Henkilöt - W

Haku

Kaikki A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S U V W X Y Z Å Ä Ö

1794–1868. Saksalainen taidekirjailija.

- 1834–1868. Filosofian kan­didaatti ja maisteri 1857, lisensiaatti ja tohtori 1860. Julkaisi tutkimuksia ja arkistolähteitä Suomen 1600-luvun historiasta. Historian dosentti Helsingin yliopistossa 1862.

1803–1871. Tšekkiläinen kirjailija.

1767–1838. Saksalainen kirjalli­suus­historioitsija. Teologian professori Rintelnissä 1794, myöh. historian pro­fessori. 1801 professori Marbur­gissa. Historian professori Breslaussa 1815 ja yliopiston kirjaston ylikirjaston­hoitaja.

1773–1758. Saksalainen kirjailija.

1814–1846. Opiskelijaksi Helsingin yliopistoon 1832, lääketieteen kandidaaatti 1843.

1750–1846. Kirjailija ja opettaja Oulussa.

1818–1887. Senaatin kirkollisasiain toimituskunnan esittelijäsihteeri 1853–82. Pappisvihkimys 1843, teologian tohtori 1857.

1805–1864. Saksalainen fysiologi ja eläintieteilijä. Professori Erlangenissa 1833. Fysiologian ja vertailevan anatomian sekä eläintieteen professori Göttingenissä 1840.

1847–1920. Lääketieteen kandidaatti 1871, lisensiaatti ja tohtori 1873. Lää­käri Suomen tarkk’­ampujapatal­joonassa 1876–78, Turkin sodassa 1877–78. Suomen sotaväen ylilääkäri 1895–1902. Lääkintöhallituksen pääjohtaja 1902–06. Aateloitu 1904.