Henkilöt - H

Haku

Kaikki A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S U V W X Y Z Å Ä Ö

1792–1877. Lääketieteen tohtori 1817. Helsingin yliopiston kirurgian ja synnytysopin professori 1833–38. Lääkintäylihallituksen pääjohtaja 1836–55. Lapinlahden mielisairaalan perustaja 1841. Valtioneuvos 1842.

1819–1888. Lääketieteen kandidaatti 1843, lääketieteen ja kirurgian tohtori 1847. 1850-luvulta lähtien lääkärinä Pietarissa. Keisarin henkilääkäri 1860. Todellinen valtioneuvos 1863.

1839–1902. Majuri 1870. Kameraalitutkinto 1870. Pietarin Suomen tullitoimiston tullinhoitaja 1871–78. Keisarin Suomen kanslian palveluksessa 1879–87. Sittemmin liikemies Pietarisssa.

1789–1859. Suomen asiain komitean toimitussihteeri 1811 ja jäsen 1819–. Valtiosihteerin apulainen Pietarissa 1825–. Senaatin talousosaston jäsen 1830–31. Turun ja Porin läänin kuvernööri 1831–40. Senaatin valtiovarain toimituskunnan päällikkö 1840–59. Senaatin talousosaston varapuheenjohtaja 1841–59. Vapaaherra 1849. Todellinen salaneuvos 1856.

1830–1895. Tuomarintutkinto ja suuri kameraalitutkinto 1852, senaatin valtiovaraintoimituskunnan virkamies. Suomen Pankin johtokunnan jäsen 1865, puheenjohtaja 1866. Senaatin talousosaston senaattori 1870, valtiovaraintoimituskunnan apulaispäällikkö 1871–82. Suomen asiain komitean jäsen 1882–88.

1737–1807. Saksalainen maalari Italiassa.

1801–1879. Liikemies, viipurilaisen Hackmanin kauppahuoneen omistaja. Kauppaneuvos. Aateloitu 1874. Valtiopäivillä aatelissäädyn edustaja.

1759–1833. Saksalainen säveltäjä, kapellimestari ja urkuri. Vuodesta 1782 Ruotsissa.

1838–1918. Zacharias H:n poika, myöhemmin kirjanpainaja ja kustantaja.

1841–1928. Zacharias H:n poika.