Haartman, Carl Frans Gabriel von

Haartman, Carl Frans Gabriel von

1819–1888. Lääketieteen kandidaatti 1843, lääketieteen ja kirurgian tohtori 1847. 1850-luvulta lähtien lääkärinä Pietarissa. Keisarin henkilääkäri 1860. Todellinen valtioneuvos 1863.