Platon Rokassovskilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
12.5.1864
Pvm kommentti: 
Myös 24.5.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 12./24.5.1864

 

Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Päällikölle,

Senaattori Snellmanille. 

 

Kun Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen on alamaisesti ilmoitettu Herra Senaattorin anomuksesta, jossa kosketellaan keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteerin Karl Johan Jägerhornin ja saman toimituskunnan kamarikirjurin Berndt Ferdinand Sjöströmin virkatoimissaan osoittamaa uutteruutta, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on Armollisesti suvainnut suoda kummallekin mainitulle virkamiehelle briljantein koristellun sormuksen.

Samalla kun minulla on kunnia tiedottaa tästä Herra Senaattorille, saan samalla ilmoittaa, että mainitut Armolliset suosionosoitukset on tänään luovutettu protokollasihteeri Jägerhornille ja kamarikirjuri Sjöströmille.

Paroni P. Rokassovski