyttää kulkeneen pitkin Suomen rannikkoa Pietarista Helsinkiin. Tutkielmassaan tekijä selostaa, mitä hän tällä matkalla näki ja mitä oli saanut tietää keskustelusta hra valt...
Paikat: 

K. F. Ignatiuksen suunnitelma Suomen maantieteeksi, lausunto Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 8.3.1873

Päivämäärä: 
8.3.1873
Olen kovin pahoillani, että huomaan olevani eri mieltä kuin tri Ignatius suunnitelmasta Suomen maantieteeksi, jollaisen kirjallisuusseura on halunnut julkaista. Myönnän kernaasti hänen suuremmat tietämyksensä siitä, mitä tieteelliseltä maantieteeltä vaaditaan. Mutta näkemykseni onkin, että tässä tarkoitetun maantieteen ei tulekaan olla ankaran tieteellinen. Esitän lyhyesti kaksi perustelua. 1. Suunnitelman mukainen maantiede ei valmistuisi moneen vuoteen. 2. Sitä ei tulla lukemaan: se ei nimittäin opeta ketä tahansa miestä ja naista tuntemaan omaa maataan. ––– Ensimmäisen kohdan suhteen tar...