Sjöström, Berndt Ferdinand

Sjöström, Berndt Ferdinand

1831–1893. Senaatin virkamies 1864–88. Senaatin kirjapainon hoitaja 1865–93.

Platon Rokassovskilta

Päivämäärä: 
12.5.1864
Helsingissä 12./24.5.1864   Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Päällikölle, Senaattori Snellmanille.    Kun Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen on alamaisesti ilmoitettu Herra Senaattorin anomuksesta, jossa kosketellaan keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteerin Karl Johan Jägerhornin ja saman toimituskunnan kamarikirjurin Berndt Ferdinand Sjöströmin virkatoimissaan osoittamaa uutteruutta, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on Armollisesti suvainnut suoda kummallekin mainitulle virkamiehelle briljantein koristellun sormuksen. Samalla kun minulla o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Berndt Ferdinand Sjöströmille

Päivämäärä: 
10.8.1868
10.8.1868   Parahin Veli    Kiitän ystävällisimmin 11. päivän viestistä ja toimeksiantojen täyttämisestä. Suo kuitenkin anteeksi, että huomautan yhdestä erehdyksestä. Havaitsen, että H. & V:lle Hampuriin on mennyt priimakappale numerolla 24 merkitystä Hampurin Pankin vekselistä sekundakappaleen sijasta – johon on merkitty ”Prima nicht”. Tavallisesti kuitenkin vain sekundakappale lähetetään maksettavaksi ja maksetaan. Elleivät siis pankin vekselit ole vaihtoehtoisia, niin että myös priimakappaleessa lukee ”Secunda nicht” – sekundakappale, jonka liitän oheen, on lähetettävä ja sen mukana ...