Indrenius, Bernhard

Indrenius, Bernhard

1812–1884. Everstiluutnantti Venäjän yleisesikunnassa 1844. Eversti 1849, kenraalimajuri 1852. Aateloitu 1854. Viipurin läänin kuvernööri 1856–66. Kenraaliluutnantti 1862. Talous­osaston senaattori 1866–82. Helsingin yliopiston varakansleri 1866. Suomen asiain komitean jäsen 1869–82. Vapaaherra 1871. Kenraalikuvernöörin vt. apulainen 1873–81. Jalkaväen kenraali 1878.

Ehdotus masuunien ja kankirautalaitosten vapauttamisesta kymmenysten ja vasaraveron suorittamisesta, lausunto senaatin talousosastossa 27.2.1867

Päivämäärä: 
27.2.1867
Senaatin nyt käsiteltäväksi tullut, valtiovaraintoimituskunnassa laadittu ehdotus edellä mainituksi esitykseksi, joka enemmistöä edustaneitten senaattorien Snellman, Viktor Furuhjelm, Nordenheim ja kenraaliluutnantti Indrenius mielipiteen mukaisesti muutettuna on saanut seuraavan sanamuodon: ”Ehdotus armolliseksi esitykseksi Suomen säädyille koskien maassa sijaitsevien masuunien ja kankirautalaitosten vapauttamista kymmenysten ja vasaraveron suorittamisesta. Joukko rautatehtaanomistajia on tekemässään alamaisessa aloitteessa esittänyt, että kun maan muut tehtaat on manufaktuuriprivilegioitt...
Paikat: 

Ehdotus masuunien ja kankirautalaitosten vapauttamisesta kymmenysten ja vasaraveron suorittamisesta, lausunto senaatin talousosastossa 27.2.1867

Päivämäärä: 
27.2.1867
Tähän keisarillisen senaatin enemmistön nyt puoltamaan esitykseen halusivat kenraaliluutnantti Indrenius ja senaattori Snellman vielä lisätä seuraavaa: ”Koska valtion tulot välillisistä veroista ovat viime vuosina maata kohdanneitten katojen seurauksena osittain vähentyneet, on samanaikaisesti osoittautunut, että siitä huolimatta merkittäviä ylimääräisiä menoja hätää kärsivän väestön auttamiseksi on voitu kattaa valtiota velkaannuttamatta. Kun nyt kyseiset raudankäsittelyn verot ovat tuottaneet valtiolle vuosittain vain noin neljäkymmentätuhatta markkaa, niin ei ole syytä pelätä, että niide...
Paikat: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
21.10.1867
Kreivi Adlerberg pyytää Herra Senaattori J. V. Snellmania saapumaan kiireimmiten Pietariin, mistä Hänen Ylhäisyytensä alamaisesti ilmoittaa Hänen Majesteetilleen Keisarille. Indrenius   Lauantaina klo 9 ip. Senaattori, paroni v. Born on saanut samanlaisen kutsun.    
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
21.10.1867
Kenraaliadjutantti Krabbelle esittämäni pyynnön johdosta sain häneltä muutama tunti sitten sähkeen, jossa hän ilmoittaa, että potkurilla varustettu kuljetusalus on jo luovutettu paroni Stjernvall-Walleenin käyttöön ja että tarvittaessa avuksi saadaan toinen höyrylaiva. Meriministeriö vaatii Suomen kruunulta maksua ainoastaan polttoaineesta, luullakseni myös öljystä. Kunnioittavasti B. Indrenius   Sunnuntaiaamuna.    
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
21.10.1867
Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.   Herra Senaattorin esittämistä syistä kreivi Adlerberg on suostunut siihen, että Herra Senaattori lähtee täältä vasta torstaina, ja toivoo Herra Senaattorin tuovan mukanaan Pietariin tiedon avustustoimista, jotka on jo suoritettu ja joita vielä on tehtävä ym. Jalosukuisen Herra Senaattorin ja Ritarin nöyrin palvelija B. Indrenius Maanantaina    
Kirjeenvaihto: